2 Μαρτίου 2024

Ερώτηση στη Βουλή για το πρόβλημα εκπόνησης μελετών από τους Δήμους, μέσω δημοσίων συμβάσεων.

Ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ, Χρήστος Γκόκας και οι υπόλοιποι βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσαν ερώτηση προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με τη λύση που πρέπει άμεσα να δοθεί στο πρόβλημα των Δήμων για την εκπόνηση μελετών μέσω δημοσίων συμβάσεων.

Αναλυτικά αναφέρουν ότι μετά τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με το Πρόγραμμα Καποδίστριας αρχικά και το Πρόγραμμα Καλλικράτης στη συνέχεια, οι Δήμοι έχουν επωμισθεί ακόμα περισσότερο το βάρος της αποτελεσματικής λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκηση με γνώμονα το όφελος των τοπικών κοινωνιών και τη γενικότερη ανάπτυξη.

Όμως, η προηγούμενη Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με το Νόμο 4412/2016 κατέστησε όμηρους τους Δήμους, ιδιαίτερα για τις μελέτες μικρών έργων. Τα προβλήματα και τα αδιέξοδα συνεχίζονται και με τις Νομοθετικές ρυθμίσεις της Κυβέρνησης της Ν.Δ., καθώς δεν δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους για την ανάθεση μελετών χαμηλού κόστους, παρά μόνο για προμήθειες και υπηρεσίες.

Επιπλέον οι Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής πρότειναν στους αρμόδιους Υπουργούς κάποιες τροποποιήσεις στη νομοθεσία για να μπορούν οι Δήμοι να λάβουν μέρος σε όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα:

1) Για Μελέτες ύψους έως 30.000 Ευρώ να ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία της κλήρωσης του 4412/16 αλλά ανάμεσα στους μελετητές της Περιφερειακής Ενότητας του Δήμου και

2) Για Μελέτες ύψους έως 60.000 Ευρώ ομοίως με τους μελετητές της Περιφέρειας

3) Για Μελέτες ύψους άνω των 60.000 Ευρώ να ακολουθείται η διαδικασία όπως προβλέπεται σήμερα με το σύνολο των μελετητών της επικράτειας και

4)Για περιπτώσεις ανάγκης συμπληρωματικής μελέτης έως ύψους 10.000 Ευρώ τα αρμόδια όργανα του Δήμου δύνανται να την αναθέσουν στον αρχικό μελετητή.

Τέλος ρωτούν τους Υπουργούς για το αν θα αποδεχτούν τη συγκεκριμένη πρόταση για να καταστεί εφικτή η ένταξη έργων στα προγράμματα «Αντώνης Τρίτσης», ΕΣΠΑ, ΠΕΠ και άλλα προγράμματα που δικαιούνται οι Δήμοι, όπως και αν θα πραγματοποιήσουν την ανασύσταση και λειτουργία του Μητρώου Μελετητών σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, Περιφέρειας και Επικράτειας.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής: «Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μετά το 1981 και ιδιαίτερα η δημιουργία του 2ου βαθμού Αυτοδιοίκησης, ο «Καποδίστριας» και ο «Καλλικράτης» έχουν θεσμοθετήσει την αποκλειστική ευθύνη των Δήμων για τις τοπικές υποθέσεις και έχουν τάξει για αυτούς ένα καθοριστικό ρόλο για την Ανάπτυξη, Οικονομική και Κοινωνική.

Ο ρόλος αυτός κατοχυρώθηκε και στην πράξη ιδιαίτερα στις περιόδους κρίσης και το κεντρικό κράτος, μετά την πανθομολογούμενη αυτή εξέλιξη, όφειλε, να λειτουργήσει προωθητικά διαμορφώνοντας νέες καλύτερες προϋποθέσεις θεσμικά και χρηματοδοτικά για να ασκήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεσματικότερα το ρόλο της προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και την ανάπτυξη γενικότερα.

Αντί αυτών, το προηγούμενο διάστημα με την Κυβέρνηση Σύριζα, είδαμε τροποποιήσεις σκοπιμότητας που πισωγύρισαν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως ο λεγόμενος «Κλεισθένης Ι» αλλά και ο νόμος 4412/16 για την μελέτη και παραγωγή δημοσίων έργων που κατέστησε όμηρους τους Δήμους, ιδιαίτερα για τη μελέτη μικρών έργων.

Επιπλέον οι μέχρι τώρα Νομοθετικές ρυθμίσεις της Κυβέρνησης της Ν.Δ αντί να διορθώσουν τα πράγματα, προκάλεσαν νέα προβλήματα και νέα αδιέξοδα.

Επειδή ενόψει του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών με την ονομασία «Αντώνης Τρίτσης», η υποβολή προτάσεων στο οποίο λήγει στις 31-12-2020 και επειδή ο νόμος 4412/16 δεν δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους για την ανάθεση μελετών χαμηλού ύψους με αποτελεσματικές διαδικασίες, ενώ αντίθετα τους δίνει αυτή τη δυνατότητα για προμήθειες και υπηρεσίες αντίστοιχου χρηματικού ύψους και

Επειδή η λειτουργία του Μητρώου Μελετητών σε Εθνικό επίπεδο για την ανάθεση μελετών μικρής κλίμακας είναι προβληματική έως αδύνατη και προτείνεται :

1) Για Μελέτες ύψους έως 30.000 Ευρώ να ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία της κλήρωσης του 4412/16 αλλά ανάμεσα στους μελετητές της Περιφερειακής Ενότητας του Δήμου και

2) Για Μελέτες ύψους έως 60.000 Ευρώ ομοίως με τους μελετητές της Περιφέρειας

3) Για Μελέτες ύψους άνω των 60.000 Ευρώ να ακολουθείται η διαδικασία όπως προβλέπεται σήμερα με το σύνολο των μελετητών της επικράτειας και

4) Για περιπτώσεις ανάγκης συμπληρωματικής μελέτης έως ύψους 10.000 Ευρώ τα αρμόδια όργανα του Δήμου δύνανται να την αναθέσουν στον αρχικό μελετητή

Ερωτάσθε κ. κ Υπουργοί:

Πως αντιμετωπίζεται την παραπάνω πρόταση μας ώστε οι Δήμοι να έχουν τη δυνατότητα άμεσης εκπόνησης μελετών ως ένα ύψος, προκειμένου να καταστεί εφικτή η ένταξη των έργων που θα μελετηθούν στα προγράμματα «Αντώνης Τρίτσης», ΕΣΠΑ, ΠΕΠ αλλά και σε όποιο πρόγραμμα δικαιούται;

-Θα προχωρήσετε στην ανασύσταση και λειτουργία του μητρώου μελετητών σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, Περιφέρειας και Επικράτειας;».

Πηγή: maxitisartas.gr

Επισκέψεις: 157

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει