2 Μαρτίου 2024

Δήλωσαν ξεχασμένα κτίσματα επιφάνειας 50 εκατ. τ.μ.!

Επιπλέον 50 εκατ. αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα κτισμάτων και οικοπέδων έχουν δηλωθεί από τις 27 Φεβρουαρίου του 2020 έως σήμερα στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ( https://tetragonika.govapp.gr) και στους δήμους, σύμφωνα με την εφημερίδα “ Ελεύθερος Τύπος”.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων των αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου και δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση, όπως επεσήμανε πρόσφατα ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Υπενθυμίζεται ότι η οκειοθελής αποκάλυψη των πραγματικών επιφανειών όλων των ακινήτων μπορεί να γίνει χωρίς επιβάρυνση του ιδιοκτήτη με πρόστιμα και αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών για την πενταετία 2015-2019 .Επιπλέον σύμφωνα με την ευνοϊκή ρύθμιση για τα αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα , όποιος πολίτης δεν έχει καν δηλώσει ένα ή περισσότερα ακίνητα του στον οικείο Δήμο ακόμη και αυθαίρετα -τακτοποιημένα ή μη-κτίσματα , μπορεί κι αυτός να υποβάλει δήλωση μέσω της οποίας θα αποκαλύψει τις επιφάνειες ακινήτων του. Και σε αυτήν την περίπτωση προβλέπεται απαλλαγή του δηλούντος ιδιοκτήτου από πρόστιμα και αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών για την πενταετία 2015-2019. Οι ιδιοκτήτες που υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές χρεώνονται μόνο τα ποσά δημοτικών φόρων και τελών τα οποία αναλογούν στα επιπλέον δηλούμενα τ.μ και αφορούν σε χρονικές περιόδους από την 1η -1-2020 και μετά.

Οι εξαιρέσεις

Εξαιρούνται όσοι δηλώνουν ακίνητα των οποίων διεκόπη κατά το παρελθόν η ηλεκτροδότηση. Για τους ιδιοκτήτες αυτούς προβλέπεται:

Α. Απαλλαγή από τους δημοτικούς φόρους και τα δημοτικά τέλη τόσο από την 1η -1-2020 όσο και από την 1η -1-2020 και μέχρι την ημερομηνία επανηλεκτροδότησης.

Β. Υποχρέωση πληρωμής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας ( ΤΑΠ) αναδρομικά και για όλο το διάστημα της ηλεκτροδότησης.

Επιπλέον όσοι δηλώνουν ουδέποτε ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα εξακολουθούν να απαλλάσσονται από δημοτικούς φόρους και δημοτικά τέλη, όχι όμως κι από το ΤΑΠ το οποίο οφείλουν να καταβάλουν για όλες τις χρονικές περιόδους από την 1/1/2020 και μετά.

Επισκέψεις: 105

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει