22 Μαΐου 2024

ΣΕΒ : Πρακτικός οδηγός για τη σωστή χρήση και διαχείριση των cookies από τις επιχειρήσεις.

Οι κανόνες που ισχύουν για τη χρήση των cookies είναι αρκετά εξειδικευμένοι και τεχνικοί με αποτέλεσμα η συμμόρφωση των επιχειρήσεων να εξαρτάται από την πρόσβαση σε σαφείς και συγκεκριμένες οδηγίες και πρακτικά παραδείγματα.

Ο ΣΕΒ και η KBVL Δικηγορική Εταιρεία, Μέλος του Δικτύου Deloitte Legal, συνεργάστηκαν για την έκδοση του «Πρακτικού οδηγού συμμόρφωσης για τη χρήση cookies» που δημοσιοποιείται σήμερα, Τετάρτη, 26.08.2020, με σκοπό να αποτελέσει μια χρήσιμη πηγή πρακτικής πληροφόρησης για την ενίσχυση των ψηφιακών σχέσεων των επιχειρήσεων με τους καταναλωτές και την ενδυνάμωση της ψηφιακής τους παρουσίας.

Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις

Ο Οδηγός απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και στόχος του είναι να βοηθήσει με όσο το δυνατόν πιο πρακτικό τρόπο στη συμμόρφωση ως προς τη σωστή χρήση και διαχείριση των cookies, που είναι βασική προϋπόθεση για τη νόμιμη επεξεργασία των ψηφιακών δεδομένων, προσωπικών και μη.

Η έκδοσή του, η οποία αποτελεί συνέχεια της πρόσφατης έκδοσης «E-commerce: πρακτικός οδηγός για σωστή επικοινωνία των επιχειρήσεων με τους καταναλωτές», εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας διαρκείας του ΣΕΒ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενδυνάμωση των επιχειρήσεων στην πορεία προσαρμογής τους στην ψηφιακή εποχή και στο ηλεκτρονικό επιχειρείν.

Όπως σημειώνει ο γενικός διευθυντής του ΣΕΒ, Αλέξανδρος Χατζόπουλος, προλογίζοντας την έκδοση: «για τον ΣΕΒ, η διασφάλιση ενισχυμένης προστασίας των προσωπικών δεδομένων από τις επιχειρήσεις δεν αποτελεί τυπική εκπλήρωση μιας λίστας υποχρεώσεων υπό την απειλή υψηλών προστίμων.»

» Συνιστά μια αναγκαία συνθήκη εμπιστοσύνης μεταξύ της επιχείρησης και των συναλλασσόμενων μαζί της, εργαζομένων, συνεργατών και καταναλωτών, που παράγει με τη σειρά της προστιθέμενη αξία και μεγέθυνση του αποτυπώματός της. Εξίσου σημαντική και κομβικό σημείο για έναν επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό, είναι και η υποστήριξη των επιχειρήσεων στη δύσκολη άσκηση της ισόρροπης προστασίας ιδιωτικότητας και ελεύθερης ροής δεδομένων στη μετά-GDPR εποχή».

Από την πλευρά του ο CEO Deloitte Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσόπουλος επισημαίνει: «με χαρά και αίσθημα ευθύνης ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του ΣΕΒ να συνδράμουμε στην κατάρτιση ενός πρακτικού Οδηγού που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να υλοποιήσουν ψηφιακές πλατφόρμες σε συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, όπως έχει διαμορφωθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις εθνικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων.»

» Η σύνταξη του εν λόγω Οδηγού κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς το επίπεδο συμμόρφωσης των επιχειρήσεων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών παραμένει πολύ χαμηλό μέχρι σήμερα, γεγονός που εγείρει, εκτός των άλλων, και ζητήματα στρέβλωσης του ανταγωνισμού στην αγορά».

Μπορείτε να αναζητήσετε τον Οδηγό του ΣΕΒ εδώ

Επισκέψεις: 68

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει