21 Ιουνίου 2021

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΕΕ: Ερωτηματολόγιο: Έχουν ανάγκη οι μηχανικοί από μία επιχορήγηση για την αναβάθμιση του ψηφιακού εξοπλισμού;

Πρόσφατα ανακοινώθηκε η άπαξ επιχορήγηση 2.000 ευρώ στους αυτοαπασχολούμενους δικηγόρους για την ψηφιακή αναβάθμιση της υποδομής των γραφείων τους. Αντίστοιχη δράση για τους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς δεν προβλέπεται.

Με αφορμή τις παραπάνω εξελίξεις η ΣΥΜΜΑΧΙΑ για ένα ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΕ ανέλαβε την πρωτοβουλία και διακινεί το παρακάτω ερωτηματολόγιο μέχρι τη Δευτέρα 14/6.

https://forms.gle/PqDQscXzFHT9wKAc6

Το ερωτηματολόγιο στοχεύει στην καταγραφή της ψηφιακής υποδομής των μηχανικών και την ανάδειξη της ανάγκης για ψηφιακή αναβάθμιση των επαγγελματιών του τεχνικού κλάδου.

Ο μέσος απαιτούμενος χρόνος για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν υπερβαίνει τα δύο (2) λεπτά.

Επισκέψεις: 15

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει