30 Ιουλίου 2021

ΑΣΕΠ: Αιτήσεις για προσλήψεις στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 77 υπαλλήλων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβασης διάρκειας 3 ετών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ξεκίνησε την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και λήγει την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις μίσθωσης έργου προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες των έργων της κτηματογράφησης και να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετεξέλιξης των υποθηκοφυλακείων σε κτηματολογικά γραφεία καθώς και της προθεσμίας και του τρόπου υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, της διάρκειας των συμβάσεων και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.

Θα προσληφθούν 77 υπάλληλοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Προκηρυσσόμενες θέσεις

 • Περιφερειακός συντονιστής μετάπτωσης 17
 • Συντονιστής μετάπτωσης στην κεντρική υπηρεσία 5
 • Διαχειριστής κτηριακών εγκαταστάσεων 5
 • Διαχειριστής προμηθειών περιφερειακής δομής 4
 • Υποστήριξη και Παρακολούθηση Οικονομικών στοιχείων περιφερειακής δομής 1
 • Οικονομική / λογιστική / Ταμειακή Διαχείριση της περιφερειακής δομής 3
 • Σύνταξη, παρακολούθηση και εκτέλεση προϋπολογισμού ΜΠΔΣ της Περιφερειακής Δομής 1
 • Δημοσιονομικός έλεγχος δαπανών περιφερειακής δομής 1
 • Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού περιφερειακής δομής 3
 • Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού περιφερειακής δομής 1
 • Διοικητική μέριμνα περιφερειακής δομής 1
 • Τεχνικός Πληροφορικής υποδομών 5
 • Υποστήριξη ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων περιφερειακών δομών 3
 • Μηχανικός Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων 2
 • Συντονισμός περιφερειακών τεχνικών υπηρεσιών 6
 • Ανάπτυξη και Τεχνική Υποστήριξη 4
 • Ενημέρωση Χωρικών Δεδομένων 2
 • Παρακολούθηση και διαχείριση έργων κτηματογράφησης 5
 • Έλεγχος ποιότητας παραδοτέων των μελετών κτηματογράφησης 2
 • Τεχνική υποστήριξη των μελετών κτηματογράφησης 3
 • Παρακολούθηση και Υποστήριξη επιτροπών ενστάσεων 1
 • Τεχνική Υποστήριξη τμήματος Αρχείου Προϊόντων & Προώθησης Υπηρεσιών 1
 • Τεχνική Υποστήριξη τμήματος Αρχείου Προϊόντων & Προώθησης Υπηρεσιών 1

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη

 Πηγή: workenter.gr

Επισκέψεις: 78

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει