1 Οκτωβρίου 2023

Κομμένοι κορμοί δέντρων γίνονται καμβάδες ζωγραφικής!

Η Alison Moritsugu βρήκε έναν έξυπνο τρόπο για να περάσει το δικό της ηχηρόμήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος. Χρησιμοποιεί κομμένους κορμούς δέντρων πάνω στους οποίους ζωγραφίζει όμορφα τοπία από τη φύση. «Τα δέντρα λειτουργούν ως τον ιδανικό καμβά για να μεταφέρουν το μήνυμα της προστασία των δασών και του περιβάλλοντος γενικότερα…

perierga.gr - Κομμένοι κορμοί δέντρων γίνονται καμβάδες ζωγραφικής!
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-4633521298966315&output=html&h=200&slotname=4461295591&adk=341140136&adf=1253327701&w=820&fwrn=4&lmt=1600021083&rafmt=11&psa=1&guci=1.2.0.0.2.2.0.0&format=820×200&url=https%3A%2F%2Fperierga.gr%2F2015%2F10%2F%25CE%25B6%25CF%2589%25CE%25B3%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2586%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE-%25CF%2583%25CE%25B5-%25CE%25BA%25CE%25BF%25CE%25BC%25CE%25BC%25CE%25AD%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%2582-%25CE%25BA%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%258D%25CF%2582%2F&flash=0&wgl=1&tt_state=W3siaXNzdWVyT3JpZ2luIjoiaHR0cHM6Ly9hZHNlcnZpY2UuZ29vZ2xlLmNvbSIsInN0YXRlIjo2fV0.&dt=1600021081009&bpp=37&bdt=3378&idt=2376&shv=r20200909&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&prev_fmts=0x0&nras=1&correlator=5479725295940&frm=20&pv=1&ga_vid=1812824172.1548096756&ga_sid=1600021082&ga_hid=805352297&ga_fc=0&iag=0&icsg=563224605526783&dssz=49&mdo=0&mso=0&rplot=4&u_tz=180&u_his=1&u_java=0&u_h=864&u_w=1536&u_ah=824&u_aw=1536&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=500&ady=1814&biw=1519&bih=674&scr_x=0&scr_y=808&eid=21066647%2C21066898%2C21067055&oid=3&pvsid=2529798257465439&pem=675&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&rx=0&eae=0&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1536%2C0%2C1536%2C824%2C1536%2C674&vis=1&rsz=%7C%7CeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=8320&bc=31&ifi=1&uci=a!1&btvi=1&fsb=1&xpc=qRd9ZB2giM&p=https%3A//perierga.gr&dtd=2550

…Οι ελαιογραφίες είναι εμπνευσμένες από τα φυσικά τοπία που βλέπω γύρω μου και οι κορμοί βέβαια είναι από δέντρα που έχουν πέσει με φυσικό τρόπο, τα οποία ανακαλύπτω σε δάση των ΗΠΑ. Αν προστατέψουμε τα δάση αυτά τότε τα τοπία που ζωγραφίζω δεν θα χαθούν αλλά θα συνεχίζουν να υπάρχουν για να τα απολαμβάνουμε», λέει η ίδια…

perierga.gr - Κομμένοι κορμοί δέντρων γίνονται καμβάδες ζωγραφικής!
perierga.gr - Κομμένοι κορμοί δέντρων γίνονται καμβάδες ζωγραφικής!
perierga.gr - Κομμένοι κορμοί δέντρων γίνονται καμβάδες ζωγραφικής!
perierga.gr - Κομμένοι κορμοί δέντρων γίνονται καμβάδες ζωγραφικής!
perierga.gr - Κομμένοι κορμοί δέντρων γίνονται καμβάδες ζωγραφικής!
perierga.gr - Κομμένοι κορμοί δέντρων γίνονται καμβάδες ζωγραφικής!
perierga.gr - Κομμένοι κορμοί δέντρων γίνονται καμβάδες ζωγραφικής!https://perierga.gr/2015/10/%CE%B6%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CE%B5-%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%82/

Επισκέψεις: 23

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει