22 Μαΐου 2024

«Γκάζι» για ξεκαθάρισμα των χιλιάδων εκκρεμών αιτήσεων έργων ΑΠΕ.

Στην τροποποίηση του πλαισίου προτεραιοτήτων για τη σύνδεση σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με το δίκτυο του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) προχώρησε το υπουργείο Ενέργειας, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας και τον απεγκλωβισμό χιλιάδων εκκρεμών αιτήσεων που έχουν κατατεθεί στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ ανά την επικράτεια.

Η υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης δίνει τη δυνατότητα στον ΔΕΔΔΗΕ να κατατάσσει τις αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης σε σειρά προτεραιότητας αυτοτελώς ανά περιοχή του διαχειριστή του δικτύου και όχι ανά διεύθυνση περιφέρειας, όπως ισχύει μέχρι τώρα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ο στόχος της αποσυμφόρησης, καθώς η αξιολόγηση θα «τρέχει» παράλληλα σε κάθε περιοχή (που αντιστοιχεί περίπου ανά περιφερειακή ενότητα) εντός των περιφερειών.

Επιπλέον, η υπουργική απόφαση δίνει τη δυνατότητα στον ΔΕΔΔΗΕ, για τις περιπτώσεις που διαπιστώνει προφανή αδυναμία σύνδεσης, να εκδίδει αρνητική απόφαση χωρίς τη διενέργεια τεχνικής εξέτασης, ανεξάρτητα από τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης. Ο διαχειριστής διατηρεί την αίτηση σε εκκρεμότητα για πέντε έτη από την ημερομηνία υποβολής της εφόσον λάβει σχετικό αίτημα από τον ενδιαφερόμενο εντός ενός μηνός από τη γνωστοποίηση της αδυναμίας σύνδεσης ή έχει ήδη λάβει σχετικό αίτημα και εφόσον λαμβάνει ετησίως έγγραφη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο περί της επιθυμίας του για τη διατήρηση σε ισχύ της αίτησής του για διατήρηση της άδειας και υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείται σε ισχύ η άδεια παραγωγής ή η βεβαίωση παραγωγής.

Στόχος και της εν λόγω ρύθμισης είναι η ταχύτερη έκδοση απορριπτικών αποφάσεων, ώστε να ξεκαθαρίσει ο ορίζοντας σε σχέση με τα έργα που προχωρούν και την αξιοποίηση του ηλεκτρικού χώρου για νέους παραγωγούς ΑΠΕ. Οσον αφορά εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης σταθμών που ανήκουν σε ενεργειακές κοινότητες (Ε.Κοιν.), εφόσον κατά την εξέταση της αίτησης, με βάση τα υποβληθέντα κατά τον χρόνο υποβολής της στοιχεία, προκύπτει η ύπαρξη μελών ταυτόσημων με μέλη προϋφιστάμενης Ε.Κοιν. που δραστηριοποιείται στην ίδια περιφέρεια με τον ίδιο σκοπό, ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης οριστικής προσφοράς ορίζεται η ημερομηνία καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) της πράξης τροποποίησης της σύνθεσης των μελών της Ε.Κοιν.

Πηγή: kathimerini.gr

Επισκέψεις: 82

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει