2 Μαρτίου 2024

Συμμαχία: Να σεβαστεί το ΥΠΕΝ τα αιτήματα του Τεχνικού Κόσμου – Αύριο η συγκέντρωση διαμαρτυρίας των μηχανικών.

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ για ένα ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΕ, αντιλαμβανόμενη πλήρως την οριακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο τεχνικός κόσμος προτίθεται να καταθέσει πρός ψήφιση την ακόλουθη πρόταση δράσης και καλεί όλες τις παρατάξεις σε σύμπλευση για την υλοποίησή της:

«Η απόφαση του ΥΠ.ΕΝ. να μην δώσει νέα παράταση για τα αυθαίρετα του Ν.4495/17 & Ν. 4178/13, παρά τα πολλά προβλήματα στην εφαρμογή της νομοθεσίας και την τήρηση των προθεσμιών, φαίνεται ότι ελήφθη υπό καθεστώς άγνοιας για τις πραγματικές συνθήκες στην οικονομία, την αγορά, την κοινωνία και τον τεχνικό κλάδο.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί – αυτοί της πρώτης γραμμής και όχι των 2 λεπτών- έχουν προειδοποιήσει εδώ και καιρό για τα προβλήματα της πλατφόρμας των αυθαιρέτων και της μη «κανονικότητας» των ΥΔΟΜ λόγω της πανδημίας.

Δε ζητούν ούτε διαιώνιση των αυθαιρέτων, ούτε παρατάσεις γιατί έχουν «άλλες προτεραιότητες», ούτε και δέχονται να κάνουν τη δουλειά τους «μερικώς» και αντίθετα από τις νομοθετικές προβλέψεις.

Ζητάμε από το ΥΠ.ΕΝ. να προχωρήσει άμεσα σε διαβούλευση με τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς προκειμένου:

·         Να εκδώσει άμεσα την Υπουργική Απόφαση με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου

·         Να λειτουργήσουν άμεσα οι επιτροπές του Ν. 4495/17

·         Να δώσει πρόσβαση στους Μηχανικούς στα ηλ. Αρχεία των ΥΔΟΜ όλης της χώρας

·         Να καταρτιστεί ο ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης Πολεοδομικών και Γεωχωρικών δεδομένων

·         Να δοθεί πρόσβαση στις απαραίτητες αεροφωτογραφίες

Επιπλεόν, είναι επιτακτικό μέχρι την υλοποίηση των ενωτέρω το Πληροφοριακό σύστημα να παραμείνει ανοικτό και διαθέσιμο.

Καλούμε τους συναδέλφους μηχανικούς σε 4ωρη απόχη (10:00 πμ – 2:00 μμ) την Παρασκευή 25/9 και σε συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την ίδια μέρα έξω από το ΥΠΕΝ (Μεσογείων 119) στις 11:00 με τήρηση όλων των μέτρων ατομικής προστασίας (μάσκες, αποστάσεις).«

Επισκέψεις: 88

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει