21 Ιουνίου 2024

Κέρκυρα – Προσοχή! Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα.

ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÇ ÐÕÑÊÁÃÉÁ ÓÅ ÅÑÃÏÓÔÁÓÉÏ ÐËÁÓÔÉÊÙÍ (EUROKINISSI/ ÂÁÓÉËÇÓ ÑÅÌÐÁÐÇÓ)

Στον δείκτη 3 (υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς) προβλέπεται να είναι η Κέρκυρα, σήμερα Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου.

Εξαιρετικά προσεκτικοί οφείλουν να είναι οι πολίτες, όπως τονίζει με μήνυμά της η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας

Αν βρίσκεστε στην ύπαιθρο: 

• Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά.
• Μην ανάβετε υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα. • Αποφύγετε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ. ηλεκτροκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες). 
• Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα.
• Μην αφήνετε τα σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

Μόλις αντιληφθείτε μια πυρκαγιά:

Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία τηλ. 199, ή στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 και δώστε σαφείς πληροφορίες  για:
• την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε,
• την τοποθεσία, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.
• το είδος της βλάστησης που καίγεται.

Υπενθυμίζεται ότι η κλήση προς τον αριθμό 112,  είναι δυνατή ακόμα και χωρίς  σήμα ή κάρτα στο κινητό.

Επισκέψεις: 24

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει