7 Μαρτίου 2021

Αυξήθηκαν κατά 6,15% οι άνεργοι τον Οκτώβριο.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Οκτώβριο 2020, ανήλθε σε 993.934 άτομα. Από αυτά 527.387 (ποσοστό 53,06%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 466.547 (ποσοστό 46,94%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 360.439  (ποσοστό 36,26%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 633.495  (ποσοστό 63,74%). 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Οκτώβριο 2020, ανήλθε σε 49.775 άτομα. Οι άνδρες ανέρχονται σε 15.775 (ποσοστό 31,69%) και οι γυναίκες σε 34.000  (ποσοστό 68,31%). 

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ,  για τον μήνα Οκτώβριο 2020,  (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 166.035 άτομα, από τα οποία οι 151.974 (ποσοστό 91,53%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 14.061 (ποσοστό 8,47%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 70.119 (ποσοστό 42,23%)  και οι γυναίκες σε 95.916  (ποσοστό 57,77%). 

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 137.254  (ποσοστό 82,67%) είναι κοινοί, 3.057 (ποσοστό 1,84%) είναι οικοδόμοι, 14.061 (ποσοστό 8,47%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 2.689 (ποσοστό 1,62%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 8.496 (ποσοστό 5,12%) είναι εκπαιδευτικοί, και 478 (ποσοστό 0,29%) είναι λοιποί.

Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020

 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ2020ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ2020ΜΕΤΑΒΟΛΗΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ1.030.4111.043.70913.2981,29%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ161.270166.0354.7652,95%

Γ: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2019

 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ2019ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ2020ΜΕΤΑΒΟΛΗΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ983.2001.043.70960.5096,15%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ105.165166.03560.87057,88%

Δ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]Ποσοστό %ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]Ποσοστό %ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝΠοσοστό %
Άνδρες360.43936,26%15.77531,69%70.11942,23%
Γυναίκες633.49563,74%34.00068,31%95.91657,77%
Σύνολο 993.934100,00%49.775100,00%166.035100,00%
 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]Ποσοστό %ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]Ποσοστό %ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝΠοσοστό %
15-19  ετών7.9180,80%170,03%1160,07%
20-24  ετών61.3096,17%1.4892,99%7.7104,64%
25-29 ετών105.07810,57%2.2414,50%23.14113,94%
30-44  ετών356.78235,90%12.56825,25%72.65743,76%
45-54 ετών237.94523,94%11.69223,49%39.03623,51%
55-64 ετών182.23118,33%14.93029,99%21.42612,90%
65 ετών και άνω42.6714,29%6.83813,74%1.9491,17%
Σύνολο 993.934100,00%49.775100,00%166.035100,00%
 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]Ποσοστό %ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]Ποσοστό %ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝΠοσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση 89.6709,02%8.30616,69%6.4803,90%
Υποχρεωτική εκπαίδευση(έως 3η Γυμνασίου)277.26327,90%19.47739,13%35.58121,43%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση460.95946,38%17.88735,94%78.47147,26%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση166.04216,71%4.1058,25%45.50327,41%
Σύνολο 993.934100,00%49.775100,00%166.035100,00%
 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]Ποσοστό %ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]Ποσοστό %ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝΠοσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι 868.86487,42%42.52985,44%150.63890,73%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης21.9472,21%1.2562,52%2.8571,72%
Υπήκοοι τρίτων χωρών103.12310,38%5.99012,03%12.5407,55%
Σύνολο 993.934100,00%49.775100,00%166.035100,00%

Επισκέψεις: 6

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει