27 Νοεμβρίου 2021

Ερωτήματα για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι από το ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης.

Θέμα : Εξέλιξη εκτέλεσης του έργου του Νέου Αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλλι.

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

‘Όπως γνωρίζετε η Κρήτη παρουσιάζει σοβαρό έλλειμμα υποδομών κυρίως σε συγκοινωνιακά έργα υποδομής και κυρίαρχα με την μη υλοποίηση ακόμα του νέου ΒΟΑΚ. Το άλλο πολύ σημαντικό έργο που έχει άμεση συνέργεια με την ανάπτυξη της Ανατολικής Κρήτης είναι το Νέο Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλλι, που επιτέλους ξεκίνησε από τον Φεβρουάριο 2020 και κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες εξελίσσεται ομαλά. Όμως το Τμήμα μας (ΤΕΕΤΑΚ) δεν έχει έγκυρη και πλήρη ενημέρωση για θέματα που
αφορούν το μεγάλο αυτό έργο παραχώρησης όπως ενδεικτικά σας αναφέρουμε παρακάτω :

1. Οι οριστικές μελέτες του έργου όπως είναι οι συγκοινωνιακές μελέτες σύνδεσης με τον ΒΟΑΚ και τον ΝΟΑΚ , του διαδρόμου προσαπογείωσης και των κτιριακών του εγκαταστάσεων έχουν εκπονηθεί από τους μελετητές του παραχωρησιούχου και ελεγχθεί από τον ανεξάρτητο μηχανικό επίβλεψης του έργου ; Συνεπώς δεν γνωρίζουμε σε ποιο στάδιο εκπόνησης είναι οι μελέτες αυτές.
2. Έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις από φορείς και υπηρεσίες , για την σύνδεση του αεροδρομίου με τον ΒΟΑΚ με δύο διαφορετικούς Α/Κ σε μικρή απόσταση μεταξύ τους ~1 Km ,την στιγμή που έχει πρόσφατα αναβαθμιστεί o A/K Καστελλίου – Χερσονήσου του ΒΟΑΚ. Επίσης υπάρχουν προβληματισμοί ,καθώς δεν γνωρίζουμε για την μορφή της σύνδεσης του επαρχιακού δρόμου Ποταμιές – Αβδού – Οροπέδιο Λασιθίου με τον συνδετήριο δρόμο του Αεροδρομίου.
3. Η οδική σύνδεση των κατοίκων της Μεσσαράς με το νέο Αεροδρόμιο θα γίνεται μέσω περιπορείας του οδικού άξονα Μοίρες – Ηράκλειο – ΒΟΑΚ ή μέσω του υποβαθμισμένου γεωμετρικά και μη υπαρκτού εν τοις πράγμασι σήμερα ΝΟΑΚ, ‘Αγιοι Δέκα – Προτόρια – Πύργος – Μάρθα – Αρκαλοχώρι; Έχει διατυπωθεί κατ’ αρχήν πρόταση για συντόμευση της οδικής αυτής περιπορείας με νέα χάραξη οδού από τις περιοχές των οικισμών Λιγόρτυνος – Πάρτιρα – Αρκαλοχώρι.
4. Σε σχέση με τις απαλλοτριώσεις , έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις από βαρυνόμενους ιδιοκτήτες και δικηγόρους ότι το Ελληνικό Δημόσιο δια της αρμόδιας υπηρεσίας του ΤΕΕ – ΤΜ ΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ – 2082 – 20/11/2020 ΥΠΟΜΕ δεν αναγνωρίζει ως άρτια και οικοδομήσιμα κατά παρέκκλιση ,όσα ακίνητα έχουν τις προϋποθέσεις και προϋφίστανται το έτος 2003. Αυτό συνεπάγεται ζημία των ιδιοκτητών, που έχουν στην κυριότητα τους ακίνητα, που πληρούν σήμερα τους όρους της αρτιότητας και οικοδομησιμότητας του ΠΔ/24-5-85 (ΔΟΜΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ) και τα οποία είναι αρκετά στην κηρυχθείσα περιοχή.
5. Τέλος πρόσφατα ορίσθηκε το ΔΣ της εταιρείας διαχείρισης για την κατασκευή του έργου , την σύνθεση του οποίου δεν γνωρίζουμε, αλλά από ανεπίσημες πληροφορίες  μαθαίνουμε ότι στην σύνθεση αυτή , από την πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου, δεν ορίσθηκε ούτε ένα μέλος του Τμήματος μας (ΤΕΕ/ΤΑΚ) με ειδικότητα διπλωματούχου Μηχανικού από την Ανατολική Κρήτη. Αντίστοιχη διαμαρτυρία – προβληματισμός  έχει διατυπωθεί και για την μη εκπροσώπηση στην εταιρεία διαχείρισης της τοπικής
αυτοδιοίκησης. Είναι αυτονόητο ότι η κατασκευή αυτού του μεγάλου αναπτυξιακού έργου πρέπει να έχει την ευρεία αποδοχή των τοπικών κοινωνιών και ειδικότερα του τεχνικού κόσμου. Κύριε Υπουργέ , είναι εύλογο να διατυπώνεται ο προβληματισμός, ότι αυτό το πολύ μεγάλο αναπτυξιακό έργο γίνεται για μας , αλλά χωρίς εμάς ! Για τον λόγο αυτό θεωρούμε απαραίτητο να ορισθεί μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας
διαχείρισης , από την πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου , μέλος του τμήματος μας διπλωματούχος μηχανικός, ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΑΚ.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Επειδή είμαστε βέβαιοι για την ευαισθησία που υπάρχει σχετικά με την κατασκευή του μεγάλου αυτού αναπτυξιακού έργου και θα παρακαλούσαμε να ενημερώσετε το τμήμα μας (ΤΕΕ/ΤΑΚ), αναφορικά με την εξέλιξη του στα παραπάνω θέματα και να λάβουμε γνώση των οριστικών μελετών του , με αποκλειστικό στόχο το Τμήμα μας να συμβάλλει στην εμπρόθεσμη και συμβατική ολοκλήρωση του, ως θεσμικός τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

http://www.teetak.gr/images/stories/anakoinwseis/2020/ekseliksi_aerodromio-2020-2082.pdf

Επισκέψεις: 49

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει