4 Δεκεμβρίου 2021

ΑΣΕΠ: 663 προσλήψεις σε διάφορους φορείς.

Δήμοι, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία και Πυροσβεστική ενισχύονται με 663 υπαλλήλους.

Αναλυτικά:

– 50 συμβάσεις στο δήμο Παλαιού Φαλήρου: Οδηγοί απορριμματοφόρων, οδηγοί Γ + Ε κατηγορίας και χειριστές μηχανημάτων έργων θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας (Αιτήσεις έως 26 Ιουλίου)

– 75 προσλήψεις στο δήμο Κω: Οδηγοί απορριμματοφόρων, χειριστές μηχανημάτων έργων και εργάτες καθαριότητας θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας (Αιτήσεις έως 26 Ιουλίου)

– 35 θέσεις στο δήμο Πάρου: Διοικητικοί υπάλληλοι, οδηγοί απορριμματοφόρων, χειριστές μηχανημάτων έργων και εργάτες καθαριότητας θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας (Αιτήσεις έως 29 Ιουλίου)

– 20 προσλήψεις στην ΔΕΥΑ Μείζονος Περιοχής Βόλου: Μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, διοικητικό λογιστικό προσωπικό, μηχανικοί πληροφορικής, πολιτικοί μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτροσυγκολλητές και υδραυλικοί θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας (Αιτήσεις έως 2 Αυγούστου)

– 333 υπαλλήλους μέσω ΑΣΕΠ προσλαμβάνει η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ).Μέσω του νέου διαγωνισμού επιλέγεται προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το προσωπικό θα υπογράψει ετήσια σύμβαση με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Οι θέσεις αφορούν στην Τανάγρα (Σχηματάρι Βοιωτίας).

Η λίστα με τις ειδικότητες που ζητούνται:

 • ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
 • ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 • ΠΕ Μηχανικοί Μικροκυματικών Διατάξεων
 • ΠΕ Μηχανικοί Ψηφιακών Κυκλωμάτων
 • ΠΕ Μηχανικοί Αναλογικών Κυκλωμάτων
 • ΠΕ Μηχανικών Βάσεων Δεδομένων
 • ΠΕ Μηχανικών Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων
 • ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Εγκαταστάσεων
 • ΠΕ Χειριστές Προγραμμάτων
 • ΠΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • ΠΕ Ειδικό Προσωπικό
 • ΠΕ Ιατροί Εργασίας
 • ΤΕ Μηχανικοί Α/Φ
 • ΤΕ Ηλεκτρονικοί Α/Φ
 • ΤΕ Τεχνικοί Δομής Α/Φ
 • ΤΕ Αποθηκάριος
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Υποσταθμών
 • ΤΕ Μηχανολόγοι
 • ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • ΔΕ Μηχανικοί Συντήρησης
 • ΔΕ Ξυλουργοί
 • ΔΕ Υδραυλικοί
 • ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου
 • ΔΕ Χειριστές Ηλεκτρικής Γερανογέφυρας
 • ΔΕ Μηχανουργοί
 • ΔΕ Τεχνίτες Βαφής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε προσεκτικά ολόκληρη την προκήρυξη.

– Την πρόσληψη 150 ιδιωτών στη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, επιλέγεται προσωπικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης γνωστοποίησε το Πυροσβεστικό Σώμα.

Ο αριθμός εισακτέων του διαγωνισμού καθορίζεται σε 150 θέσεις και κατανέμονται στις κάτωθι κατηγορίες/πτυχία:

 • Πληροφορικής και Επικοινωνιών 38 θέσεις
 • Μηχανικών (14 πολιτικοί μηχανικοί,15 ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και 14 μηχανολόγοι μηχανικοί) 43 θέσεις
 • Μετεωρολογίας 19 θέσεις
 • Νομικής 18 θέσεις
 • Οικονομικών 32 θέσεις

Υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ιδίου, εκτυπώνουν στις δύο όψεις ενός φύλλου διαστάσεων Α4 (μπρος/πίσω) από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό, συμπληρώνουν αυτή και την υποβάλλουν στις ημερομηνίες από τη Δευτέρα 23/08/2021 και από ώρα 08:00΄ έως και την Τρίτη 07/09/2021, έως ώρα 14:00΄, συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

Πηγή: workenter.gr

Επισκέψεις: 36

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει