5 Δεκεμβρίου 2021

Κτηματολόγιο: Τελευταία ευκαιρία για δηλώσεις – Πράσινο στις μεταβιβάσεις.

Πράσινο φως για αγοροπωλησίες και μεταβιβάσεις ακινήτων με ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες, διόρθωση των ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών που εμφανίζουν την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη», αλλά και πίστωση χρόνου διάρκειας ενός έτους (έως τις 31/12/2022) για ακίνητα σε περιοχές που η κτηματογράφηση ξεκίνησε πριν από το 2006, προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο νόμου για το Κτηματολόγιο που κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Βουλή.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης (εξωδικαστικά ή δικαστικά) όλων των σφαλμάτων, είτε αφορούν σε ακίνητα γνωστού είτε άγνωστου ιδιοκτήτη. «Εν όψει μάλιστα του ότι στις 31-12-2021 όλα τα ακίνητα που είχαν καταγραφεί ως άγνωστου ιδιοκτήτη θα περιέρχονταν στο Ελληνικό Δημόσιο, η παραπάνω παράταση είναι απολύτως απαραίτητη προκειμένου οι πολίτες να ελέγξουν τις πρώτες εγγραφές των ακινήτων τους και να τις διορθώσουν ώστε να προφυλάξουν την περιουσία τους», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Διαμεσολάβηση

Επιπλέον, με το νομοσχέδιο εισάγεται η δυνατότητα διόρθωσης ανακριβειών των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Η τωρινή φάση προβλέπει ότι για τις σχετικές διορθώσεις απαιτείται η έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης (μετά και τον Αρειο Πάγο). Πλέον, οι ιδιώτες, εάν συμφωνούν, μπορούν να λύνουν τη διαφορά συμβιβαστικά γλιτώνοντας χρόνο και χρήμα.

Τι άλλο αλλάζει όμως για τους ιδιοκτήτες; Στα… σημαντικά, προβλέπεται το ξεμπλοκάρισμα των αγοραπωλησιών σε ακίνητα με ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες. Αυτό που επί της ουσίας επιχειρεί να γίνει είναι να επιτραπούν αγοραπωλησίες ακινήτων που δεν έχουν ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς, με τους ενδιαφερόμενους αγοραστές να ενημερώνονται έγκαιρα για τις εκκρεμότητες. Στο κτηματολογικό φύλλο κάθε ακινήτου θα αναγράφονται οι εκκρεμότητες ως προς τα δικαιώματα.

Ειδικότερα, με τις νέες ρυθμίσεις παρέχεται στο «Ελληνικό Κτηματολόγιο» η δυνατότητα να εκδώσει διαπιστωτική πράξη περαίωσης της κτηματογράφησης σε χρονικό σημείο πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων διόρθωσης. Για όσα ακίνητα έχουν υποβληθεί αιτήσεις διόρθωσης, η συζήτηση των οποίων εκκρεμεί ενώπιον των Επιτροπών Εξέτασης, η σχετική εκκρεμότητα σημειώνεται στο οικείο κτηματολογικό φύλλο ώστε ενδεχόμενος αγοραστής στις περιπτώσεις αγοραπωλησίας να γνωρίζει εξαρχής τα βάρη του ακινήτου, για το οποίο ενδιαφέρεται.

Η οριστική επίλυση των διαφορών θα γίνεται σε δεύτερο χρόνο και στο μεταξύ διάστημα οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν γνώση για την κατάσταση του ακινήτου, θα έχουν την ευθύνη της απόφασης αν θα προχωρήσουν στην αγορά ή θα αποδεχτούν τη μεταβίβαση, ενώ πρόκειται να επηρεαστούν και οι τιμές της αγοράς τέτοιων ακινήτων.

Αγνωστου ιδιοκτήτη

Σημαντική ακόμα τομή αποτελεί η αναμόρφωση της διαδικασίας διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη». Με το σχέδιο νόμου, η συναίνεση του Ελληνικού Δημοσίου για τη διόρθωση προδήλου σφάλματος θα τεκμαίρεται από τη μη προβολή αντιρρήσεων εντός 60 ημερών από την επίδοση σε αυτό της αίτησης, αντί της ρητής συναίνεσης που απαιτεί το ισχύον πλαίσιο.

Πιο συγκεκριμένα, εισάγεται η υποχρέωση επίδοσης της αίτησης διόρθωσης στο Ελληνικό Δημόσιο εντός προθεσμίας δέκα ημερών. Δεν απαιτείται πλέον η ρητή συναίνεση του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να διορθωθεί μια τέτοια εγγραφή με τη διαδικασία διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος, αλλά τεκμαίρεται η συναίνεσή του, εάν δεν προβάλλει αντιρρήσεις εντός 60 ημερών από την επίδοση σε αυτό της αίτησης διόρθωσης. Σε αυτήν την περίπτωση ο προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου οφείλει, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις, να προβεί στην αιτούμενη διόρθωση. Εάν το Ελληνικό Δημόσιο προβάλλει δικαίωμα επί του ακινήτου, η αίτηση διόρθωσης απορρίπτεται και η σχετική ανακρίβεια θα πρέπει να διορθωθεί δικαστικά. Αντίθετα, στην περίπτωση που το Δημόσιο δεν αντιλέξει στην αιτηθείσα διόρθωση, η αίτηση θα γίνεται υποχρεωτικά δεκτή και ο προϊστάμενος θα προβαίνει στη διόρθωση.

Ηλεκτρονικός Φάκελος

Με άλλο άρθρο του νομοσχεδίου, δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα υποστήριξης της διενέργειας εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων με την ονομασία «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου», που λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης. Στόχος η απλούστευση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας συλλογής δικαιολογητικών που απαιτούνται στη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο. Η διαδικασία θα ξεκινά και θα ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά στο γραφείο του συμβολαιογράφου, παρέχοντας σε όλους τους συμβαλλόμενους όλα τα εχέγγυα ότι η αγοραπωλησία θα ολοκληρωθεί ορθά.

Η επιτάχυνση θα επιτευχθεί πρωτίστως μέσα από την ψηφιοποίηση περισσότερων από 17 πιστοποιητικών: τα έγγραφα αυτά, τα οποία μέχρι σήμερα αναζητούνται σε έντυπη μορφή από μια σειρά υπηρεσιών, σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου θα χορηγούνται ηλεκτρονικά, μέσα από ένα εκτεταμένο πλαίσιο διασυνδέσεων μεταξύ των μητρώων του Δημοσίου.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα διαλειτουργεί με τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), του ΤΕΕ και του «Ελληνικού Κτηματολογίου», από τα οποία θα αντλεί πληροφορίες και έγγραφα.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη και ο συμβολαιογράφος που συντάσσει τη σχετική πράξη θα εισέρχονται κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση των κωδικών του TAXISnet ή με τη χρήση των διαπιστευτηρίων του Μητρώου Συμβολαιογράφων, αντίστοιχα, ενώ το ένα μέρος θα μπορεί να εξουσιοδοτεί αυτόματα το άλλο.

Πρόκειται για μια παρέμβαση που αποσκοπεί στην απλοποίηση και την ψηφιοποίηση των επιμέρους διαδικασιών σε μια αγοραπωλησία.

Με άλλο άρθρο, προβλέπεται η οργανωτική αναδιάρθρωση του Φορέα. Μεταξύ άλλων εισάγεται:

-Η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με το ΤΕΕ για την παροχή υποστηρικτικών τεχνικών υπηρεσιών στον Φορέα.

-Η δημιουργία μητρώου διαπιστευμένων μηχανικών για την υποστήριξη στις ενημερώσεις των κτηματολογικών διαγραμμάτων.

-Η παροχή «δεύτερης ευκαιρίας» στους άμισθους υποθηκοφύλακες και τους υπαλλήλους των έμμισθων υποθηκοφυλακείων να μεταφερθούν στον Φορέα.

– Ο θεσμός του κτηματολογικού εφέτη, με σκοπό τη διασφάλιση της εκδίκασης των εφέσεων κατά αποφάσεων κτηματολογικών δικαστών από εξειδικευμένους σε ζητήματα κτηματολογικού δικαίου εφέτες, και περιέχονται ρυθμίσεις για την περαιτέρω επιμόρφωση των κτηματολογικών δικαστών.

«Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αποσκοπεί στην επιτάχυνση της κτηματογράφησης, την απλοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών που προσφέρει το Ελληνικό Κτηματολόγιο στους πολίτες, καθώς επίσης και την αναδιοργάνωση του φορέα, ώστε να παρέχει καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες», καταλήγει το υπουργείο.

Η ταυτότητα

Στο μεταξύ, όπως έκανε γνωστό από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2025 ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός για πάνω από το 70% της επικράτειας.

Αναφερόμενος στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, γνωστοποίησε ότι έχουν ήδη υποβληθεί περίπου 6.600 αιτήσεις μέσω της ΗτΚ και από αυτές οι 3.500 αιτήσεις αφορούν σε μεταβιβάσεις, ενώ όπως είπε μόνο την τελευταία εβδομάδα υποβάλλονταν περίπου 250 αιτήσεις σε καθημερινή βάση.

«Από τις 160 περίπου ΥΔΟΜ που λειτουργούν, 13 ΥΔΟΜ έχουν μέσο όρο έκδοσης άδειας οικοδομικών αδειών 20 μέρες, 42 ΥΔΟΜ έχουν μέσο όρο 50 ημέρες, 44 ΥΔΟΜ 75 ημέρες, 23 ΥΔΟΜ 100 ημέρες και 37 ΥΔΟΜ έχουν μέσο όρο έκδοσης πάνω από 100 ημέρες. Το 60% αυτών των καθυστερήσεων αφορούν τις ΥΔΟΜ, το 40% τους μηχανικούς. Από τις 160 υπολειπόμενες, που θα έπρεπε να λειτουργήσουν στους δήμους, όλα αυτά τα χρόνια 6 μόνον έχουν προστεθεί. Αυτό το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Και γι’ αυτό σας είπα ότι θα υπάρξουν αλλαγές, διότι αυτό δεν είναι ανεκτό και δεν μπορεί να συνεχισθεί», τόνισε ο κ. Ταγαράς απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις υπηρεσίες δόμησης.

Πηγή: eleftherostypos.gr

Επισκέψεις: 29

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει