2 Μαρτίου 2024

ΑΣΕΠ: Όλες οι προκηρύξεις που θα “τρέξουν” μέσα στο Φθινόπωρο.

Μέσα στο φθινόπωρο αναμένονται να γίνουν μόνιμες και εποχικές προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων σε δημόσιους φορείς, μέσω ΑΣΕΠ

192 προσλήψεις στη Γενική Γραμματεία Προστασίας

Πράσινο φως για την πρόσληψη προσωπικού άναψε το υπουργείο Εσωτερικών στη ΓΓΠΠ με στόχο την κάλυψη της απρόβλεπτης και επείγουσας ανάγκης αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού. Το προσωπικό που θα προσληφθεί δεν μπορεί να υπερβεί τα 192 άτομα. Το αντικείμενο της σύβασης εργασίας του προσωπικού θα αφορά στην ιχνηλάτηση και παρακολούθηση των διαδικασιών απομόνωσης και ελέγχου των ασθενών κορονοϊού και των στενών επαφών τους καθώς και τη συνδρομή στην αντιμετώπιση κάθε είδους σχετικής υγειονομικής ή άλλης απειλής. Για τους σκοπούς ενίσχυσης ενίσχυσης του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων και Αντιμετώπισης Κινδύνων το ανωτέρω προσωπικό δύναται να τοποθετείται και στα Περιφερειακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ). Η διαδικασία πρόσληψης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2020.Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα , η διάρκεια απασχόλησης του , που δεν μπορεί να υπερβεί κατ΄ ανώτατο όριο τους 8 μήνες .

79 θέσεις στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών

Την κατανομή 79 ατόμων στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών προβλέπει η απόφαση του ΥΠΕΣ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι:

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 8

ΠΕ Πληροφορικής 45

ΠΕ Ψυχολόγων 2

ΤΕ Πληροφορικής 20

ΤΕ Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών και Γραφίστες 2

ΤΕ Μηχανικών -Τεχνολόγου και Μηχανικού -Μηχανολόγου 2.

Το υπουργείο Εσωτερικών επικαλείται την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009.

3 θέσεις στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων

Εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών πλήρωσης 3 θέσεων μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ). Οι υποψήφιοι θα έχουν ως αντικείμενο απασχόλησης την υποστήριξη των λειτουργικών αναγκών των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του ΜΤΠΥ για την εξυπηρέτηση του σκοπού του, δηλαδή την κατ΄ αναλογία των καταθέσεων του κάθε μετόχου παροχή μερίσματος ή άλλου βοηθήματος στους δικαιούχους του ΜΤΠΥ και τα μέλη των οικογενειών τους και την παροχή χρηματικών διευκολύνσεων στους μετόχους και μερισματούχους.

35 θέσεις σε διάφορους φορείς

Πρόκειται για μια ενιαία προκήρυξη που συγκεντρώνει αιτήματα 5 φορέων. Αναλυτικά τα αιτήματα περιλαμβάνουν 26 θέσεις (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ) στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, 3 θέσεις (ΠΕ,ΔΕ) στο Επιμελητήριο Μαγνησίας , μια θέση (ΠΕ Ιατρός Εργασίας) στον ΔΕΔΔΗΕ,2 θέσεις (ΠΕ) στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά και 3 θέσεις (ΠΕ) στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Οι δύο αυτές προκηρύξεις αναμένονται να σταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο προς τα τέλη Σεπτεμβρίου και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική προθεσμία αιτήσεων .

400 γιατροί και 2.250 νοσηλευτές

Εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται να δημοσιευθεί η νέα προκήρυξη 400 θέσεων ιατρικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, εκ των οποίων περίπου οι μισές θα αφορούν τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Παράλληλα αναμένεται να ενταχθούν στο σύστημα Υγείας 1.650 άτομα για την απόκτηση ειδικότητας στην επείγουσα -εντατική ιατρική και 600 ακόμα νοσηλευτές δημόσιας υγείας.

1.205 οδηγοί και τεχνίτες σε ΟΑΣΑ και ΚΤΕΛ

Συγκεκριμένα, θα γίνουν προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τις ειδικότητες: ΔΕ ή ΤΕ Οδηγών ,ΔΕ ή ΤΕ Μηχανοδηγών ,ΔΕ ή ΤΕ Τεχνιτών πάσης φύσεως οχημάτων και συρμών από τις εταιρείες ΟΑΣΑ ΑΕ ,ΟΣΥ ΑΕ,ΣΤΑΣΥ .ΑΕ. Oι προσλήψεις θα γίνουν με ευθύνη των οικείων φορέων αλλά με κριτήρια και υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ.

Επισκέψεις: 50

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει