13 Αυγούστου 2022

Η Επιτροπή Αιμοδοσίας της Ομάδας Εθελοντών Αιμοδοτών ΤΚ/ΤΕΕ – «Σχεράνι» και η Διοίκηση του Π. Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ, σε συνεργασία  με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, καλούν  στην 11η  οργανωμένη  αιμοδοσία,  η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Π. Τμήματος, την  Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 και ώρες από 09.30 έως 13.00. Η ανακοίνωση-πρόσκληση Το Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας του ΤΕΕ ίδρυσε το έτος 2011 την Τράπεζα Αίματος με το όνομα «Σχεράνι» (Σχερία + ρανίδα = σταγόνα), η οποία με την υπ’ αρ. ΑΝΤ/2019/Σ07/Τ/02/12/02/2019 απόφαση της Αντιπροσωπείας του Π. Τμήματος μετονομάστηκε σε Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών ΤΚ/ΤΕΕ «Σχεράνι», με σκοπό: ►Τη δημιουργία διαρκούς παρακαταθήκης αίματος για την αντιμετώπιση των αναγκών των μελών της. ►Την παροχή βοήθειας και τη συμπαράσταση για την εξεύρεση αίματος στις έκτακτες ανάγκες των μελών, όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα στην Τράπεζα. ►Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς αίματος στο συλλογικό χώρο και το κοινωνικό περιβάλλον των μελών του ΤΚ/ΤΕΕ. Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της, που εγκρίθηκε από την Αντιπροσωπεία του Π.  Τμήματος, μέλη της «Σχεράνι» μπορεί να γίνουν οι Μηχανικοί της Κέρκυρας, τα συγγενικά τους πρόσωπα, οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία αλλά και τρίτοι. Η τριμελής Επιτροπή Αιμοδοσίας της Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών ΤΚ/ΤΕΕ «Σχεράνι», που έχει την ευθύνη λειτουργίας της, προγραμματίζει την επόμενη αιμοδοσία πριν το τέλος του έτους ενώ στόχος της είναι η πραγματοποίηση, τουλάχιστον, δύο αιμοδοσιών τον χρόνο.  Αποτελεί, δε, μια κορυφαία πρωτοβουλία, την οποία πρέπει να στηρίξουμε, συμμετέχοντας ενεργά, τόσο στις οργανωμένες ή μη αιμοδοσίες, όσο και στη διάδοσή της. Το αίμα είναι αγαθό που το έχουμε όλοι. Όλοι το χρειαζόμαστε. Αλλά ούτε πουλιέται, ούτε αγοράζεται.

Επισκέψεις: 6

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει