2 Μαρτίου 2024

ΤΕΕ Εύβοιας: Αναγκαιότητα μεταφοράς των καταληκτικών ημερομηνιών, μέχρι την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του νόμου με την «ηλεκτρονική ταυτότητα των κτιρίων».

Επιστολή απέστειλε και το Περιφερειακό Τμήμα Εύβοιας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, όσον αφορά το θέμα με τα αυθαίρετα.

Η επιστολή έχει ως εξής: ” Με τους νόμους των αυθαιρέτων θεσμοθετήθηκαν καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων από τους πολίτες, οι οποίες διαρκώς παρατείνονται.

Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη πρακτική, οφείλει να αλλάξει προς όφελος όλων των συμμετεχόντων, στη διαδικασία της δήλωσης των αυθαιρέτων .

Συγκεκριμένα προτείνουμε να συνδεθεί η περαίωση των δηλώσεων αυθαιρέτων όλων των κατηγοριών, με την ταυτότητα κτιρίου, να εξαλειφθούν οι καταληκτικές ημερομηνίες και ως εκ τούτου να μην υπάρχει διαρκής ανάγκη παρατάσεων.

Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης απαιτείται η έκδοση βεβαίωσης από το μηχανικό περί μη ύπαρξης αυθαιρέτων. Οπότε και μόνο εξ,αυτού του λόγου γίνεται αντιληπτό, ότι θα πρέπει να υπάρχει πάντα ανοικτή, η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων όλων των κατηγοριών αυθαιρέτων.

Όσον αφορά την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της υποβολής των εγγράφων στο σύστημα του ΤΕΕ, αυτό θεωρούμε ότι θα συμβεί έτσι και αλλιώς από τους μηχανικούς, με την ταυτότητα του κτιρίου και επομένως και πάλι δεν παρίσταται ανάγκη να υπάρχει καταληκτική ημερομηνία.

Προτείνουμε να προβλεφθεί διάταξη στο νόμο για μεταφορά των δηλώσεων του Ν. 4178/13 στο Ν. 4495/17, αυτόματα από το σύστημα, και ο υπόχρεος μηχανικός να συμπληρώσει τα απαιτούμενα έγγραφα με την ταυτότητα του κτιρίου.

Εν κατακλείδι η πρότασή μας είναι ανεξάρτητη από το χρόνο και από εξωγενείς παράγοντες, όπως οικονομική συγκυρία, κορονοιός, τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν πρόσφατα και την Εύβοια, αλλά και από ενδογενείς παράγοντες, όπως καθυστερήσεις δυσλειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος, συγκέντρωση καταληκτικών προθεσμιών σε κτηματολόγιο, δασικούς χάρτες, αδήλωτα τετραγωνικά, κλπ..

Λαμβάνει δε υπόψη τον ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό μικρών και μεγάλων αυθαιρεσιών (αγγίζει περίπου τα 8.000.000 σε κτιριακό απόθεμα), που θα πρέπει να νομιμοποιηθούν – ρυθμιστούν σύμφωνα με τις προβλέψεις του υφιστάμενου νόμου, ο οποίος οφείλει να μεταρρυθμιστεί και να απλοποιηθεί οριστικά, προς όφελος όλων μας.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ Εύβοιας
Κων/νος Λάππας

Επισκέψεις: 49

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει