1 Μαρτίου 2021

Βροχή αιτήσεων και… παραπόνων για το «Εξοικονομώ».

Έσπασαν τα κοντέρ οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» στην Κ. Μακεδονία. Σε διάστημα μικρότερο της μίας ώρας εξαντλήθηκαν τα κονδύλια του προγράμματος, με τους μηχανικούς να κάνουν αγώνα… ταχύτητας για να καταφέρουν να εντάξουν όσο περισσότερους πολίτες γίνεται στη δράση.

Πιο συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν 17.527 αιτήσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 6.045, δεσμεύοντας ποσό 116,98 εκατ. ευρώ. Η μέση επιχορήγηση ανά εγκριθείσα αίτηση ανήλθε σε 19.350 ευρώ. Εκτός του προγράμματος έμειναν 11.482 υποψήφιοι.

Δυσαρεστημένοι οι μηχανικοί

«Οι όροι του παιχνιδιού είναι που προκαλούν άγχος και ανησυχία, το πρόγραμμα είναι πολύ θετικό καθώς οι άνθρωποι αναβαθμίζουν τα σπίτια τους, ο ανταγωνισμός έχει να κάνει με την ταχύτητα που απαιτείται για το ποιος θα πατήσει πιο γρήγορα το κουμπί», σημειώνει ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Γιώργος Τσακούμης. «Είμαστε δυσαρεστημένοι, το ποιος θα μπει στο πρόγραμμα εξαρτάται από το πόσο γρήγορο πιστόλι είναι ο μηχανικός, όχι από το πόσο καλή δουλειά έχει κάνει», προσθέτει.

«Τα κριτήρια για να συμμετέχει κάποιος στο πρόγραμμα πρέπει να είναι και ενεργειακά αλλά και οικονομικά για να ωφελούνται οι καλύτερες μελέτες των οικονομικά ασθενέστερων, δεν μπορεί κάποιος που έχει βίλα στο Πανόραμα να κάνει χρήση του προγράμματος», αναφέρει.

«Οι μηχανικοί είναι στα κάγκελα, πολλοί πελάτες μας έμειναν εκτός, θέλουμε το επόμενο εξοικονομώ να έχει λιγότερο άγχος, αναγκαστικά κάποιοι μένουν εκτός αν το μόνο κριτήριο είναι ο χρόνος για την υποβολή της αίτησης», τονίζει. «Ο προϋπολογισμός του επόμενου προγράμματος πρέπει να αυξηθεί καθώς σχετίζεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή και το ενεργειακό αποτύπωμα της ανθρώπινης δραστηριότητας στη φύση», συμπληρώνει.

Τι είναι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

Tο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση και αυτονόμηση κατοικιών, αποτελώντας το διάδοχο σχήμα των προγραμμάτων «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται περίπου στα 900 εκατ. ευρώ.

Ο σχεδιασμός της δράσης λαμβάνει υπόψη την ολοκληρωμένη προσέγγιση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα και έχει σαν προτεραιότητες:

1)Τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων και των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου

2) Την εξοικονόμηση κόστους για τους πολίτες, τη βελτίωση των καθημερινών συνθηκών διαβίωσης και άνεσης καθώς και, της ασφάλειας και της υγείας των πολιτών κατά τη χρήση των κτιρίων αυτών

την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα αφορά σε κτίρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε κατηγορίες κινήτρων, στις οποίες οι ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημά τους. Επιπλέον κίνητρο δίνεται στις λιγνιτικές περιοχές της χώρας, ως ρήτρα δίκαιης μετάβασης. Επίσης, προβλέπονται κίνητρα για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε πολυκατοικίες με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών, ενώ προβλέπεται ειδική κατηγορία κινήτρων για αυτοτελείς παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης μόνο των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας, χωρίς δηλαδή, να συμπεριλαμβάνονται παρεμβάσεις στα διαμερίσματα.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους, και χορηγεί κίνητρα με τη μορφή επιχορήγησης (άμεση ενίσχυση) και δανείου (Ταμείο «Εξοικονομώ ΙΙ») με επιδότηση του επιτοκίου.

Στο επόμενο «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» θα θεσπιστούν τρία νέα κριτήρια, όπως ανέφερε στη Βουλή ο υπουργός περιβάλλοντος, τα οποία θα αλλάξουν σε μεγάλο βαθμό την επιλεξιμότητα. Τα κριτήρια αυτά είναι η ηλικία του κτιρίου, το εισόδημα και οι καιρικές συνθήκες της περιοχής.

Πότε κάνει πρεμιέρα το επόμενο «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

Η νέα ηγεσία του ΥΠΕΝ δεν έχει αναφερθεί σε ημερομηνίες για την «πρεμιέρα» του επόμενου «Εξοικονομώ-Αυτονομώ». Ο τέως ΥΠΕΝ Κωστής Χατζηδάκης, ωστόσο, είχε δηλώσει τον Δεκέμβρη ότι το επόμενο πρόγραμμα θα προκηρυχθεί εντός του α’ εξαμήνου του 2021 και θα έχει προϋπολογισμό – μαμούθ, τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ.

Αναβάθμιση πολυκατοικιών

Από την προηγούμενη Τετάρτη έχουν ανοίξει οι αιτήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση πολυκατοικιών τύπου Α και Β.

Επιχορηγούνται από το πρόγραμμα σε ποσοστό 100% της δαπάνης, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου, οι ακόλουθες δαπάνες:

– Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων και τη συμπλήρωση των εντύπων Πρότασης Παρεμβάσεων και Καταγραφής Παρεμβάσεων.

Τίθεται υπόψη ότι, ειδικά για την πολυκατοικία Τύπου Β, υποχρέωση υποβολής Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης θα υπάρχει μόνον εάν έχουν υλοποιηθεί και παρεμβάσεις που οδηγούν σε εξοικονόμηση ενέργειας.

H επιλέξιμη αμοιβή ανά ενεργειακή επιθεώρηση καθορίζεται ως εξής:

– Για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, η αμοιβή καθορίζεται σε 75 ευρώ επαυξημένη κατά 2,5 ευρώ/τ.μ. ωφέλιμης επιφανείας της ιδιοκτησίας, με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 400 ευρώ.

– Για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών κατοικίας (πολυκατοικία τύπου Α/Β), όταν η επιθεώρηση αφορά σε πολυκατοικία, η αμοιβή καθορίζεται σε 75 ευρώ επαυξημένη κατά 1,7 ευρώ /τ.μ. συνολικής επιφανείας της «πολυκατοικίας», με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 1.095 ευρώ.

Η αμοιβή του συμβούλου έργου σχετικά με την υποβολή της αίτησης, την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου, συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών έως την τελική εκταμίευση, μέχρι του ποσού των 350 ευρώ ανά επιμέρους αίτηση.

Σε περίπτωση πολυκατοικίας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος σύμβουλος έργου για όλους τους ωφελούμενους και η αμοιβή του ορίζεται

i) για πολυκατοικία τύπου Α, μέχρι του ποσού των 350 ευρώ επαυξημένη κατά 70 ευρώ για κάθε επιπλέον διαμέρισμα πέραν του πρώτου, με μέγιστο συνολικό ποσό τα 770 ευρώ.

ii) για πολυκατοικία τύπου Β, μέχρι του ποσού των 350 ευρώ.

*Δημοσιεύθηκε στη “ΜτΚ” στις 7 Φεβρουαρίου 2021

Πηγή: makthes.gr

Επισκέψεις: 317

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει