30 Ιουλίου 2021

Ψηφιακή αναβάθμιση μηχανικών: πρόταση της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ.

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ για ένα ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΕ καταθέτει στη σημερινή συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ (21/07/2021) πρόταση για τη δημιουργία επιδοτούμενου Προγράμματος που θα καλύψει την ψηφιακή αναβάθμιση του εξοπλισμού αυτοαπασχολούμενων μηχανικών και τεχνικών γραφείων. Ακολουθεί το πλήρες κείεμνο της πρότασης:

Ένα μεγάλο ποσοστό των ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών είδαν τα εισοδήματά τους να μειώνονται κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ ακόμα περισσότεροι φοβούνται ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας θα φανούν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Η ενίσχυση του κράτους προς το κλάδο, όπως και στους υπόλοιπους κλάδους των επιστημόνων ήταν πολύ μικρή (voucher 600€ – ενίσχυση 400€) και υπολείπεται σημαντικά aντίστοιχων ενισχύσεων λοιπών κλάδων.
Ταυτόχρονα η πανδημία συνέβαλε στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των διαδικασιών του κράτους σε ό,τι σχετίζεται με την εργασία του μηχανικού, οι υποχρεώσεις όμως για καλύτερη οργάνωση της εργασίας, όσο και οι ανάγκες εξοπλισμού είναι σημαντικά αυξημένες. Σημαντικό τμήμα των μηχανικών κατέχει ανεπαρκή εξοπλισμό, ενώ η πλειοψηφία των ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών δεν έχει λάβει ποτέ οποιασδήποτε μορφής στήριξη για την αναβάθμιση του ψηφιακού εξοπλισμού του γραφείου του.
Πριν από λίγο καιρό, εντασσόμενη στα μέτρα στήριξης για την πανδημία, υπήρξε μία δράση ενίσχυσης των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων που αφορούσε την αναβάθμιση του ψηφιακού εξοπλισμού του γραφείου τους.
Έχοντας ως δεδομένα τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι ο απαιτούμενος ψηφιακός εξοπλισμός των μηχανικών είναι μεγαλύτερος σε πλήθος, πιο σύνθετος και κοστίζει περισσότερο, εισηγούμαστε τη δημιουργία δράσης ενίσχυσης των αυτοαπασχολούμενων μηχανικών και τεχνικών γραφείων για την αγορά ή αναβάθμιση:

Η/Υ
Περιφερειακών Η/Υ (οθόνη, εκτυπωτή, plotter, scanner κλπ)
Λογισμικού
Εξοπλισμού αποτύπωσης κτιρίων, γηπέδων, drones, θερμοκαμερών κλπ
Εξοπλισμού δικτύου
Η δράση θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο που να διευκολύνει τη συμμετοχή των μηχανικών με απλές, αυτοματοποιημένες ει δυνατόν διαδικασίες, τις οποίες θα μπορεί να ολοκληρώσει εύκολα ο κάθε συνάδελφος, χωρίς ιδιαίτερες γραφειοκρατικές απαιτήσεις.

Επισκέψεις: 13

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει