24 Ιουνίου 2024

Πήρε τα πάνω της οικοδομή μετά το lockdown.

Τα πάνω της πήρε πάλι η οικοδομική δραστηριότητα μετά το lockdown.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), κατά τον μήνα Ιούνιο 2020, στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.747 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 361,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.531,0 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 17% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 10,2% στην επιφάνεια και κατά 11,4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Ιούνιο 2020 ανήλθαν σε 1.731 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 358,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.516,5 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 10,6% στην επιφάνεια και κατά 11,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Ιούνιο 2020, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 16 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 14,5 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Ιούνιο 2020, είναι 0,9%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Ιούλιο 2019 έως τον Ιούνιο 2020, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 18.511 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 4.086,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 17.876,0 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2018 – Ιουνίου 2019 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 19,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 20,5% στην επιφάνεια και κατά 20,3% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Ιουλίου 2019 – Ιουνίου 2020, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 20,1% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 22,2% στην επιφάνεια και κατά 22,2% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2018 – Ιουνίου 2019. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 1,9%.

Το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2020, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 16,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 21,6% στην επιφάνεια και κατά 21,9% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του έτους 2019. Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2020, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 16,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 21,3% στην επιφάνεια και κατά 21,6% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019.

 Πηγή: newsbeast.gr

Επισκέψεις: 139

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει