14 Ιουλίου 2024

Στο 1,5 δισ. το επενδυτικό πρόγραμμα ΑΠΕ της Τέρνα Ενεργειακή.

Η εταιρεία θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα επενδύσεών της μέσω εκδόσεων ομολόγων, τραπεζικού δανεισμού αλλά και προσέλκυση ξένων επενδυτών.

Στον προθάλαμο της εκκίνησης βρίσκονται οι νέες επενδύσεις που δρομολογεί η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στην εγχώρια αγορά αιολικής ενέργειας. Με βάση τον σχετικό σχεδιασμό, η εισηγμένη εταιρεία σχεδιάζει την έναρξη της κατασκευής νέων αιολικών πάρκων συνολικού μεγέθους 330 MW στην περιοχή της Νότιας Εύβοιας, τις αμέσως προσεχείς εβδομάδες. Εξ αυτών, 150 MW έχουν αναπτυχθεί από την ίδια την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ενώ επιπλέον 180 MW αφορούν τα πάρκα που είχε σχεδιάσει η RF Energy Ομαλιές Α.Ε. Πρόκειται για την εταιρεία που εξαγόρασε νωρίτερα εντός του έτους η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή από την R.F. Energy, εταιρεία συμφερόντων της FG Europe του ομίλου Φειδάκη και της οικογένειας Ρέστη.

Η R.F. έχει αδειοδοτήσει έργα ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) συνολικής δυναμικότητας 270 MW. Εξ αυτών, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή θα εκκινήσει τα 180 MW. Πρόκειται για το Project Καφιρέας, όπως ονομάζεται και αποτελεί το μεγαλύτερο συγκρότημα αιολικών πάρκων που θα αναπτυχθεί το επόμενο διάστημα στην ελληνική αγορά. Υπενθυμίζεται ότι η σημερινή εγκατεστημένη ισχύς των έργων ΑΠΕ της εταιρείας, ανέρχεται σε 1.373 MW. Συγκεκριμένα, ο όμιλος έχει εγκαταστήσει 728 MW στην Ελλάδα, 513 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στην περιοχή της Νοτιαανατολικής Ευρώπης. Επίσης, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος 430 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (μεταξύ αυτών κι εκείνες στην Εύβοια), με αποτέλεσμα το συνολικό μέγεθος να ανέρχεται πλέον σε 1.800 MW σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Απώτερος στόχος είναι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της εταιρείας να προσεγγίσει τα 2.800 MW μέσα στη επόμενη πενταετία.

Ως εκ τούτου, το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας ανέρχεται σε 1,5 δις ευρώ. Για την χρηματοδότησή του, αναμένεται να αξιοποιηθεί σειρά εργαλείων, όπως εκδόσεις ομολόγων, τραπεζικός δανεισμός και η προσέλκυση στρατηγικών επενδυτών. Η τελευταία αυτή επιλογή ξεκίνησε ήδη με σημαντική επιτυχία, καθώς εξασφαλίστηκαν έσοδα της τάξεως των 68,5 εκατ. ευρώ, μέσω της αύξησης κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση, μέσω της διαδικασίας συλλογής δεσμευτικών προσφορών από ενδιαφερόμενους θεσμικούς επενδυτές. Πλέον, μετά και από την έγκριση των μετόχων της έκτακτης γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου, στο μετοχικό κεφάλαιο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής θα εισέλθουν τέσσερις ξένοι θεσμικοί επενδυτές και συγκριμένοι οι όμιλοι Anavio Capital Partners LLP, Blackrock Inc, Kayne Anderson Capital Advisors LP και Impax Asset Management.

Κατά το φετινό πρώτο εξάμηνο, ο κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε κατά 17,6% σε 166,5 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με τα 141,6 εκατ. ευρώ του περσινού πρώτου εξαμήνου. Τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 142,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27%. Τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκαν σε 16,3 εκατ. ευρώ, έναντι 18,6 εκατ. ευρώ, το προηγούμενο έτος. Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA)1 ανήλθε σε 108,4 εκατ. ευρώ, έναντι 88,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, αυξημένη κατά 22,8%. Tα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν στα € 108,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 26,7% σε σύγκριση με το 2019, λόγω εσόδων από αποζημιώσεις ασφαλίστρων που είχαν καταγραφεί στην περσινή χρήση. Αντίστοιχα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 26,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 19,8% σε σύγκριση με το 2019, καθώς κατά την προηγούμενη χρήση υπήρξαν έσοδα από αποτιμήσεις παραγώγων σε έργα στις ΗΠΑ, καθώς και  έσοδα από αποζημιώσεις ασφαλίστρων

Πάντως, οι οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας αναμένεται να βελτιωθούν σημαντικά κατά το δεύτερο εξάμηνο και ιδίως κατά το τρίτο τρίμηνο, καθώς τότε θα αποτυπωθούν τα κέρδη ύψους άνω των 30 εκατ. δολαρίων από την πώληση του αιολικού πάρκου “Mountain Air” ισχύος 138 MW, στην πολιτεία του Idaho στις ΗΠΑ, στην Innergex Renewable Energy Inc.

Παράλληλα, το συνολικό χρέος της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής θα μειωθεί κατά 215 εκατ. δολάρια, όση ήταν δηλαδή η αξία της παραπάνω συναλλαγής.

Πηγή: businessdaily.gr

Επισκέψεις: 41

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει