20 Ιουνίου 2024

Σε έλλειμμα “γύρισε” ο προϋπολογισμός του ΟΑΕΔ σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση.

Συγκεκριμένα, η “τρύπα” ανήλθε σε 189 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 100 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με προηγούμενη τροποποίηση.

Συνεπώς, η αρνητική απόκλιση ανήλθε στα 289 εκατ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ΟΑΕΔ καλύπτεται από τα ταμιακά διαθέσιμα του Οργανισμού.

Επισκέψεις: 45

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει