27 Νοεμβρίου 2021

Ψηφίσθηκε στη Βουλή, την Πέμπτη 29 Ιουλίου, το νομοσχέδιο για τον «Εκσυγχρονισμό του Κτηματολογίου», το οποίο περιλαμβάνει δέκα αλλαγές.

1) Επιταχύνεται κατά δύο έτη το άνοιγμα του εκάστοτε κτηματολογικού γραφείου, το οποίο θα πραγματοποιείται αμέσως μετά την ανάρτηση για το 98% των ακινήτων, ενώ για το 2% θα αποτυπώνονται όλες οι εκκρεμότητες
2) Δίνεται παράταση μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να μπορέσουν να ελέγξουν ή να διορθώσουν τις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές των ακινήτων τους.
3) Ορίζεται εξειδικευμένος (και με ειδικά σεμινάρια) κτηματολογικός εφέτης.
4) Αξιοποιείται ο θεσμός της διαμεσολάβησης.
5) Καθορίζεται ότι εάν το Δημόσιο δεν διαφωνήσει σε 60 μέρες, θα θεωρείται ότι συμφωνεί.
6) Διευκολύνονται οι ιδιοκτήτες ώστε να μπορούν να προσφεύγουν σε τριμελείς επιτροπές ή και απευθείας δικαστικά για να ανατρέψουν την αρνητική απάντηση.
7) Προωθείται η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων του Κτηματολογίου με το ΤΕΕ για την παροχή υποστηρικτικών τεχνικών υπηρεσιών.
8) Παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης των κτηματολογικών διαγραμμάτων από διαπιστευμένους μηχανικούς.
9) Προσφέρεται δεύτερη ευκαιρία στους άμισθους υποθηκοφύλακες και τους υπαλλήλους των έμμισθων υποθηκοφυλακείων να μεταφερθούν στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.
10) Εισάγεται ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου, μέσω του οποίου η διαδικασία μεταβίβασης θα ξεκινά και θα ολοκληρώνεται στον συμβολαιογράφο, ψηφιοποιώντας όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.

Έντυπη έκδοση ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Επισκέψεις: 33

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει