28 Μαΐου 2024

Πρότυπο σχέδιο αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων για δήμους από την ΓΓΠΠ.

Πρότυπο σχέδιο πάνω στο οποίο θα προσαρμοστούν τα σχέδια των δήμων για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, απέστειλε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους δήμους της χώρα.

Πρόκειται για ένα «Πρότυπο Υπόδειγμα Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων»,  σε συνέχεια του Γενικού Σχεδίου δράσεων Πολιτικής Προστασίας  σχετικά με την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φανομένων, με την κωδική ονομασία «Δάρδανος», που εκδόθηκε πρόσφατα.

Με  βάση το νέο σχέδιο οι δήμοι θα προσαρμόσουν τα δικά τους σχέδια για αντιπλημμυρικές δράσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.

Στο σχέδιο περιγράφονται με ακρίβεια οι αρμοδιότητες των δήμων, οι οποίες αφορούν:

• στα προπαρασκευαστικά μέτρα και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας που συμβάλλουν στην ετοιμότητα ανθρώπινου δυναμικού και μέσων

• στην αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους, δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας υπογραμμίζει ότι «με τον τρόπο αυτό, η χώρα αποκτά συνεκτικά σχέδια αντιπλημμυρικής θωράκισης που διατρέχουν το σύνολο των εμπλεκόμενων φορών, συνδυάζουν την επιχειρησιακή με την επιστημονική γνώση και προβλέπουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα ενεργειών».

Πηγή: localit.gr

Επισκέψεις: 35

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει