14 Απριλίου 2024

Επ. Ανταγωνισμού: Πανελλαδική δημοσκόπηση στο πλαίσιο της έρευνας για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στo πλαίσιο της κατ’ άρθρο 40 του ν. 3959/2011 κλαδικής έρευνας για το ηλεκτρονικό εμπόριο που διεξάγει, καλεί τους καταναλωτές να συμμετάσχουν στην πανελλαδική δημοσκόπηση που διενεργεί.

Μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, οι καταναλωτές μπορούν να γίνουν αρωγοί στην προσπάθεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού: 
-να αποτυπώσει τη διείσδυση του ηλεκτρονικού εμπορίου πριν αλλά και μετά την πανδημία του κορωνοϊού,

-να περιγράψει τις ανταγωνιστικές συνθήκες που επικρατούν στο ψηφιακό περιβάλλον,

-να αναδείξει επιμέρους ζητήματα που αφορούν στη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου από τους καταναλωτές και

-να εντοπίσει τυχόν πρακτικές που δύνανται να βλάψουν την ευημερία τους.

Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε από τη ΣΤ’ Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού και η επεξεργασία των απαντήσεων θα πραγματοποιηθεί με την επιστημονική υποστήριξη του Εργαστήριου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν – ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι όλες οι συμμετοχές είναι ανώνυμες και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της κλαδικής έρευνας.

Η έρευνα είναι διαθέσιμη εδώ

Επισκέψεις: 91

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει