4 Δεκεμβρίου 2021

Τεχνική επιτροπή συστήνει το ΥΠΕΝ για την σύνταξη σχεδίου τεχνικού κανονισμού χερσαίων δορυφορικών εγκαταστάσεων LNG.

Στη σύσταση Τεχνικής Επιτροπής προχώρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αντικείμενο την σύνταξη σχεδίου Τεχνικού κανονισμού χερσαίων δορυφορικών εγκαταστάσεων Υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η σχετική απόφαση αναρτήθηκε σήμερα στην πλατφόρμα της Διαύγεια και υπογράφτηκε από την ΓΓ του ΥΠΕΝ, κα. Αλεξάνδρα Σδούκου.

Η Επιτροπή συγκροτείται ως ακολούθως:

Σκλήρη Αλίκη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων του ΥΠΕΝ, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Τσιαντούλα Σωτήριο, Προϊστάμενο του Τμήματος Εγκαταστάσεων της ίδιας Διεύθυνσης, ο οποίος ορίζεται και ως μέλος της Επιτροπής.

· Χουρδάκη Εμμανουήλ, υπάλληλο του Τμήματος Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Υδρογονανθράκων του ΥΠΕΝ, με αναπληρωτή τον Αθανασιάδη Ιωσήφ, Προϊστάμενο του Τμήματος Πολιτικής Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων της ίδιας Διεύθυνσης, ως μέλη.

· Δημητριάδου Όλγα, υπάλληλο του Τμήματος Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Υδρογονανθράκων του ΥΠΕΝ, με αναπληρώτρια την Γιαπαλάκη Σοφία, υπάλληλο του ιδίου Τμήματος, ως μέλη.

· Αρβανίτη Δημήτριο, νομικό της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) ΑΕ, με διάθεση στο γραφείο της Γενικής Γραμματέως Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ, ως μέλος.

· Παπανικολάου Νικόλαο, Προϊστάμενο του Τμήματος Υποστήριξης Περιφερειών, Μητρώων Επιθεωρητών και Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Μητρώων της Διεύθυνσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με αναπληρώτρια την Λεοντή Παρασκευή, υπάλληλο του ιδίου Τμήματος, ως μέλη.

· Κοσμαδάκη Σπυρίδωνα, Υποπυραγό της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με αναπληρωτή τον Τσουτσουλή Δαμιανό, Ανθυποπυραγό της ιδίας Διεύθυνσης, ως μέλη.

· Κουρκουραΐδη Δημήτριο, στέλεχος του ΔΕΣΦΑ, με αναπληρωτή τον Κάζη Βασίλειο στέλεχος του ιδίου φορέα, ως μέλη.

· Τερζόπουλο Θεόδωρο, Συντονιστή Διευθυντή Στρατηγικής και Διακεκριμένων Εταιρικών Θεμάτων της ΔΕΔΑ, με αναπληρωτή τον Ρίζο Αθανάσιο, Συντονιστή Διευθυντή Ρυθμιστικών και Περιβαλλοντικών Θεμάτων του ιδίου φορέα, ως μέλη.

· Νικολόπουλο Γεώργιο, Επικεφαλή της Τεχνικής Επιτροπής της Ελληνικής Ένωσης των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (HellasCert) για θέματα υποχρεωτικού τομέα του ΣΕΒ, με αναπληρώτρια την Οικονομίδου Αυγή, Ανώτερη Σύμβουλος του Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών του ιδίου φορέα, ως μέλη.

· Ανδρουλάκη Στυλιανή, στέλεχος του Ελληνικού Συνδέσμου Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ), με αναπληρωτή τον Τσαλικίδη Χαράλαμπο, στέλεχος του ιδίου φορέα, ως μέλη.

· Κοντομάρη Σπυρίδωνα, Επικεφαλή του τμήματος Μελετών Βασικού Σχεδιασμού της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε, με αναπληρωτή τον Ντέκα Σωτήριο, Επικεφαλή του Τμήματος Ανάλυσης Δεδομένων Ανάπτυξης Υποδομών της ίδιας εταιρίας, ως μέλη.

· Στεργιόπουλο Μιχαήλ, Διευθυντή Ανάπτυξης Αγοράς Φυσικού Αερίου Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Α.Ε, με αναπληρωτή τον Λαχωρά Γεώργιο, Δ/ντή Κατασκευής Δικτύου της ίδιας εταιρίας, ως μέλη.

· Καρώνη Δημήτριο, Καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π, ως μέλος.

· Καρακίτσου Κυριακή, Διευθύντρια Δραστηριοτήτων Διεπιχειρησιακού Γραφείου Διαχείρισης Έργων (P.M.O.) και Διεύθυνσης Παρακολούθησης Θυγατρικών της Δημόσιας Επιχείρησης Παροχής Αερίου (ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ), με αναπληρωτή τον Πάνου Πέτρο, Επικεφαλή Διεύθυνσης Αεριοκίνησης & Απομακρυσμένων Πελατών CNG & LNG, ως μέλη.

Γραμματειακή Υποστήριξη θα παρέχεται στην Επιτροπή από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων του ΥΠΕΝ που συμμετέχουν στην Επιτροπή.

Επισκέψεις: 20

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει