30 Νοεμβρίου 2021

Κομοτηνή: Οι προτάσεις του ΤΕΕ για την Ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα.

Ο αγροτικός τομέας (γεωργία-κτηνοτροφία-δασοκομία-αλιεία) απασχολεί το 26,4% του εργατικού δυναμικού της περιφέρειας αν. Μ.Θ., ποσοστό υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου εθνικού. Αυτός είναι ένας από τους πολλούς λόγους που οδηγούν το ΤΕΕ Παράρτημα Θράκης να υποστηρίζει ότι: «Βασική προτεραιότητα για την Π-ΑΜΘ θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα με στόχο την παραγωγή τροφίμων, φυτικής και ζωικής προέλευσης, υψηλής ποιότητας με ευέλικτες δομές συσκευασίας – μεταποίησης».

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης, Δημήτρης Λουρίκας
Όπως σημειώνει, βασικά μειονεκτήματα του αγροτικού τομέα στην Π-ΑΜΘ είναι η χαμηλή παραγωγικότητα και η μειωμένη ανταγωνιστικότητά του. Για την αντιμετώπιση των οποίων προτείνεται στην Διακομματική Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Θράκης η υλοποίηση μιας σειράς εμβληματικών δράσεων.

Ειδικότερα, για την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, η υλοποίηση του συνόλου του έργου: “Έργα για τη μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα Ξάνθης”, προϋπολογισμού 300.000.000 €. Η πρώτη φάση του έργου “Έργα για τη μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα Ξάνθης”, είναι προϋπολογισμού 110.000.000 €.


Για την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης προτείνεται: Στο δυτικό τμήμα η κατασκευή του φράγματος Ιάσμου (Κομψάτου) κόστους 120.000.000 € και ταυτόχρονα η προκήρυξης της μελέτης και ακολούθως της χρηματοδότησης και κατασκευής των αρδευτικών δικτύων σε έκταση 200.000 στρ. εκτιμώμενου κόστους 130.000.000 €.
Στο ανατολικό τμήμα η αποπεράτωση του φράγματος Ιασίου, η ολοκλήρωση εκπόνησης της ανατεθείσας μελέτης των έργων διανομής νερού, η χρηματοδότηση και κατασκευή του αρδευτικού δικτύου σε έκταση 20.000 στρ. και εκτιμώμενου κόστους 30.000.000 € .

Επιπρόσθετα, για την άρδευση του κεντρικού και του υπόλοιπου ανατολικού τμήματος θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα κατασκευής φραγμάτων και των έργων διανομής, στο χείμαρρο Μακροπόταμο (φράγμα Αράτου) και στο χείμαρρο Δειλινών.

Τέλος, προτείνεται επίσης: Ενιαίο πρόγραμμα κατασκευής μικρών φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών, Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, Αξιοποίηση των υφιστάμενων γεωθερμικών πεδίων, Ολοκλήρωση Αναδασμών και παραλλήλων έργων.

Επισκέψεις: 10

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει