7 Οκτωβρίου 2022

Την επιχορήγηση των αυτοαπασχολούμενων μηχανικών ζητάει από τον Ά. Γεωργιάδη ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΜ.

Την επιχορήγηση των αυτοαπασχολούμενων μηχανικών – ελευθέρων επαγγελματιών, ζητάει με επιστολή του στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο πρόεδρος της Δ.Ε. του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος/ Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας Νικόλαος Συλλίρης.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Την 1η Ιουνίου 2021 δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο σας η Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 3224/747/Α3, που αφορά στην υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση <<Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων>> του Ε.Π. <<Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)>>, που είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (039ΚΕ).

Ωφελούμενοι της Δράσης, είναι οι Αυτοαπασχολούμενοι Δικηγόροι (φυσικά πρόσωπα) που πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, ενώ στόχος της δράσης είναι ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός των γραφείων τους, μέσω της προμήθειας εξοπλισμού : H/Y, laptops, routers, web κάμερες, μικρόφωνα, ακουστικά , ηχεία, συστήματα τηλεδιάσκεψης, scanners/πολυμηχανήματα, οθόνες τηλεδιάσκεψης/προβολής, κ.α.

Καθώς ο τεχνικός κόσμος της χώρας και δη οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, αυτοαπασχολούμενοι – ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν πληγεί βάναυσα, τόσο από την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, όσο και από την πανδημία του ιού covid-19, παρακαλούμε άμεσα, για λόγους δίκαιης και ίσης μεταχείρισης μια αντίστοιχη δράση να δημοσιευτεί και για τον κλάδο αυτόν από το Υπουργείο σας.

Είμαστε στη διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστείτε».

Επισκέψεις: 35

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει