25 Φεβρουαρίου 2024

Η Περιφέρεια Κρήτης σε σεμινάριο για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τη γαλάζια επιχειρηματικότητα.

Στην ανάγκη για συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των συναρμόδιων φορέων και όλων των χρηστών της παράκτιας ζώνης για την εφαρμογή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού στην Ελλάδα», αναφέρθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών-Διεθνών Θεμάτων Γιώργος Αλεξάκης, στο διαδικτυακό σεμινάριο του INSULEUR (Δικτύου Ευρωπαϊκών Νησιωτικών Εμπορικών Επιμελητηρίων) για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, ως εργαλείο ενίσχυσης και υποστήριξης της Γαλάζιας Επιχειρηματικότητας στα νησιά.

Το σεμινάριο  συνδιοργανώθηκε με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και το Κέντρο Αριστείας για την Μπλε Ανάπτυξη – Ναυτιλία – Θαλάσσιο Περιβάλλον – Νησιωτικότητα του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, μεταφέροντας τα βασικά συμπεράσματα από την πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Νησιών της CPMR, επεσήμανε το ρόλο των Παράκτιων και Νησιωτικών Αναφέρθηκε ακόμη στην υλοποίηση έργων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.  αλλά και την εφαρμογή του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού στην Ελλάδα καθώς και την ανάγκη  βελτίωσης της Ελληνικής νομοθεσίας για την αρμονική συνύπαρξη των δραστηριοτήτων στην παράκτια ζώνη και τη θάλασσα.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν να αναδείξει τον χωροταξικό σχεδιασμό ως βασική μεθοδολογία ανάπτυξης των νέων «πράσινων» και «γαλάζιων» τομέων της οικονομίας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στα νησιά, καθώς  αντιμετωπίζει συγκεκριμένες διαρθρωτικές δυσκολίες.

Για το λόγο αυτό, όπως επισημάνθηκε, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός χρειάζεται να είναι ειδικά προσαρμοσμένος στις νησιωτικές περιοχές, με επίκεντρο την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους, τον συντονισμό με άλλες πολιτικές, την υιοθέτηση επιχειρηματικών μοντέλων βασισμένων στην ποιότητα και στις περιβαλλοντικές και πολιτιστικές αξίες, υποστηρίζοντας επίσης την καινοτομία σε τομείς όπως ο τουρισμός.

 Πηγή: cretalive.gr

Επισκέψεις: 40

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει