2 Μαρτίου 2024

ΤΕΕ Θεσσαλίας: Πρόσκληση συμμετοχής στις αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές.

ÊáôáóôñïöÝò óôçí ÆÜêõíèï áðü ôï ðÝñáóìá ôçò êáêïêáïñßáò "Éáíüò" ôçí ÐáñáóêåõÞ 18 Óåðôåìâñßïõ 2020. (EUROKINISSI)

Στο Συντονιστικό Κέντρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο στεγάζεται στο κτήριο του Εθνικού Κέντρου Βάμβακος, στο 1ο χλμ Καρδίτσας- Μητρόπολης, καλούνται να προσέλθουν το Σάββατο στις 5 το απόγευμα τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, τμήμα Θεσσαλίας, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα γίνει μία σύντομη ενημέρωση από τους μηχανικούς της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και το συντονισμό των μεικτών ομάδων, οι οποίες την Κυριακή θα διενεργήσουν αυτοψίες σε πληγείσες Τοπικές Κοινότητες.

Στο ραντεβού μπορούν να συμμετέχουν και όσοι μηχανικοί επιθυμούν να συνδράμουν τους πληγέντες πολίτες από τις καταστροφικές συνέπειες του “Ιανού”, με τη συμμετοχή τους στις αυτοψίες που διενεργεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στις πλημμυρισμένες περιοχές.

Επισκέψεις: 63

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει