4 Δεκεμβρίου 2021

Δημόσιες συμβάσεις – Άρθρο 192: “Οι αντιδράσεις έφεραν την δικαίωση… ο αγώνας όμως συνεχίζεται”, γράφει ο Ν. Κορακιανίτης.


Και έχοντας πλέον φτάσει αισίως στα μέσα Μαρτίου και ακόμα περιμένοντας τα 400 ευρώ(!) έχουμε ένα καλό νέο και ένα κακό όσον αφορά το Νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις το οποίο όπως άλλωστε περιμέναμε όλοι ψηφίστηκε…Το καλό νέο είναι σύμφωνα με ανακοίνωση της Συμμαχίας η απόσυρση του άρθρου 192 που ξεσήκωσε απίστευτες αντιδράσεις καθώς μετέτρεπε το ΤΕΕ σε εργολάβο (σχετικό άρθρο μου την περασμένη Κυριακή). Από την πρώτη στιγμή είδαμε αντιδράσεις φορέων και κοινοβουλευτικών κομμάτων με παρεμβάσεις και άρθρα όπου επεσήμαναν πόσα έξτρα προβλήματα θα προστεθούν με αυτή την διαδικασία στον ρόλο του Μηχανικού μπροστά στις αλλαγές των δημοσίων συμβάσεων

.Και εδώ δεν μπορώ να μην σχολιάσω δυστυχώς την “αδιαφορία” αν μου επιτρέπετε την έκφραση σε όλα αυτά του προέδρου του ΤΕΕ κ. Στασινού.  Έχουμε αντιδράσεις από όλους τους φορείς ακόμα και από τους μελετητές και εργολήπτες και βλέπουμε έναν πρόεδρο του ΤΕΕ να στηρίζει ακόμα και τώρα «ένα παράλληλο πελατειακό σύστημα με αδιαφανείς διαδικασίες».

 Αν το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι παράδειγμα ότι για ακόμα μια φορά οι Μηχανικοί δεν στηριζόμαστε από το ανώτατο όργανο μας τότε ποιο είναι; Χαίρομαι πάντως που σε όλα τα θέματα οι μηχανικοί μεμονωμένα ή συντονισμένα στα συνδικαλιστικά όργανα βγαίνουν μπροστά, δείχνουν τα κακώς κείμενα και τελικά μπορούν να δικαιωθούν.

Πάμε και στο κακό νέο.

Ο λόγος η προσθήκη 48 νέων άρθρων (8 νέων Κεφαλαίων) στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις, σε σύγκριση με το σχέδιο νόμου που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.Στο προηγούμενο άρθρο είχα αναφερθεί ποιο πολύ στα τεχνικά ζητήματα αλλά σε αυτό δεν μπορώ να αφήσω έξω ότι άλλα διαβάζαμε στο σχέδιο νόμου και γι αυτό υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις στο πλαίσιο της διαβούλευσης και άλλα τελικά κατατεθήκαν χωρίς καμία πρόταση αφού κανείς δεν τα γνώριζε.
Διάβασα μάλιστα μια διαμαρτυρία μηχανικών που κάνουν λόγο για παράνομη κατάθεση των άρθρων. 

Όπως επισημαίνουν οι μηχανικοί, το γεγονός αυτό, η προσθήκη των άρθρων δε συνάδει με τις Αρχές Καλής Νομοθέτησης που ορίζουν οι νόμοι και το Σύνταγμα, συνεπώς αν το νομοσχέδιο ψηφιστεί με τα επιπλέον σαράντα οκτώ (48) άρθρα θα είναι παράνομο και αντισυνταγματικό.

Η ομάδα των μηχανικών σημειώνει πως τα συγκεκριμένα άρθρα -τα οποία εν πολλοίς αφορούν σε μηχανικούς- θα πρέπει να αποσυρθούν και να επανέλθουν σε νέο σχέδιο νόμου, μέσω δημόσιας διαβούλευσης.

Παραθέτω ένα σημείο που με τεχνικό και νομικό τρόπο αναλύουν την κατάσταση ενώ θέτουν και συγκεκριμένα ερωτήματα.

«Το νομοσχέδιο, όπως αναρτήθηκε, περιλαμβάνει 228 άρθρα χωρισμένα σε τρία μέρη Α, Β και Γ. Πριν την κατάθεση στη Βουλή είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από 23- 11-2020 μέχρι 7-12-2020, στον δικτυακό τόπο www.opengov.gr, σύμφωνα με την υποχρέωση που απορρέει από τον νόμο 4622/2019 “Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης”.Στο άρθρο 58 με τίτλο “Αρχές Καλής Νομοθέτησης” ορίζεται ότι:«1. Η ποιότητα των ρυθμίσεων διασφαλίζεται με την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης, όπως είναι ιδίως:…….(ε) η διαφάνεια μέσω της προσβασιμότητας στις ρυθμίσεις και της δυνατότητας υποβολής προτάσεων σχετικών με αυτές, κατά το στάδιο της κατάρτισης και της αξιολόγησης της εφαρμογής τους (ανοιχτή διαδικασία),…….»Στο δε άρθρο 61 με τίτλο “Διαβούλευση” ορίζεται ότι:«1. Η διαβούλευση επιτυγχάνεται με τη δημοσιοποίηση, με πρόσφορα μέσα, της σχεδιαζόμενης ρύθμισης, με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση και συμμετοχή σε αυτήν κάθε ενδιαφερομένου.»«2. Η διαβούλευση επί των νομοσχεδίων γίνεται και μέσω του δικτυακού τόπου www.opengov.gr και διαρκεί δύο (2) εβδομάδες.»«4. Η Υπηρεσία Συντονισμού του οικείου Υπουργείου συντάσσει έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης, στην οποία παρουσιάζονται ομαδοποιημένα τα σχόλια και οι προτάσεις όσων έλαβαν μέρος στη διαβούλευση και τεκμηριώνεται η ενσωμάτωσή τους ή μη στις τελικές διατάξεις.»

Όμως το νομοσχέδιο όπως είχε τεθεί σε διαβούλευση περιελάβανε μόνο τα 180 από τα 228 άρθρα. Ολόκληρο το μέρος το Γ με 48 άρθρα κατατέθηκε στη Βουλή χωρίς να έχει τεθεί σε διαβούλευση, πράγμα που συνιστά κατάφωρη παράβαση του άρθρου 61 του νόμου 4622/2019.Μεταξύ των 48 άρθρων που δεν τέθηκαν σε διαβούλευση περιλαμβάνονται τριάντα τέσσερα (34) άρθρα που αφορούν άμεσα τους μηχανικούς και για τα οποία δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να εκφράσουν την άποψή τους.

Μεταξύ αυτών τα δεκαεπτά (17) άρθρα, από το 194 έως 210, αφορούν το πολύ ζωτικής σημασίας θέμα της διαδικασίας του πειθαρχικού ελέγχου και της επιβολής των πειθαρχικών ποινών, τέσσερα (4) άρθρα, από το 211 έως το 214, αφορούν πολεοδομικά θέματα και επτά (7 ) άρθρα, από το 215 έως το 221, αφορούν την έκδοση οικοδομικών άδειων.Το φαινόμενο της καταστρατήγησης των “Αρχών Καλής Νομοθέτησης” του νόμου 4622/2019 “Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης” και παλαιότερα του προηγούμενου νόμου 4048/2012 “Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης” σε ότι αφορά την υποχρέωση της δημόσιας διαβούλευσης δεν είναι καινούριο. Για παράδειγμα, ο πρόσφατος νόμος “Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας” αναρτήθηκε στην διαβούλευση με 107 άρθρα, κατατέθηκε για συζήτηση στην Επιτροπή της Βουλής με 139 άρθρα και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με 172 άρθρα!

Δηλαδή 65 άρθρα ψηφίστηκαν χωρίς να έχουν τεθεί σε διαβούλευση.

α) η Υπηρεσία Συντονισμού του οικείου Υπουργείου η οποία κατά την προαναφερθείσα παρ. 4 του άρθρου 61 του νόμου 4622/2019 “συντάσσει έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης, στην οποία παρουσιάζονται ομαδοποιημένα τα σχόλια και οι προτάσεις όσων έλαβαν μέρος στη διαβούλευση και τεκμηριώνεται η ενσωμάτωσή τους ή μη στις τελικές διατάξεις” τι αναφέρει για τα άρθρα που δεν τέθηκαν σε διαβούλευση;

β) Οι αρμόδιες Διαρκείς Επιτροπές της Βουλής, στις οποίες εισάγονται προς συζήτηση τα νομοσχέδια, πως δέχονται προς συζήτηση άρθρα που δεν έχουν τεθεί σε διαβούλευση και χωρίς να υπάρχει επί αυτών η προβλεπόμενη έκθεση της Υπηρεσίας Συντονισμού;».

Και για να κλείσω να μην κουράζω επιμένω η εισαγωγή της ιδιωτικής επίβλεψης στα δημόσια έργα, η μετατροπή του συστήματος των επιμετρήσεων από ελεγκτικό σε δηλωτικό και η προώθηση «ήπιων αναπτυξιακών έργων δημοσίου ενδιαφέροντος» εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, θα έχουν προφανείς αρνητικές συνέπειες στη προστασία του Δημοσίου Συμφέροντος, της Δημόσιας Υγείας, του Περιβάλλοντος και στην Ποιότητα των εκτελούμενων έργων.

Ένα περιβάλλον ήδη επιβαρυμένο από προηγούμενα νομοσχέδια αλλά και παρεμβάσεις Κυβέρνησης μέσα σε ένα βράδυ …


Νίκος Κορακιανίτης: Πολιτικός Μηχανικός LAISERGO

Επισκέψεις: 884

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει