27 Νοεμβρίου 2021

Έκθεση ΕΕ: τι λέει για Ψηφιακό Χάρτη, Κτηματολόγιο και Δασικούς χάρτες.

Πολλά προκύπτουν από την έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την ελληνική οικονομία που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και η προετοιμασία της προκήρυξης για την ψηφιοποίηση των ενυπόθηκων πράξεων, και το έργο είναι υποψήφιο για ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Eνιαίος ψηφιακός χάρτης

Με την ολοκλήρωσή του θα δημιουργηθεί ενιαίος ψηφιακός χάρτης, προσβάσιμος από όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες και επενδυτές που θα περιλαμβάνει τα γεωχωρικά δεδομένα για κάθε σημείο της χώρας με πληροφορίες όπως: όρους και περιορισμούς δόμησης, χρήσεις γης, σχέδια πόλεων, ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές, γεωτεμάχια Κτηματολογίου, δάση και δασικές εκτάσεις, περιοχές του δικτύου Natura 2000 ή περιοχές προστασίας ειδικών οικοτόπων, ζώνες αιγιαλού, παραλίας και λιμένα, ύδατα, υδατορέματα, υγρότοπους, όχθες πλεύσιμων ποταμών και μεγάλων λιμνών, αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους καθώς και παραδοσιακούς οικισμούς, παραδοσιακά σύνολα ή προστατευόμενους χώρους. Εξίσου σημαντικό είναι ότι ο χάρτης θα ενημερώνεται με κάθε αλλαγή που θα μεσολαβεί.

Πρόστιμα στο κτηματολόγιο

Η Κομισιόν διαπιστώνει “σταθερή πρόοδο” στο Κτηματολόγιο, τονίζει ωστόσο ότι ο στόχος για την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης για το 45% των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας έχει επαναπρογραμματιστεί στα τέλη του 2021. Το Μάιο το ποσοστο ήταν στο 33 % και τον Οκτώβριο αυξήθηκε σε 35 %. Σημειώνεται ακόμη ότι στο πλαίσιο της προσπάθειας επιτάχυνσης των διαδικασιών επίκειται η θέσπιση προστίμων για καθυστερημένες δηλώσεις δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

Σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες κτηματογράφησης, από τα υπόλοιπα πέντε συμβόλαια χαρτογράφησης που εκκρεμούσαν, τα τέσσερα έχουν υπογραφεί και ένα θα υπογραφεί τον Δεκέμβριο του 2020.

Η Εταιρική Στρατηγική για τη λειτουργία του Ελληνικού Κτηματολογίου μετά την ολοκλήρωση της κτηματολογικής χαρτογράφησης και την ενσωμάτωση των υποθηκοφυλακείων βρίσκεται υπό προετοιμασία και ένα πρώτο σχέδιο θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Έως τον Οκτώβριο, έχουν δημιουργηθεί 14 γραφεία κτηματολογίου (από τα 92) ενώ η ολοκλήρωση αναμένεται τον Δεκέμβριο του 2021.

Δασικοί χάρτες 

Όσον αφορά τους δασικούς χάρτες, το 80% των υπολοίπων έχει ετοιμαστεί και θα αρχίσει σταδιακά να αναρτάται για δημόσια διαβούλευση. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η επικύρωση όλων των δασικών χαρτών θα ολοκληρωθεί έως τον Ιούλιο του 2021. Είναι πιθανό ωστόσο οι παρατάσεις των ενδιάμεσων προθεσμιών που δόθηκαν λόγω της πανδημίας, να οδηγήσουν σε διολίσθηση του χρονοδιαγράμματος.

Πηγή: protinews.com.gr

Επισκέψεις: 78

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει