14 Ιουνίου 2024

Οι νέες εισφορές για 200.000 επιστήμονες.

Νέα ποσά μηνιαίων εισφορών με κατώτατο ποσό τα 246 ευρώ και ανώτατο τα 674 ευρώ φέρνουν τα ενιαία ειδοποιητήρια που θα έχουν κάθε μήνα από εδώ και στο εξής 200.000 αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί) καταβάλλοντας μαζί σε μία πληρωμή τις εισφορές κύριας ασφάλισης, επικουρικής και εφάπαξ.

Η πρώτη πληρωμή των τριών εισφορών θα πρέπει να γίνει μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και αφορά το μήνα Ιούλιο.

Τα μηνιαία ποσά για την επικουρική ασφάλιση είναι 43 ευρώ στην πρώτη κατηγορία, 51 ευρώ στη δεύτερη και 61 ευρώ στην τρίτη κατηγορία, και στο εφάπαξ τα μηνιαία ποσά αντίστοιχα είναι 26 ευρώ, 31 ευρώ και 37 ευρώ.

Νέα όρια

Με τα ενιαία ειδοποιητήρια αλλάζουν από 15 Σεπτεμβρίου τα κατώτατα και ανώτατα ποσά εισφορών και διαμορφώνονται ως εξής:

1 Για τους δικηγόρους και συμβολαιογράφους των Αθηνών και τους μηχανικούς που ασφαλίζονται για κύρια σύνταξη, επικουρική και εφάπαξ (έχουν δηλαδή όλο το πακέτο των εισφορών) το νέο ελάχιστο ποσό των μηνιαίων τους εισφορών διαμορφώνεται σε 289 ευρώ, που αποτελείται από τα 220 ευρώ της ελάχιστης εισφοράς για κύρια ασφάλιση, τα 43 ευρώ της πρώτης κατηγορίας για την επικουρική και τα 26 ευρώ αντίστοιχα για το εφάπαξ. Το ανώτατο ύψος της ενιαίας εισφοράς ανέρχεται σε 674 ευρώ το μήνα για όσους έχουν επιλέξει την 6η κατηγορία στην κύρια ασφάλιση με 576 ευρώ το μήνα, τα 61 ευρώ της τρίτης κατηγορίας για την επικουρική και τα 37 ευρώ εισφοράς για το εφάπαξ.

2 Οι δικηγόροι της υπόλοιπης χώρας που ασφαλίζονται μόνον για κύρια και επικουρική (χωρίς κλάδο εφάπαξ) θα έχουν νέο ελάχιστο ποσό μηνιαίων εισφορών στα 263 ευρώ, με 220 ευρώ εισφορά κύριας σύνταξης και 43 ευρώ για επικουρική, ενώ το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα 637 ευρώ, με 576 ευρώ για κύρια σύνταξη και 61 ευρώ για επικουρική.

3 Για τους γιατρούς και φαρμακοποιούς που έχουν εισφορά κύριας σύνταξης και εφάπαξ (δεν έχουν επικουρικό) το νέο κατώτατο ποσό μηνιαίας εισφοράς που θα πληρώνουν διαμορφώνεται από 15 Σεπτεμβρίου στα 246 ευρώ (220 ευρώ σύνταξης και 26 ευρώ για εφάπαξ) και το ανώτατο ποσό σε 613 ευρώ (576 ευρώ κύριας σύνταξης και 37 ευρώ για εφάπαξ).

Αναρτώνται

Τα ειδοποιητήρια μηνός Ιουλίου του 2020 για τους 200.000 αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες επρόκειτο να αναρτηθούν χθες από τον e-ΕΦΚΑ.

Οι εισφορές επικουρικής και εφάπαξ όπως προσδιορίστηκαν με το νόμο 4670/2020 θα ισχύουν ως 31/5/2022. Από 1/6/2022 ως 31/12/2022 προβλέπεται μείωση στα ποσά των εισφορών επικουρικής ασφάλισης ενώ από την 1/1/2023 έως 31/12/2024 οι εισφορές αυξάνονται με απόφαση του υπουργού Εργασίας, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Από 1/1/2025 και εφεξής οι εισφορές προσαυξάνονται κατ’ έτος κατά το δείκτη μεταβολής.

«Με τα ενιαία ειδοποιητήρια κάνουμε ακόμη ένα βήμα για την απλοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος», ανέφερε χθες ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης.

Υπόχρεοι

Οι περιπτώσεις υπόχρεων ασφάλισης για επικούρηση και εφάπαξ είναι:

* Μηχανικοί του πρ. ΤΣΜΕ∆Ε (πρ. ΕΤΑΑ), οι οποίοι ασφαλίζονται για επικουρική και για εφάπαξ.

* Γιατροί – υγειονομικοί του πρ. ΤΣΑΥ (πρ. ΕΤΑΑ), οι οποίοι ασφαλίζονται μόνο για εφάπαξ.

* Δικηγόροι Αθηνών του πρ. ΤΑΝ πρ. (ΕΤΑΑ), οι οποίοι ασφαλίζονται για επικουρική και για εφάπαξ.

* Δικηγόροι υπόλοιπης Ελλάδας (πρ. ΕΤΑΑ), οι οποίοι ασφαλίζονται για επικουρική.

Επιλογή κατηγορίας

Για το πρώτο εξάμηνο του 2020 οι ασφαλισμένοι κατέβαλαν υποχρεωτικά τις εισφορές της πρώτης κατηγορίας, για επικουρική και εφάπαξ, ενώ από Ιούλιο ως Δεκέμβριο του 2020 θα επιλέξουν αν θέλουν υψηλότερη κατηγορία. Αν δεν κάνουν επιλογή θα θεωρηθεί ότι μένουν στην πρώτη και χαμηλότερη.

Το 2021 θα επιλέξουν εκ νέου για τις εισφορές επικουρικής και εφάπαξ που θέλουν να καταβάλουν. Το ίδιο θα γίνει και το 2022.

Στις περιπτώσεις μη μισθωτής δραστηριότητας με παράλληλη μισθωτή απασχόληση, προσδιορίζεται ως κατώτατο ποσό καταβολής η εισφορά της πρώτης κατηγορίας κάθε κλάδου. Εφόσον το ποσό των εισφορών από τη μισθωτή απασχόληση όμως υπολείπεται του ποσού εισφοράς της κατώτατης κατηγορίας, καταβάλλεται η αντίστοιχη διαφορά από τον ασφαλισμένο. Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής ανώτερης κατηγορίας, καταβάλλοντας την αντίστοιχη διαφορά.

Στις περιπτώσεις πολλαπλής μη μισθωτής δραστηριότητας θεσπίζεται η καταβολή μίας εισφοράς με κατάταξη σε μία εκ των τριών ασφαλιστικών κατηγοριών για κάθε κλάδο με ελεύθερη επιλογή.

Για τους έμμισθους δικηγόρους τόσο για την επικουρική ασφάλιση όσο και για τον κλάδο εφάπαξ παροχών ισχύει ο επιμερισμός των ποσών της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κατά 50% για τον εντολέα – πελάτη και κατά 50% για τον ασφαλισμένο.

Παραμένει σε ισχύ η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, περί επιμερισμού των εισφορών σε εργοδότες και ασφαλισμένους για τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες με μπλοκάκι, για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε έως δύο εργοδότες.

Οι μηνιαίες εισφορές επικουρικής και εφάπαξ για 200.000 επιστήμονες

Ασφαλιστικές κατηγορίεςΕισφορές επικουρικής ασφάλισηςΕισφορές κλάδου Εφάπαξ
Από 1/1/2020 ως 30/6/2022Από 1/6/2022 ως 31/12/2022
423926
514731
615637

 Πηγή: eleftherostypos.gr

Επισκέψεις: 125

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει