2 Μαρτίου 2024

Σε λειτουργία η υποβολή ενστάσεων στο myBusiness Support.

Σε λειτουργία τέθηκε στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, myBusiness Support, η εφαρμογή για τη διαχείριση των ενστάσεων (αιτημάτων επανεξέτασης) για:Remaining Time-0:01FullscreenMute

• Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 1
• Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 2
• Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 3
• Επιστρεπτέα Προκαταβολή 1
• Επιστρεπτέα Προκαταβολή 2

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις:

– Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτημα επανεξέτασης μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την επόμενη ημέρα παραλαβής της ενημέρωσης.
– Τα σχετικά ενημερωτικά e-mail θα σταλούν σε όλες τις επιχειρήσεις εντός της επόμενης εβδομάδας.

Ειδικά, οι επιχειρήσεις, που έλαβαν σχετική ειδοποίηση μέχρι και τις 24 Σεπτεμβρίου 2020, μπορούν να υποβάλουν αίτημα επανεξέτασης μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την ενεργοποίηση της πλατφόρμας των αιτημάτων επανεξέτασης.

Επισκέψεις: 28

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει