2 Μαρτίου 2024

Μεταφορικό Ισοδύναμο: Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις επιχειρήσεις στα νησιά.

Όπως ενημερώνει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας, στο πλαίσιο του εξορθολογισμού και της επέκτασης του μέτρου του Μ.Ι. επιχειρήσεων, σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση, προβλέπονται αντίστοιχα δύο διακριτές φάσεις χρηματοδότησης για τις δαπάνες του έτους 2020, καθώς και η συμμετοχή της νήσου Κρήτης με συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά στην ανωτέρω Κοινή Απόφαση.

Κάθε δικαιούχος δύναται να υποβάλει για τις δαπάνες του έτους 2020 δύο αιτήσεις χρηματοδότησης. Οι περίοδοι επιλεξιμότητας των δαπανών για χρηματοδότηση και τα χρονικά διαστήματα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης αποτυπώνονται ως εξής.

Φάσεις ΧρηματοδότησηςΠερίοδοι επιλεξιμότητας δαπανών για χρηματοδότησηΠερίοδοι υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης
1 η1-1-2020 έως 30-6-202024-9-2020 έως 30-10-2020
2 η1-7-2020 έως 31-12-20204-1-2021 έως 5-2-2021

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε εδώ

Επισκέψεις: 36

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει