21 Ιανουαρίου 2022

Τι ζητάει το ΤΕΕ Πελοποννήσου από το ΥΠΕΝ για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου.

Τα αιτήματά του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα και στον Υφυπουργό Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος κ. Νικόλαο Ταγαρά, αναφορικά με την παράταση παράλληλης ισχύος βεβαίωσης Μηχανικού με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου & την ένταξη υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών κατηγορίας 5 στο Ν.4495/17 μέσω υποβολής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου, απέστειλε το Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου του ΤΕΕ.

Ακολουθεί το σχετικό κείμενο

Προς:

Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα

Υφυπουργό Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος κ. Νικόλαο Ταγαρά

ΘΕΜΑ: “Παράταση παράλληλης ισχύος βεβαίωσης Μηχανικού με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου & ένταξη υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών κατηγορίας 5 στο Ν.4495/17 μέσω υποβολής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου”

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

Η υλοποίηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου αποτελεί κορυφαία μεταρρύθμιση που θα δώσει λύσεις σε χρόνιες παθογένειες, με άμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον και τον πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας.

Με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου/Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΤΕΕ, συγκεντρώνονται σε ένα πιστοποιητικό, στο Πιστοποιητικό Πληρότητας, όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες ενός ακινήτου με αποτέλεσμα την δημιουργία μιας αξιόπιστης βάσης δεδομένων των κτιρίων για όλη την επικράτεια, ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο για τον πολεοδομικό σχεδιασμό όσο και για την επιτάχυνση των επενδύσεων που έχει ανάγκη η Χώρα.

Η σύνταξη του φακέλου της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου απαιτεί ιδιαίτερη υπευθυνότητα από τον Μηχανικό που θα την αναλάβει, συλλογή στοιχείων από τις ΥΔΟΜ και άλλες υπηρεσίες (υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία, Δήμους κλπ.), αυτοψία και έλεγχο του ακινήτου, κατ’ιδίαν συναντήσεις με τους ιδιοκτήτες, εργασίες που, λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών που επικρατούν και της υπολειτουργίας των υπηρεσιών λόγω COVID 19, είναι δύσκολα να υλοποιηθούν και απαιτούν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επίσης, αρκετά θέματα που αφορούν την υλοποίηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτου χρειάζονται διευκρινήσεις και οδηγίες από το αρμόδιο Υπουργείο.

Η υποχρεωτική εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου, με την υποχρέωση προσκόμισης του Πιστοποιητικού Πληρότητας για τις συμβολαιογραφικές πράξεις από την 1- 4-2021, θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και χρονικές καθυστερήσεις στις μεταβιβάσεις ακινήτων, αλλά και σε ακυρώσεις πολλών από αυτές, λόγω της αναμονής των απαραίτητων διευκρινήσεων που προαναφέραμε .

Τέλος, με την απαγόρευση της δυνατότητας ρύθμισης των αυθαιρέτων κατασκευών της Κατηγορίας 5, ταυτόχρονα αφαιρέθηκε το δικαίωμα υποβολής της ταυτότητας των κτηρίων αυτών, που σημαίνει ότι η Χώρα θα γεμίσει από ανεκμετάλλευτα “κουφάρια” οικοδομών, τα οποία ποτέ δεν θα κατεδαφιστούν ώστε να απαλλαγεί το περιβάλλον από την αυθαίρετη δόμηση.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

Κατόπιν όλων των ανωτέρω εκτεθέντων, ζητάμε όπως προβείτε άμεσα στις απαιτούμενες σχετικές ενέργειες για:

τη διατήρηση της προαιρετικής εφαρμογής του Πιστοποιητικού Πληρότητας παράλληλα με την ισχύ των βεβαιώσεων του Ν.4495/2017, για τις μεταβιβάσεις ακινήτων μέχρι τουλάχιστον τις 30-6-2021, έτσι ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στις μεταβιβάσεις ακινήτων και την Κτηματαγορά σε μια τόσο δύσκολη οικονομική περίοδο για όλους

την επαναφορά της δυνατότητας υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών της κατηγορίας 5 στο Ν.4495/2017 μέσω αποκλειστικά της υποβολής ταυτότητας κτηρίου, εντός της προθεσμίας ισχύος του Νόμου περί αυθαιρέτων, με τις προβλεπόμενες σταδιακές προσαυξήσεις του Ενιαίου Ειδικού Προστίμου.

Η Πρόεδρος ΤΕΕ Πελοποννήσου

Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη
Πολ. Μηχ/κός Ε.Μ.Π.- M.Sc.

Επισκέψεις: 41

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει