21 Ιανουαρίου 2022

Τι ζητά το ΤΕΕ Κρήτης από το ΥΠΕΝ για τους δασικούς χάρτες.

Επιστολή προς τον Υφυπουργό ΥΠΕΝ κ. Αμυρά με 8 αιτήματα αναφορικά με τους δασικούς χάρτες απέστειλε το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του ΤΕΕ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής

Θέμα: Ανάρτηση Δασικών Χαρτών

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Η σύνταξη των Δασικών Χαρτών αποτελεί αντικειμενικά ένα θετικό βήμα καθώς συγκεντρώνει το σύνολο των δασικών και μη εκτάσεων της Ελληνικής Επικράτειας σε μια ψηφιακή βάση δεδομένων, με το σύνολο της πληροφορίας να είναι διαθέσιμο σε πολίτες και επαγγελματίες. Αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρόλο που γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση θα συμβάλει στην προστασία των δασικών εκτάσεων από καταπατητές, θα ενισχύσει την διαφάνεια και θα συνδράμει σημαντικά στον επενδυτικό σχεδιασμό. Όμως από την πρώτη ανάρτηση, τουλάχιστον για την Κρήτη έχουν διαπιστωθεί τα παρακάτω θέματα :

Έχει διαπιστωθεί παράλειψη στη συμπερίληψη και ορθή εφαρμογή διοικητικών πράξεων όπως θεσμοθετημένα όρια οικισμών και σχέδια πόλεως. Επίσης διανομές ( εποικιστικές εκτάσεις) και αναδασμοί οι οποίοι δόθηκαν σε ακτήμονες και πρόσφυγες για αγροτική αποκατάσταση (πχ Διανομή Κανακάρη, Εκτάσεις Ταμείου Εφέδρων Πολεμιστών Κρήτης), εμφανίζονται εσφαλμένα ως δασικές ή χορτολιβαδικές εκτάσεις .

Όπως έχει τονιστεί από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, η σύνταξη των δασικών χαρτών έγινε από Γραφεία Μελετών κατηγορίας 24 (Δασικές Μελέτες) χωρίς την σύμπραξη Γραφείων Μελετών κατηγορίας 16 (Μελέτες Τοπογραφίας), όταν ένα σημαντικό τμήμα της σύνταξης χαρτών είναι ο γεωχωρικός προσδιορισμός. Σαν αποτέλεσμα αυτού, αλλά και για άλλους λόγους έχουμε σημαντικά ¨πρόδηλα σφάλματα¨ που αφορούσαν την ¨μετατόπιση¨ περιοχών και πολυγώνων χαρακτηρισμού, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τον χαρακτηρισμό επαρχιακών δρόμων ως δασικές εκτάσεις!

Ο χαρακτηρισμός των εκτάσεων έχει άμεση σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, για περιοχές δασικές και χορτολιβαδικές οι οποίες πιθανόν καταλήξουν ¨δημόσιες¨. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Κρήτης είναι διαφορετικό σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα γεγονός που επηρεάζει το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου

Η εγκατάλειψη της γεωργικής εκμετάλλευσης γαιών και καλλιεργειών στα ορεινά και ημιορεινά χωριά οδήγησε στον χαρακτηρισμό εκτάσεων ΑΔ ή ΑΧ δηλαδή εκτάσεις που ήταν αγροτικές (Α) και σήμερα εμφανίζονται ως δασικές (Δ) η χορτολιβαδικές ( Χ)

Δεν είναι καθόλου σαφής η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών και σύνταξης συμβολαίων για ακίνητα που περιλαμβάνουν δασικά τμήματα, έως την κύρωση των δασικών χαρτών, γεγονός που δημιουργεί κωλύματα στην οικοδομική δραστηριότητα και στις μεταβιβάσεις
Περιπτώσεις αιγιαλού και ζωνών παραλίας έχουν χαρακτηριστεί δασικές ή αναδασωτέες γεγονός που οδηγεί σε σύγχυση τις υπεύθυνες υπηρεσίες, την Κτηματική Υπηρεσία και τη Διεύθυνση Δασών. Καθότι αποτελεί συχνό φαινόμενο η λανθασμένη χάραξη της γραμμής αιγιαλού, λόγω του δασικού χαρακτηρισμού δεν είναι δυνατή η υποβολή ένστασης

Το κόστος υποβολής αντιρρήσεων είναι, λαμβάνοντας υπ’ όψην τις γενικότερες συνθήκες, μεγάλο και δυστυχώς οι αντιρρήσεις που δεν συνοδεύονται με το αντίστοιχο παράβολο κρίνονται απαράδεκτες και δεν εξετάζονται.

Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω και δεδομένου ότι έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση, καθώς οι ενστάσεις πρέπει να προετοιμαστούν και να υποβληθούν σε μια περίοδο που ισχύουν αυστηρά μέτρα κατά της διάδοσης του κορωνοιού, ζητούμε τα παρακάτω:

Να επιδιωχθεί τροποποίηση του νόμου για τους δασωθέντες αγρούς, που να ευνοεί τον αποχαρακτηρισμό τους σε σχέση με το σημερινό θεσμικό πλαίσιο. Ειδική αναφορά να γίνει στον ασπάλαθο ( σήμερα θεσμοθετημένο δασικό είδος) με διαβάθμιση του καθεστώτος προστασίας ανάλογα με τη μορφολογία και τη φυτοκοινωνία. Με αυτό τον τρόπο, θα επιλυθούν ζητήματα σχετικά με τους δασωμένους αγρούς, τις δασικές και τις χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Άμεση έκδοση οδηγίας προς τις Δασικές Υπηρεσίες και κυρίως το Κτηματολόγιο για επιβεβαίωση του διαφορετικού νομικού καθεστώτος που διέπει το τεκμήριο του Ελληνικού Δημοσίου επί των δασικών εκτάσεων στην Κρήτη. Ταυτόχρονα να υπάρξει πολιτική διαβεβαίωση ότι το Δημόσιο δεν θα κινηθεί με αγωγές κατά των ιδιωτών για τη διεκδίκηση της κυριότητας στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Διαχωρισμός και επίσπευση της διαδικασίας των πρόδηλων σφαλμάτων από τις λοιπές ενστάσεις με δυναμική επικαιροποίηση του δασικού χάρτη (π.χ. τα πρόδηλα εξετάζονται από τις δασικές υπηρεσίες και εφόσον γίνονται αποδεκτά, να επικυρώνονται από το Συντονιστή/

Συντονίστρια της οικείας Αποκεντρωμένης- και όχι να αναμένουν για να επικυρωθούν από τις Επιτροπές- ΕΠΕΑ , όπως ισχύει τώρα). Όσα απορριφθούν προφανώς να παραπέμπονται στις επιτροπές ενστάσεων . Να δοθεί για τις ενστάσεις παράταση δύο μηνών.

Άμεση έκδοση οδηγίας προς τις ΥΔΟΜ, Δασικές Υπηρεσίες και Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Ελλάδος για την αυτόματη κύρωση των μη δασικών τμημάτων ( ΑΑ και ΠΑ) του αναρτημένου δασικού χάρτη για την διευκόλυνση των συναλλαγών( μεταβιβάσεις – οικοδομικές άδειες).

Να αποχαρακτηριστούν οι ιδιοκτησίες που δηλώνονται ως καλλιέργειες σε ΟΣΔΕ ή ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς εκθέτει το ελληνικό δημόσιο που τόσα χρόνια συναινούσε σε επιδοτήσεις πιθανών δασικών εκτάσεων και υφίσταται κίνδυνος να ζητηθεί επιστροφή των επιδοτήσεων.

Να διορθωθούν αυτεπάγγελτα το «πράσινο» κύριο οδικό δίκτυο και οι επιμήκεις λεπτές λωρίδες πρασίνου μεταξύ παραθαλάσσιων γεωργικών εκτάσεων και θάλασσας, που προκαλούν το κοινό αίσθημα και αδικούν τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες που κοπίασαν για το αποτέλεσμα αυτό.

Μείωση των παραβόλων στο μισό με θεσμοθέτηση επιστροφής όταν διαπιστώνεται σφάλμα που διορθώνεται.

Να γίνει ομαδοποίηση των ενστάσεων κατά τοπικές κοινότητες , ώστε να προκύψει ομοιομορφία στο αποτέλεσμα.

Τέλος, να τονίσουμε ξανά την ανάγκη κύρωσης των δασικών χαρτών με αναμφισβήτητα οφέλη για την προστασία του περιβάλλοντος, τη χωροταξία και την επενδυσιμότητα της χώρας. Παρακαλούμε να έχουμε τις απόψεις σας, σε περίπτωση που τα ανωτέρω δεν υιοθετηθούν.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ
Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Χωραφάς
Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ”

Επισκέψεις: 35

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει