14 Ιουλίου 2024

Η γνώμη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2020.

Η συνεχιζόμενη κρίση καθιστά αναγκαία την εκ νέου προσαρμογή του Κρατικού Προϋπολογισμού 2020, μετά την αναπροσαρμογή που έγινε τον Απρίλη με αύξηση των πιστώσεων κατά 5 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως επισημαίνει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο με αφορμή τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2020.Remaining Time-0:00FullscreenMute

Αναλυτικά, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο αναφέρει:

“Με το συμπληρωματικό προϋπολογισμό επικαιροποιούνται εκ νέου οι δημοσιονομικές προβλέψεις ως προς το σκέλος των δαπανών1 και προβλέπεται αύξηση των σχετικών πιστώσεων κατά έξι δισεκατομμύρια εβδομήντα έξι εκατομμύρια (6.076.000.000) ευρώ, οι οποίες αφορούν:

-Τέσσερα δισεκατομμύρια (4.000.000.000) ευρώ για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού, χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση των μέτρων.

-Εξακόσια εκατομμύρια (600.000.000) ευρώ αφορούν σε εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων και σε δαπάνες αντιμετώπισης των μεταναστευτικών/προσφυγικών ροών.

-Ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια εκατομμύρια (1.400.000.000) ευρώ αφορούν επιχορήγηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης για καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων που προβλέπονται στο ν. 4714/2020 αρ. 114 (Α’ 148).

-Εβδομήντα έξι εκατομμύρια (76.000.000) ευρώ αφορούν σε πιστώσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Η ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής του Σύμφωνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, επιτρέπει την προσωρινή απόκλιση από τις δημοσιονομικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών στόχων της χώρας μας που ισχύουν στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας για το 2020.

Υπό αυτό το πρίσμα το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο συμφωνεί ως προς την αύξηση των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού 2020, όπως αυτός τροποποιήθηκε τον Απρίλιο του 2020″.

Επισκέψεις: 15

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει