2 Μαρτίου 2024

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.: Παράδειγμα υπολογισμού Εφάπαξ πρώην ΤΣΜΕΔΕ για μισθωτό μηχανικό.


Αναρτούμε για ενημέρωση των μελών μας έγκυρο παράδειγμα υπολογισμού Εφάπαξ πρώην ΤΣΜΕΔΕ για μισθωτό μηχανικό. Το παράδειγμα αφορά σε αποκλειστικά μισθωτό μηχανικό με 34,5 έτη υπηρεσίας. Στο
επισυναπτόμενο λογιστικό φύλλο μπορεί κανείς αν εισάγει τις εισφορές του για Εφάπαξ τα έτη 2009-2013 (πενταετία υπολογισμού του πρώτου τμήματος) και τις καταβληθείσες εισφορές Εφάπαξ για τα έτη 2014 – ημερομηνία αποχώρησης (επιστροφή εισφορών) , να υπολογίσει το προσδοκώμενο Εφάπαξ που θα λάβει.
“Σημειώνουμε ότι αυτή τη στιγμή εκδίδονται Εφάπαξ με καθυστέρηση τεσσάρων ολόκληρων ετών (2016) από την ημερομηνία υποβολής αίτησης (η οποία είναι περίπου τρία χρόνια μετά την απόφαση έκδοσης σύνταξης
ΤΣΜΕΔΕ!!!). Εκκρεμεί επίσης η υλοποίηση της προσωρινής καταβολής Εφάπαξ,που ψηφίσθηκε μεν αλλά δεν έχει ξεκινήσει.

Παράδειγμα υπολογισμού Εφάπαξ πρώην ΤΣΜΕΔΕ για μισθωτό μηχανικό.   .pdf

Παράδειγμα : Εφάπαξ πρώην ΤΣΜΕΔΕ .xlsm.zip

Επισκέψεις: 76

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει