2 Μαρτίου 2024

ΤΕΕ – Αυθαίρετα: Σειρά προτεραιότητας στις καταχωρήσεις για τα προβλήματα του πληροφοριακού συστήματος.

Ανακοίνωση εξέδωσε το ΤΕΕ αναφορικά με την διαδικασία των αυθαιρέτων και την καταχώρηση στοιχείων με συγκεκριμένη προτεραιότητα στο πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων κατασκευών.

Συγκεκριμένα, σε σχετική του ενημέρωση, το ΤΕΕ αναφέρει:

Με γνώμονα την ενδιάμεση καταληκτική ημερομηνία 30/9/2020 για την τακτοποίηση αυθαιρέτων σύμφωνα με τον N. 4495/2017, το ΤΕΕ έχει προβλέψει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης μηχανικών από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων κατασκευών κατά 300% περισσότερο από τον μέσο ημερήσιο όρο.

Ωστόσο, ο -πλέον και του ανωτέρω- φόρτος που προκαλείται από την επικείμενη λήξη προθεσμιών, δημιουργεί επιμέρους καθυστερήσεις και προβλήματα. Εξειδικευμένο προσωπικό του ΤΕΕ εργάζεται επί 24ώρου βάσεως για τη διατήρηση της διαθεσιμότητας των συστημάτων.
Προκειμένου να εξυπηρετηθούν όλοι, συστήνεται στους διαχειριστές μηχανικούς να αξιοποιήσουν το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα για την καταχώρηση στοιχείων με την εξής προτεραιότητα:

  1. ένταξη ακινήτων στον Ν. 4495/2017 με αυθαίρετες κατασκευές/χρήσεις της κατηγορίας 5. Η ανωτέρω ημερομηνία είναι καταληκτική για την καταβολή του παραβόλου ή τη μεταφορά τους από τον Ν. 4178/2013.
  2. ένταξη ακινήτων στον Ν. 4495/2017 με αυθαίρετες κατασκευές/χρήσεις των κατηγοριών 1-4. Εάν η καταβολή του παραβόλου ή η μεταφορά τους από τον Ν. 4178/2013 υλοποιηθεί από 01/10/2020, το πρόστιμο υπολογίζεται αυξημένο κατά 20%.
  3. περαίωση δηλώσεων του Ν. 4178/13 με φύλλα καταγραφής κατηγορίας 5.

Εφιστούμε την προσοχή σε δηλώσεις που παραμένουν στον Ν. 4014/2011, οι οποίες, για ολοκλήρωση και οποιαδήποτε διοικητική ή συμβολαιογραφική πράξη, απαιτείται να μεταφερθούν στον Ν. 4495/2017.

Προτείνεται, επίσης, μέχρι την προθεσμία της 30ης Σεπτεμβρίου να μην αποτελεί προτεραιότητα για τους διαχειριστές μηχανικούς η υποβολή στο σύστημα σχεδίων και δικαιολογητικών στις δηλώσεις των Ν. 4178/2013  και Ν. 4495/2017,  παρά μόνο στις περιπτώσεις που ολοκληρώνεται η τελική προθεσμία υποβολής τους.

Επισκέψεις: 62

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει