20 Ιουνίου 2024

Πότε και πώς θα εκδικαστούν οι εκκρεμείς υποθέσεις του νόμου Κατσέλη.

Σε επανυποβολή των αιτήσεων υπαγωγής τους στον νόμο Κατσέλη, εφόσον αυτές έχουν δικάσιμο μετά τις 15 Ιουνίου 2021, θα κληθούν να προχωρήσουν από την 1η Οκτωβρίου χιλιάδες δανειολήπτες με υποθέσεις στον νόμο 3869/2010 που εκκρεμούν προς εκδίκαση σε πρώτο βαθμό.

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση της εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 που βρίσκεται σε διαβούλευση μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, διαπιστώνει ότι ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων εκκρεμούν προσδιορισμένες σε δικασίμους μετά την 1η/1/2021 περισσότερες από 40.000 αιτήσεις του ν. 3869/2010, με τη συζήτησή τους να έχει προσδιορισθεί σε πολλές περιπτώσεις σε απώτατο χρόνο, που φθάνει ακόμη και μετά το έτος 2027.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων εκκρεμούν 42.709 αιτήσεις του ν. 3869/2010, οι οποίες έχουν χρόνους προσδιορισμένης δικασίμου από το 2020 μέχρι και το 2032.

Ειδικότερα, η κατανομή των αιτήσεων προς εκδίκαση έχει ως εξής: 14.440 είναι κατανεμημένες να εκδικαστούν εντός του 2020, 7.392 αιτήσεις το 2021, 4.785 αιτήσεις το 2022, 4.258 το 2023, 3.136 το 2024, 2.297 αιτήσεις το 2025, 2.196 αιτήσεις το 2026, 1.686 αιτήσεις το 2027, 1.219 αιτήσεις το 2028, 875 αιτήσεις το 2029, 249 αιτήσεις το 2030, 155 αιτήσεις το 2031 και 21 αιτήσεις το 2032.

Όλες αυτές οι εκκρεμείς υποθέσεις θα έρθουν να εκδικαστούν εμπροσθοβαρώς, σε πρώτο βαθμό, μέσα στο 2021. Αυτό πρακτικά, σημαίνει ότι θα δώσουν απόφαση μέχρι το 2024. Καθώς το δικαίωμα της έφεσης για τους δανειολήπτες του νόμου 3869/2010 θα διατηρηθεί, οι τελεσίδικες αποφάσεις αναμένονται το 2025 – 2027, όταν με το καθεστώς που ισχύει μέχρι σήμερα για τον νόμο Κατσέλη, τελεσίδικες αποφάσεις δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν πριν από το 2050!

Η αίτηση επαναπροσδιορισμού για νέα δικάσιμο εντός του 2021 θα κατατίθεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας που ετοιμάζει η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Από την κατάθεση της αίτησης επαναπροσδιορισμού θα αίρεται το φορολογικό απόρρητο έναντι των πιστωτών.

Η πλατφόρμα θα κρίνει αυτομάτως ποιοι είναι οι δανειολήπτες που δικαιούνται να προχωρήσουν στην εκδίκαση της υπόθεσής τους στο δικαστήριο και θα “κόβει” τους μη επιλέξιμους. Ο ρόλος της, όμως, δεν θα σταματάει εδώ. Αφού, θα στέλνει τις αιτήσεις των επιλέξιμων δανειοληπτών στις τράπεζες, η πλατφόρμα θα στέλνει ηλεκτρονικά και στα ειρηνοδικεία τα πινάκια με τις υποθέσεις που θα πρέπει να εκδικάζουν, δίνοντας “εντολές” για μαζικές αποκλειστικές εκδικάσεις υποθέσεων του ν. Κατσέλη (αναλόγως της δυνατότητας και του ανθρώπινου δυναμικού του κάθε ειρηνοδικείου, θα πρέπει να εκδικάζεται συγκεκριμένος αριθμός υποθέσεων ανά εβδομάδα).

Σε ποιες προθεσμίες θα κατατεθούν οι αιτήσεις επαναπροσδιορισμού δικασίμου

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3832879087569499&output=html&h=280&adk=1416139237&adf=3806962285&w=680&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1599456551&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=4409239917&psa=1&guci=1.2.0.4.2.2.0.0&ad_type=text_image&format=680×280&url=https%3A%2F%2Fwww.capital.gr%2Foikonomia%2F3478622%2Fpote-kai-pos-tha-ekdikastoun-oi-ekkremeis-upotheseis-tou-nomou-katseli&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=170&rw=680&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&adsid=ChAI8JHS-gUQxrGGlYHjwv1cEkgAlyFXi_Olv9AJDf_HS5DWNTSDvRGHASWjE-VuZ1ji2RemnwK7v6of1kIERSOHcQAxVKP1xEZj4-rcw_CEYmktDK8VZy3MfNI&dt=1599456554127&bpp=19&bdt=3497&idt=-M&shv=r20200831&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&prev_fmts=0x0%2C680x280&nras=3&correlator=6061501637871&frm=20&pv=1&ga_vid=1741436404.1547581427&ga_sid=1599456552&ga_hid=1354985548&ga_fc=0&iag=0&icsg=2793889070272&dssz=80&mdo=0&mso=0&u_tz=180&u_his=16&u_java=0&u_h=864&u_w=1536&u_ah=824&u_aw=1536&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=260&ady=2902&biw=1519&bih=674&scr_x=0&scr_y=0&eid=21066153%2C21067034&oid=3&pvsid=1801555733856651&pem=47&ref=https%3A%2F%2Fwww.capital.gr%2Foikonomia&rx=0&eae=0&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1536%2C0%2C1536%2C824%2C1536%2C674&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=8320&bc=31&jar=2020-09-07-05&ifi=6&uci=a!6&btvi=2&fsb=1&xpc=hxdezpcNs6&p=https%3A//www.capital.gr&dtd=103

Οι αιτήσεις επαναπροσδιορισμού από τους δανειολήπτες με εκκρεμείς υποθέσεις του ν. Κατσέλη θα πρέπει να κατατεθούν, επί ποινή απαραδέκτου, μέσα στις ακόλουθες προθεσμίες:

α) Για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν μέχρι και τις 31/12/2014, από την 1η/10/2020 έως και την 15η/11/2020.

β) Για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1ης/1/2015 έως και 30/6/2015, από την 1η/10/2020 έως και την 30ή/11/2020.

γ) Για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1ης/7/2015 έως και 31/12/2015, από την 1η/10/2020 έως και την 15η/12/2020.

δ) Για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1ης/1/2016 έως και 30/6/2016, από την 1η/10/2020 έως και την 31η/12/2020.

ε) Για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1ης/7/2016 έως και 31/12/2016, από την 1η/10/2020 έως και την 15η/1/2021.

στ) Για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1ης/1/2017 έως και 30/6/2017, από την 1η/10/2020 έως και την 31η/1/2021.

ζ) Για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1ης/7/2017 έως και 31/12/2017, από την 1η/10/2020 έως και την 15η/2/2021.

η) Για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1ης/1/2018 έως και 30/6/2018, από την 1η/10/2020 έως και την 1η/3/2021.

θ) Για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1ης/7/2018 έως και 31/12/2018, από την 1η/10/2020 έως και την 15η/3/2021.

ι) Για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1ης/1/2019 και μετά, από την 1η/10/2020 έως και την 31η/3/2021.

κ) Για υποθέσεις, οι οποίες, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, αναβάλλονται ή ματαιώνονται μετά από την έναρξη ισχύος του νόμου (που πρόκειται να ψηφιστεί για την εκκαθάριση όλων των εκκρεμών υποθέσεων του ν. Κατσέλη) σε δικάσιμο μετά από τις 15/6/2021, η αίτηση επαναπροσδιορισμού θα κατατεθεί από την 1η/10/2020 έως και την 31η/7/2021.

Τα έγγραφα και η διαδικασία

Μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης επαναπροσδιορισμού, οι διάδικοι θα οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται με αυτές.

Ο αιτών θα πρέπει να προσκομίζει τα ακόλουθα έγγραφα με τις προτάσεις του:

(α) Βεβαίωση υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού, η οποία χορηγείται αυτοματοποιημένα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα.

(β) Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων ή πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., που καλύπτουν διάστημα τριών (3) ετών πριν από τη λήψη του πρώτου χρονικά δανείου, του οποίου ζητείται η ρύθμιση με την αίτηση ρύθμισης οφειλών, καθώς και όλο το διάστημα μέχρι την κατάθεση των προτάσεων.

γ) τις εκδοθείσες δηλώσεις/πράξεις προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) των τελευταίων πέντε (5) ετών. Η τελευταία εκδοθείσα δήλωση/πράξη προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) πρέπει να συνοδεύεται κατά περίπτωση είτε από υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) μετά από αυτήν είτε από την υποβληθείσα, μετά την έκδοση της δήλωσης/πράξης προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9).

Τα παραπάνω έγγραφα θα προσκομίζονται από τον αιτούντα και για τον/την σύζυγό του, καθώς επίσης και για τα ανήλικα τέκνα του με περιουσία.

Οι διάδικοι θα δικαιούνται να καταθέσουν προσθήκη στις προτάσεις τους, με την οποία θα σχολιάζονται οι προσκομισθείσες αποδείξεις και θα αντικρούονται ισχυρισμοί, οι οποίοι προβλήθηκαν με τις προτάσεις, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεση των προτάσεων. Από την παρέλευση της προθεσμίας κατάθεσης της προσθήκης θα κλείνει ο φάκελος της δικογραφίας.

Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από το κλείσιμο του φακέλου της δικογραφίας θα ορίζεται ειρηνοδίκης για την εκδίκαση της υπόθεσης και ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από τριάντα (30) ημέρες από την παρέλευση της δεκαπενθήμερης προθεσμίας.

Κατά την ορισμένη δικάσιμο δεν θα εξετάζονται μάρτυρες (εκτός και αν ο Ειρηνοδίκης κρίνει απολύτως αναγκαία την εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο) και η υπόθεση θα συζητείται και χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους. Αναβολή της συζήτησης κατά το άρθρο 241 ΚΠολΔ δεν θα επιτρέπεται.

https://www.capital.gr/oikonomia/3478622/pote-kai-pos-tha-ekdikastoun-oi-ekkremeis-upotheseis-tou-nomou-katseli

Επισκέψεις: 32

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει