22 Ιανουαρίου 2021

Εξοικονομώ-Αυτονομώ: Πρόταση Ομάδας Μηχανικών για υπαγωγή μέσω μοριοδότησης – Υπολογισμός με Excel – Παραδείγματα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ», ΜΕ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ

Αγαπητοί συνάδελφοι,  Αρμόδιοι της Κυβέρνησης

Ζήσαμε και ζούμε ακόμα τις τελευταίες μέρες, ένα πρόγραμμα «εφιάλτη» για όλους τους συναδέλφους μηχανικούς  που «τόλμησαν» να ασχοληθούν και φέτος με το τρέχον πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ».

Αφού λοιπόν μάθαμε αυτές τις μέρες ότι «καλός» μηχανικός είναι αυτός που πληκτρολογεί μέσα σε 10’ τα στοιχεία της αίτησης, έχει γρήγορο δίκτυο, έχει εξασφαλίσει «γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος» (την ώρα της εισαγωγής των αιτήσεων στην Πελοπόννησο, σε μεγάλο τμήμα του Ναυπλίου υπήρξε διακοπή ρεύματος για περισσότερο από μισή ώρα) και άλλα πολλά, που δεν έχουν σχεδόν καμία σχέση με το ουσιαστικό αντικείμενο της δουλειάς μας, έρχεται κάθε φορά, (μετά τη λήξη της δεκαπεντάλεπτης κατά μέσο όρο διάρκειας της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων σε κάθε περιφέρεια), το ΥΠΕΝ με ανακοινώσεις του να «πανηγυρίζει» την επιτυχία του προγράμματος και την πλήρη απορρόφηση των κονδυλίων!

Ναι αλλά με ποιο κόστος για τα τελικά αποτελέσματα του προγράμματος που αφορά άμεσα το δημόσιο συμφέρον, τους πολίτες αλλά και τους μηχανικούς; Το αναλογίστηκε κανείς από τους αρμοδίους;

Δεν θα θέλαμε να ασχοληθούμε αποκλειστικά με τον σχολιασμό σχετικών  ανακοινώσεων και επιχειρημάτων για την ορθότητα του εγχειρήματος και την διαφάνεια του. Άλλωστε το έχουν κάνει  πολύ εύστοχα,  τμήματα του ΤΕΕ, αρκετοί συνάδελφοι ή και απλοί πολίτες, τις τελευταίες ημέρες.

Θα κάνουμε μόνο κάποιες σημαντικές παρατηρήσεις πριν προχωρήσουμε στις προτάσεις μας, γιατί πιστεύουμε ότι για ακόμα μια φορά χάθηκε η ουσία και πολύ πιθανόν κατασπαταλήθηκαν πόροι χωρίς καμία ουσιαστική αξιολόγηση.

Το ΥΠΕΝ μιλάει για επιτυχία του προγράμματος και απορρόφηση των κονδυλίων, έχοντας προηγουμένως αποφασίσει το «άνοιγμα» της ψαλίδας σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα: α) στην επιλεξιμότητα  (από μία, σε περισσότερες από  μια  κατοικίες ανά ωφελούμενο),  β) στις επιδοτήσεις (από 60-70%, μέχρι και 85-95%), γ) στον προϋπολογισμό του έργου (από 25.000 μέχρι και 50.000 € ανά αίτηση) δ) στα εισοδήματα των ωφελούμενων (από 45.000 μέχρι 120.000 €).

Ωφελούμενος με εισόδημα 120.000 € να μπορεί να λάβει επιδότηση έως και  65% και άτοκο δάνειο!!!. Και όλα αυτά στη λογική του «Όποιος πρόλαβε τον Κύριο είδε»!.

Αναρωτιόμαστε εύλογα, η αξιολόγηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων με βάση την επιτυγχανόμενη εξοικονόμηση ενέργειας σε συνδυασμό με τη βέλτιστη σχέση «Κόστους – Οφέλους» για την οποία τόσο πολύ (και σωστά) επιμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πού βρίσκεται μέσα στο ισχύον καθεστώς επιλογής των αιτήσεων;

  • Στην ταχύτητα εισαγωγής τους;
  • Αποκλείεται οι αιτήσεις που δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν την εισαγωγή στοιχείων ή δεν έφτασαν ποτέ στην εισαγωγή, να είναι πολύ «καλύτερες ενεργειακά» από αυτές που πρόλαβαν;
  • Στους μέγιστους δηλωθέντες προϋπολογισμούς για κάθε προτεινόμενη παρέμβαση – αναβάθμιση; Γνωρίζουν οι αρμόδιοι ότι χωρίς καμία τεχνο-οικονομική αξιολόγηση των προϋπολογισμών, γίνεται κατάχρηση κατά κανόνα από όλους τους ενδιαφερόμενους, μέσω της επιλογής του μέγιστου ποσού ανά παρέμβαση;

Είναι προφανές ότι υπάρχει  «Δομικό Λάθος» τόσο στον κανόνα της «επιλογής με την χρονική προτεραιότητα υποβολής» των αιτήσεων, όσο και στις υπόλοιπες βασικές επιλογές του προγράμματος (επιλεξιμότητα, εισοδηματικές κατηγορίες, ύψος επιδοτήσεων και προϋπολογισμών).

Για να γίνει επίσης πιο κατανοητό το σοβαρό πρόβλημα που δημιουργείται σε κάθε συνάδελφο μηχανικό που ασχολείται σοβαρά με το πρόγραμμα, ας ληφθεί υπ’ όψη ότι έχει προετοιμάσει έως και μήνες νωρίτερα, τουλάχιστον δέκα φακέλους πελατών του, για να μπορέσει να εξασφαλίσει ένα στοιχειώδες εισόδημα, σε καιρούς διαρκούς οικονομικής κρίσης και εν μέσω της πρόσφατης πανδημίας.

Όπως αποδείχθηκε με οδυνηρό τρόπο, δεν προλαβαίνει, (μέσα σε 10’-15’), να υποβάλει στο πρόγραμμα πάνω από μια αίτηση, χωρίς εν τέλει οικονομικό αντίκρισμα και έχοντας επιπλέον, αδίκως χρεωθεί από τους υποψήφιους ωφελούμενους, την αποτυχία της μη υπαγωγής τους σε αυτό το τόσο φιλολαϊκό πρόγραμμα.

Γι αυτό, αν δεν καταργηθεί η «επιλογή με χρονική προτεραιότητα υποβολής», πλέον θα αναγκαστούμε όλοι οι μηχανικοί, να αναλαμβάνουμε στο εξής μόνο την διενέργεια αυτοψιών, τις σχετικές μελέτες για την έκδοση πιστοποιητικών και την σύνταξη των προτάσεων παρεμβάσεωναλλά στην συνέχεια θα παραπέμπουμε στους ενδιαφερόμενους την αποκλειστική ευθύνη της υποβολής της αίτησής τους(όπως άλλωστε αυτό αναφέρεται ρητά στον Οδηγό, όπου δεν προβλέπεται η υποχρέωση του Συμβούλου του Έργου να το κάνει!).

Μια τέτοια πρωτοβουλία από μέρους του συνόλου των μηχανικών με την ιδιότητα του Συμβούλου Έργου, είναι βέβαιο ότι θα οδηγούσε τους αρμόδιους να σκεφτούν πολύ σοβαρά, ότι θα έχουν απέναντί τους, δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτητών, που με το ισχύον καθεστώς υποβολής και τις συγκεκριμένες βασικές επιλογές του προγράμματος, θεωρείται 100% βέβαιο, ότι θα αποτύγχαναν στην καταχώρηση της αίτησής τους, λόγω της αντικειμενικής αδυναμίας των περισσότερων από τους ιδιοκτήτες να χρησιμοποιήσουν την «πλατφόρμα εισαγωγής των αιτήσεων» αλλά και λόγω των  στενών χρονικών περιθωρίων  των 15’, όπως αποδείχθηκε δυστυχώς πρόσφατα σε αρκετές Περιφέρειες.

Το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου του 2020, συστάθηκε με πρωτοβουλία του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, μια άμισθη ομάδα Μηχανικών, με στόχο την υποβολή προτάσεων προς το κεντρικό ΤΕΕ, για την βελτίωση του Οδηγού «Εξοικονομώ Β’ κύκλου 2019», στην οποία συμμετείχαμε μεταξύ άλλων συναδέλφων και οι υπογράφοντες του παρόντος, που μέσω τηλεδιασκέψεων και επεξεργασίας του τελικού κειμένου για την οποία απαιτήθηκαν εκατοντάδες ώρες εργασίας, καταλήξαμε σε μια συγκεκριμένη δέσμη (13) προτάσεων, που ελπίζαμε ότι θα αξιοποιούνταν με τον καλύτερο τρόπο από τους αρμοδίους.

Για να μη «ζήσουμε λοιπόν τα ίδιο έργο» μέσα στο 2021 και για να μην επιβεβαιωθούμε πάλι με τον ίδιο δυσάρεστο τρόπο, σας υποβάλουμε την σημαντικότερη από τις προτάσεις μας με τίτλο «Κατάργηση του κανόνα της επιλογής με χρονική προτεραιότητα υποβολής, μέσω της εισαγωγής συστήματος μοριοδότησης», προσαρμοσμένη στα σημερινά δεδομένα, που στο μεταξύ ενσωματώθηκαν στον νέο Οδηγό «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ», ως βάση για τη δημιουργία μιας τελικής ολοκληρωμένης πρότασης για τον επόμενο κύκλο εντός του 2021

Μοναδικός στόχος μας και επιθυμία των μηχανικών που συνυπογράφουν το παρόν, είναι να ενημερωθούν, να ευαισθητοποιηθούν και τελικά να δραστηριοποιηθούν για αυτή την πρωτοβουλία, ΟΛΟΙ οι συνάδελφοι μηχανικοί που ασχολούνται με το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ»  πανελλαδικά, καθώς και οι διοικήσεις των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ, ώστε να δημιουργηθεί ένας ευρύτερος δημόσιος διάλογος, (που δυστυχώς κατά την γνώμη μας δεν υπήρξε ποτέ μέχρι τώρα), με αποδέκτες μηνυμάτων προς όλες τις κατευθύνσεις (μηχανικών, πολιτών, αλλά κυρίως των αρμοδίων κυβερνητικών παραγόντων του ΥΠΕΝ), από τους οποίους απαιτούμε να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις προτάσεις μας, ώστε στον επόμενο Οδηγό εντός του 2021, να προβούν στην κατάργηση του κανόνα της «επιλογής με χρονική προτεραιότητα υποβολής» και στην αντικατάστασή του, με μια δικαιότερη για τους πολίτες και αξιοπρεπέστερη για όλους τους εμπλεκομένους, διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, που θα στηρίζεται σε ένα απλό και αξιόπιστο σύστημα μοριοδότησης κριτηρίων των αιτήσεων των  ενδιαφερομένων πολιτών.

Ένας ακόμη στόχος είναι να εξασφαλιστεί μια ομαλή ροή του προγράμματος τα επόμενα χρόνια, με τον επαναπροσδιορισμό των κρίσιμων σημείων της επιτυχίας του, όπως: εισοδηματικές κατηγορίες, επιλεξιμότητα και μέγιστος προϋπολογισμός εργασιών, ποσοστά επιδοτήσεων.

Δηλώνουμε ότι είμαστε στη διάθεση κάθε αρμοδίου, για παροχή διευκρινήσεων επί του κειμένου των προτάσεων μας, οι οποίες θεωρούμε ότι επιδέχονται επιπλέον βελτιώσεων σε διάφορα σημεία.

Στο παρόν κείμενο επισυνάπτουμε μόνο το σημαντικότερο τμήμα της αρχικής πρότασης του ΤΕΕ Κ&ΔΘ, πιο απλοποιημένο, (καθώς αναθεωρήθηκε εκ βάθρων), που αφορά την Μοριοδότηση των αιτήσεων. Επίσης  επισυνάπτεται το αρχείο «ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΕΚΟ.xls» με το βασικό φύλλο υπολογισμού των μορίων κάθε πρότασης, καθώς και δέκα (10) ενδεικτικά παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση της πρότασής μας.

Πρόταση:  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ     ΜΕΣΩ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Προτείνεται να καταργηθεί ο κανόνας της «επιλογής της χρονικής προτεραιότητας υποβολής» των αιτήσεων και να αντικατασταθεί με ένα δίκαιο και απλό στην εφαρμογή του, σύστημα αξιολόγησης των αιτήσεων με μοριοδότηση κριτηρίων, έχοντας υπόψη τουλάχιστον τα παρακάτω δεδομένα:

1ο δεδομένο: Ο Ελάχιστος Ενεργειακός Στόχος. Είναι η αναβάθμιση με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις κατά (3) τουλάχιστον Κατηγορίες, (όπως επιβάλλεται και με τον ισχύοντα οδηγό). Εναλλακτικά ή και σε συνδυασμό με την προηγούμενη απαίτηση, θα μπορούσε να είναι η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό (40–50 %), η οποία θα αναφέρεται στην πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας, (διαφορά κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας πριν και μετά την αναβάθμιση), δηλαδή σε σύγκριση με το κτήριο μας πριν την αναβάθμιση και όχι με βάση το θεωρητικό «κτήριο αναφοράς».

2ο δεδομένο: Η σχέση Κόστους – Οφέλους. Η βέλτιστη (κατά το δυνατόν) σχέση μεταξύ του κόστους και της επιτυγχανόμενης εξοικονόμησης ενέργειας με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις.

3ο δεδομένο: Η οικονομική-φορολογική και οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου ωφελούμενου, ώστε το πρόγραμμα να καταστεί κοινωνικά δικαιότερο, αναδεικνύοντας ευρύτερη κοινωνική ευαισθησία στις ευπαθείς οικονομικές ομάδες, στους μακροχρόνια ανέργους, τους ΑΜΕΑ και τους πολυτέκνους.

4ο δεδομένο: την επιδότηση παρεμβάσεων μεγάλου ποσοστού (%) εξοικονόμησης, την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και την χρήση μετά την αναθεώρηση του ΚΕνΑΚ, παθητικών συστημάτων, εργαλείων βιοκλιματικής σχεδίασης και καινοτομίας με στόχο στα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.

Το σύστημα αξιολόγησης θα μοριοδοτεί συγκεκριμένα κριτήρια, ανάλογα με την βαρύτητα τους. Το άθροισμα των επιμέρους μορίων για κάθε κριτήριο θα δίνει τον τελικό βαθμό στον πίνακα σειράς κατάταξης των αιτήσεων.

Τα κριτήρια προς μοριοδότηση διακρίνονται σε:

α) ενεργειακά (ΕνΜ),        β) εισοδηματικά (ΕισΜ),        γ) κοινωνικά (ΚΜ).

Δηλαδή το Σύνολο των Μορίων (ΣΜ) είναι:  ΣΜ = ΕνΜ + ΕισΜ +ΚΜ  (εξ. 1)

1η ομάδα κριτηρίων: Ενεργειακά κριτήρια

Η Μοριοδότηση των Ενεργειακών κριτηρίων υπολογίζεται από  τα στοιχεία του Α’ ΠΕΑ και από τον προϋπολογισμό των παρεμβάσεων με βάση την παρακάτω σχέση:

Μοριοδότηση ενεργειακών κριτηρίων :    (εξ. 2)

Όπου:

  • (ΕΕ): Η εξοικονομούμενη πρωτογενής ενέργεια (Kwh/m2/έτος) μετά τις παρεμβάσεις (Σενάριο 1), δηλαδή η διαφορά μεταξύ της Ενέργειας που καταναλώνεται πριν τις παρεμβάσεις (Υπάρχον Κτίριο) και μετά τις παρεμβάσεις (Σενάριο 1).
  • Συντελεστής (10): Πολλαπλασιαστικός συντελεστής (για μεγέθυνση του εύρους των μονάδων).
  • Ο λόγος (EP/Rr): όπου (EP) είναι η Τελική κατανάλωση ενέργειας του προτεινόμενου Σεναρίου παρεμβάσεων και (Rr) η κατανάλωση του Κτιρίου Αναφοράς.
  • (Π): ο προϋπολογισμός (κόστος) των προτεινόμενων παρεμβάσεων στο Σενάριο 1.

Παραδοχή 1η:  Ως μέγιστος προϋπολογισμός εργασιών για το πρόγραμμα προτείνονται τα (30.000 €), (αντί των 50.000 € του ισχύοντος Οδηγού), ώστε να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των Ωφελουμένων ανά κύκλο υποβολής αιτήσεων, αλλά και επειδή θεωρούμε πως το ποσό των (30.000 €), είναι επαρκέστατο για μια αξιόλογη ενεργειακή αναβάθμιση του συνόλου των κατοικιών στην Ελληνική πραγματικότητα.

Παραδοχή 2η: Στην περίπτωση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, όταν η τιμή του (ΕP) υπολογίζεται μικρότερη του ΠΕΝΤΕ (5), προτείνουμε να λαμβάνεται ως η διορθωμένη τιμή του (ΕP) ίση με ΠΕΝΤΕ (5). Η παραδοχή αυτή κρίνεται αναγκαία, διότι με την τρέχουσα έκδοση του λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ στην περίπτωση των Φ/Β, δύναται να προκύψουν και τιμές μικρότερες του μηδενός για το P).

Τα Τελικό Αποτέλεσμα της Μοριοδότησης των Ενεργειακών Κριτηρίων προκύπτει από το κλάσμα, όπου στον αριθμητή του έχουμε το ποσό (ΕΕ) της εξοικονομούμενης ενέργειας και στον παρονομαστή δύο παράγοντες:.

Ο πρώτος παράγοντας είναι το ενεργειακό αποτέλεσμα των παρεμβάσεων που εκφράζεται από τον λόγο (EP/Rr). Ο λόγος αυτός καθορίζει  και την Ενεργειακή Κατηγορία του Κτιρίου μετά τις παρεμβάσεις.

Ο Δεύτερος παράγοντας είναι ο λόγος του Προϋπολογισμού του κόστους των παρεμβάσεων προς τον μέγιστο επιτρεπόμενο προϋπολογισμό (30.000 €).

Οι δύο παράγοντες στον παρονομαστή αυτού του κλάσματος, όσο μικρότεροι είναι τόσο καλύτερο  αποτέλεσμα Μοριοδότησης δίνουν.

Στην ουσία οι παρακάτω συντελεστές:                                                                                                                                                          

1) το μεγαλύτερο ποσό Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΕ),

2) η καλύτερη Ενεργειακή Κατηγορία (μικρότερος λόγος EP/Rr),

3) ο μικρότερος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων (λόγος Π / 30.000),

σηματοδοτούν μια καλύτερη σχέση (Κόστους / Οφέλους) πού  είναι και το ζητούμενο.

2η ομάδα κριτηρίων: Εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια, βαθμολογούνται με αναλογικό τρόπο. Λαμβάνοντας ως δεδομένο το μέγιστο εισόδημα των (50.000 €), πάνω από το οποίο θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει μοριοδότηση εισοδηματικών κριτηρίων, προτείνεται η μοριοδότηση να γίνεται με το γινόμενο της διαφοράς (50.000 – ΕΙΣΟΔΗΜΑ) επί έναν συντελεστή. Ενδεικτικά αυτός ο συντελεστής στο παράδειγμα μοριοδότησης έχει την τιμή (0,015 ή 1,5%).

Μοριοδότηση Εισοδηματικών κριτηρίων:  (ΕισΜ) =(50.000 – ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ) x 0.015

Παραδοχή 3η:  Για εισοδήματα μεγαλύτερα των (50.000 €), λαμβάνεται το (ΕισΜ) = 0.

3η ομάδα κριτηρίων: Κοινωνικά κριτήρια

Εδώ περιλαμβάνεται αρχικά η μοριοδότηση με συγκεκριμένα μόρια, τουλάχιστον των παρακάτω παραγόντων:

Α) Οικογενειακή κατάσταση του ωφελούμενου (άγαμος – έγγαμος – εξαρτόμενα τέκνα).

Β) ΑΜΕΑ

Γ) Μακροχρόνια  άνεργοι.

Μοριοδότηση Κοινωνικών κριτηρίων:  (ΚΜ) = Α + Β + Γ

Όπου:

  • Α = Άγαμος 0 μόρια, Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενα τέκνα 200 μόρια και για κάθε εξαρτώμενο τέκνο επιπλέον 200 μόρια.
  • Β = 500 μόρια στην περίπτωση ΑΜΕΑ
  • Γ = 500 μόρια στην περίπτωση Μακροχρόνια ανέργου

Παραδοχή 4η:  Το άθροισμα των μορίων των Κριτηρίων «Εισοδηματικά & Κοινωνικά», ορίζεται να έχει ένα άνω όριο, ώστε να μην ξεπερνάει π.χ. το 30% των μορίων των «Ενεργειακών κριτηρίων». Δηλαδή λαμβάνεται* ως μέγιστη τιμή του Αθροίσματος (ΕισΜ και ΚΜ), το ποσοστό** {30% του (ΕνΜ)}: (ΕισΜ+ ΚΜ)  <= 0,3 x EνM

(*), (**): Oι αρμόδιοι μπορούν να θέσουν κατά την κρίση τους συντελεστές βαρύτητας σε κάθε παράγοντα της εξίσωσης 1, ανάλογα με το εύρος της πολιτικής που επιθυμούν να ασκήσουν (ενεργειακή, κοινωνική, κτλ).

Τέλος το άθροισμα των μορίων των παραπάνω (3) κριτηρίων δίνει την τελική Μοριοδότηση για την κατάταξη σε σειρά προτεραιότητας των δυνητικά ωφελούμενων.

Σημαντική επισήμανση:

Στο στάδιο της Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης του Έργου, λαμβάνεται μέριμνα να γίνεται εκ νέου από το «πρόγραμμα», (με βάση και τις τελικές παρεμβάσεις), ο υπολογισμός της Τελικής Μοριοδότησης των ενεργειακών κριτηρίων με τον ίδιο τρόπο, όπως και η Αρχική Μοριοδότηση με την οποία έγινε η υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Επειδή η παραπάνω αξιολόγηση αλλά και κάθε αξιολόγηση με μοριοδότηση παρεμβάσεων, χωρίς τον παρακάτω όρο, θα οδηγούσε τους περισσότερους υποψηφίους να δηλώνουν όλες τις δυνατές παρεμβάσεις, με στόχο να αυξήσουν την μοριοδότηση που θα τους εξασφάλιζε με μεγαλύτερη πιθανότητα την ένταξή τους στο πρόγραμμα, υλοποιώντας στη συνέχεια διαφορετικές παρεμβάσεις, (π.χ μειωμένης απόδοσης), θα πρέπει στο πρόγραμμα να υπάρχει ένας σημαντικός όρος αποτροπής τέτοιων φαινομένων.

Με την ανοχή μιας απόκλισης, π.χ (έως -5%) προς τα κάτω στην Τελική Μοριοδότηση των ενεργειακών κριτηρίων, η περαιτέρω μείωσή της, να μειώνει σημαντικά (π.χ. σε ποσοστό διπλάσιο της απόκλισης) το τελικό ποσοστό (%) της επιδότησης.

Αυτό δεν εμποδίζει τον Ωφελούμενο να προβεί σε αλλαγές των παρεμβάσεων μετά την υπαγωγή, μέσα στα πλαίσια του ελάχιστου ενεργειακού στόχου και του μέγιστου επιλέξιμου προϋπολογισμού, με τον όρο της επίτευξης Τελικής Μοριοδότησης ενεργειακών κριτηρίων, ίσης ή μεγαλύτερης από την Αρχική Μοριοδότηση, με την ανοχή της παραπάνω απόκλισης προς τα κάτω.

Σημειώνουμε επίσης, ότι οι συγκρίσεις Αρχικής & Τελικής Μοριοδότησης των ενεργειακών κριτηρίων, πρέπει να γίνονται χρησιμοποιώντας στη σχέση για τον παράγοντα (Rr), το Κτίριο Αναφοράς του Α’ ΠΕΑ, λόγω της πιθανότητας αλλαγής του Κτιρίου Αναφοράς στο Β’ ΠΕΑ.

Αυτό πρέπει να οριστεί εξαρχής και να καταστεί σαφές στους υποψήφιους Ωφελούμενους, για να αποφευχθούν ψευδείς και λανθασμένες ως προς το στόχο τους αιτήσεις. Εξαιρέσεις στο σημείο αυτό θα μπορούσαν να υπάρχουν μόνο για πολύ σοβαρούς και με ιδιαίτερη τεκμηρίωση λόγους.

Κλείνοντας την παραπάνω πρότασή μας, προτείνουμε για τη διαδικασία: (Υποβολή – Αξιολόγηση – Υπαγωγή) των αιτήσεων στο ανανεωμένο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ» για το 2021, τις παρακάτω απαραίτητες βελτιώσεις:

1) Η καταχώρηση και αποθήκευση των αιτήσεων ανά Περιφέρεια, ως προς τα στοιχεία και το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα είναι συνεχώς ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια ενός 8μήνου κάθε έτους, (π.χ από 01/03 μέχρι 30/10). Οριστική υποβολή των αιτήσεων θα επιτρέπεται μετά την λήξη της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, ώστε το σύστημα να ενημερωθεί με τα νέα φορολογικά δεδομένα. Με την οριστική υποβολή της αίτησής του ο υποψήφιος Ωφελούμενος θα λαμβάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου με την αντίστοιχη μοριοδότησή του.

2) Η αξιολόγηση για την βαθμολόγηση – μοριοδότηση του συνόλου των αιτήσεων κάθε Περιφέρειας, ολοκληρώνεται την (01/11) με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού και θα δημοσιεύεται αυθημερόν στην σελίδα του προγράμματος η λίστα των συμμετεχόντων, κατά σειρά αύξουσας μοριοδότησής τους με αναφορά στα ονοματεπώνυμα, την μοριοδότηση και τους προϋπολογισμούς τους.

Μέχρι στιγμής κανείς δεν θα γνωρίζει εάν είναι Ωφελούμενος ή Επιλαχών, επειδή στο επόμενο διάστημα,                        (4 μηνών το αργότερο, ως 28/02), θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών τους, έτσι ώστε η έκδοση των αποφάσεων υπαγωγής για τους Ωφελούμενους να γίνεται την (01/03) κάθε έτους, οπότε και στη συνέχεια θα ξεκινά η επιλεξιμότητα των εργασιών εκτέλεσης των εργασιών αναβάθμισης.

Αυτοί που δεν θα επιτύχουν να ενταχθούν αρχικά στο πρόγραμμα ως Ωφελούμενοι, θα θεωρούνται Επιλαχόντες και θα δύνανται να συμμετάσχουν ξανά στον νέο ετήσιο κύκλο αξιολόγησης έχοντας δύο επιλογές, είτε υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη ενεργειακά πρόταση, (ώστε να αυξήσουν την βαθμολογία τους), είτε να συμμετάσχουν ξανά με την ίδια πρόταση και την ίδια βαθμολογία, αρκεί να το δηλώσουν στο σύστημα με «ένα απλό κλικ». Αν δεν το δηλώσουν, απλά δεν θα συμμετάσχουν ξανά στον νέο κύκλο.

3) Διαδικασία ενστάσεων από τους Επιλαχόντες θα προβλέπεται μόνο στην περίπτωση που κατά τον υπολογισμό των μορίων τους από το σύστημα, γίνει αριθμητικό λάθος, (κάτι που θεωρούμε σχεδόν αδύνατο), διότι οι εξισώσεις υπολογισμού των μορίων υπολογίζονται από το λογισμικό αυτόματα. Σε αυτή την περίπτωση αν ο αιτών διαφωνεί για οποιοδήποτε λόγο με το αποτέλεσμα μοριοδότησης, μπορεί να υποβάλλει μέσω του συστήματος αίτημα αναλυτικού υπολογισμού των μορίων του, που θα του απαντηθεί κατά προτεραιότητα εντός ολίγων ημερών.

4) Οι Επιλαχόντες κατά αύξουσα σειρά κατάταξης θα λαμβάνουν την υπαγωγή τους, όταν κάθε φορά θα αποδεσμεύονται περισσότερα κονδύλια ανά Περιφέρεια για οποιοδήποτε λόγο, (π.χ αδιάθετα προηγούμενου κύκλου ή νέα κονδύλια).

5) Κατά τη διάρκεια του 4μήνου του ελέγχου των δικαιολογητικών, θα πραγματοποιείται ταυτόχρονα δειγματοληπτικός έλεγχος από την ΕΥΕΠΕΝ (π.χ. σε ποσοστό 5% των δηλωθέντων Α’ ΠΕΑ) της ορθότητας αυτών, είτε με ηλεκτρονική κλήρωση, είτε κατά την κρίση της.

Τέλος συστήνουμε για την πλήρη κατανόηση των προαναφερομένων να ανοίξετε το αρχείο (ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΕκΟ.xlsm) και να δείτε σε κάθε κελί που αναφέρεται σε μοριοδότηση, τις μαθηματικές εξισώσεις που συνδέουν τα Κριτήρια Μοριοδότησης.

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος Νάτσης, Πολιτικός Μηχανικός (ΑΜ ΤΕΕ 42310) – Συγγρού 33 – Τρίκαλα, τηλ: 2413025684 –  κιν. 6974036926   – email: k.natsis2@gmail.com

Ευάγγελος Κατσαρός, Πολιτικός Μηχανικός (ΑΜ ΤΕΕ 64995) – Ιεζεκιήλ 34 – Καρδίτσα, τηλ: 2441026499 – κιν. 6970029191 – email: katsarevn@gmail.com

Θωμάς Μπαγιάρας, Μηχανολόγος Μηχανικός (ΑΜ ΤΕΕ 80176) – Κοζάνης 31 – Γιάννουλη Λάρισας, τηλ: 2410555031  – email: bagiarasenergy@gmail.com

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΕΚΟ

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1oNfx4LPQjEMBiNk5vWa9csrl_dXZKzo-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επισκέψεις: 169

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει