23 Ιουλίου 2024

Ψήφισμα Περιφερειακού συμβουλίου Ι.Ν. για τα απορρίμματα.

Την βούληση πως το ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων αποτελεί πρωτίστως πολιτική στόχευση συνδυασμού βέλτιστων λύσεων, αναμόχλευσης πόρων, επιλογής και εφαρμογής αποτελεσματικών πρακτικών τόσο στον τομέα της τεχνολογίας όσο και του τρόπου διαχείρισης εξέφρασε κατα πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων στην τακτικη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 05 Σεπτεμβρίου 2020 με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr.
Η Περιφερειακή Αρχη θεωρεί ότι η αυτοδιοικητική αρμοδιότητα με την συμμετοχή και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων για την ποιότητα ζωής του πολίτη και την προστασία του περιβάλλοντος, είναι μια πρακτική με θετικά και άμεσα αποτελέσματα, όπως εφαρμόζεται στον προηγμένο κόσμο.
Η Περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου και ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Χωροταξίας Σπύρος Ιωάννου αναφέρθηκαν στο νέο πλαίσιο εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών που θα φέρει ο νέος ΕΣΔΑ (Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων) και ότι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του νέου Περιφερειακού Διαβαθμιδικού ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων, θα πράξει ότι είναι δυνατόν και ότι καλύτερο για τα νησιά μας τόσο στη διαχείριση όσο και στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
Στο Ψήφισμα που εισήγαγε η Περιφερειακή Αρχή στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος της “Διαχείριση των απορριμμάτων στα Ιόνια Νησιά” η “Λαϊκή Συσπείρωση”, αναφέρονται τα ακόλουθα:

 Το Περιφερειακό Συμβούλιο θεωρεί ότι το ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων είναι τόσο πολιτικό όσο και τεχνικό και αποτελεί πρωτίστως πολιτική στόχευση συνδυασμού βέλτιστων λύσεων, αναμόχλευσης πόρων και επιλογής αλλά και εφαρμογής αποτελεσματικών πρακτικών τόσο στον τομέα της τεχνολογίας όσο και του τρόπου διαχείρισης.
 Θεωρεί ότι η αυτοδιοικητική αρμοδιότητα με την συμμετοχή και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων για την ποιότητα ζωής του πολίτη και την προστασία του περιβάλλοντος, είναι μια πρακτική με θετικά και άμεσα αποτελέσματα, εφαρμοζόμενη σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο. Το αυξημένο κόστος υπηρεσιών είναι μάλλον χαρακτηριστικό του βραδυκίνητου δημοσίου τομέα και λιγότερο του ελεύθερου ανταγωνισμού και για τον λόγο αυτό στην χώρα μας, και ιδιαίτερα στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, εφαρμόζεται πλέον η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και λιγότερο η ιδιωτικοποίηση.

 Όσον αφορά στα ζητήματα της διαχείρισης απορριμμάτων στα Ιόνια Νησιά, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του νέου Περιφερειακού Διαβαθμιδικού ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων, θα πράξουμε ότι είναι δυνατόν και ότι καλύτερο για τα νησιά μας τόσο στη διαχείριση όσο και στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος, ώστε πετύχουμε τους εθνικούς μας στόχους για ανακύκλωση με διαλογή στη πηγή ως βάση της σύγχρονης διαχείρισης.
 Επιπλέον, προσδοκούμε ότι, αλλά και θα επιδιώξουμε, με την προσαρμογή σε επίπεδο Περιφέρειας του νέου Εθνικού Σχεδιασμού για την Διαχείριση των Αποβλήτων, να δρομολογηθούν πολιτικές περαιτέρω μείωσης και αξιοποίησης των υπολειμμάτων προς ταφή σε όλα τα νησιά του Ιονίου, ώστε οι Μονάδες Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων να είναι βιώσιμες και περιβαλλοντικά αειφόρες.
 Θεωρούμε ότι η διαλογή στην πηγή των απορριμμάτων, η εναλλακτική διαχείριση, ο μηχανολογικός εξοπλισμός συλλογής, τα πράσινα σημεία κλπ είναι στοιχεία που συμπληρώνουν μια Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, σε καμιά, όμως, περίπτωση, και σε κανένα μέρος του πλανήτη, δεν αποτελούν από μόνα τους λύση δίχως σύγχρονες Μονάδες επεξεργασίας, ανάκτησης, αξιοποίησης και χώρους για την ταφή των υπολειμμάτων επεξεργασίας.
 Τέλος, για την κάλυψη των αναγκών εξοπλισμού και υποδομών στη διαχείριση των απορριμμάτων σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με ακριβή χρονοδιαγράμματα το νέο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», το οποίο εξήγγειλε το Υπουργείο Εσωτερικών και προωθεί σε Περιφέρειες και Δήμους, διαθέτοντας πόρους ύψους 2,5 δισ. ευρώ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Επισκέψεις: 22

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει