20 Μαΐου 2022

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Διαδικασία αιτήσεων για λανθασμένες οφειλές ΕΦΚΑ.

α) Αίτηση Διαγραφής από τα μητρώα ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ .pdf

β)  Υπεύθυνη Δήλωση .pdf

Συνάδελφοι/σες

Επειδή υπάρχει πλήθος ερωτημάτων σχετικά με την έκδοση «Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής» για τις λανθασμένες οφειλές που μας έχουν χρεώσει και ακόμη δεν έχουν διορθώσει, όπως ενημερώσαμε σχετικά.

Οι λανθασμένες αυτές οφειλές:

Α) Δεν υπάρχει υποχρέωση να πληρωθούν μια και είναι προφανώς λανθασμένες για όσους δεν έχουμε ανοικτά βιβλία στην Εφορία. Πρέπει να διαγραφούν

Β)   Συνήθως οφείλονται σε αδυναμία ενημέρωσης του e ΕΦΚΑ ότι οι εισφορές μας καταβλήθηκαν κανονικά μέσω μισθοδοσίας μας, έστω και για ένα μήνα. Αποτυπώνουν την προχειρότητα με την οποία δημιουργήθηκε και λειτουργεί ο ΕΦΚΑ, την κατάσταση διάλυσης στην οποία βρίσκεται (όπως και όλο το επιτελικό κράτος), αλλά και την ανεπάρκεια σχεδιασμού και διαδικασιών επίλυσης θεμάτων.

Γ) Η αυτόματη επίλυση του θέματος είναι απλούστατη και έχει προταθεί σε όλες τις Διοικήσεις του (προηγούμενες και παρούσες). Η αυτόματη διαγραφή από «Αυτοαπασχολούμενοι» όσων Μισθωτών Μηχανικών, δεν έχουν ανοικτά βιβλία στην Εφορία (δεν υποβάλλουν δηλαδή Ε3).

Δ) Επειδή, παρά τις διαβεβαιώσεις, δεν είναι ορατή η επίλυση του θέματος αυτόματα και κεντρικά από τον ΕΦΚΑ ως όφειλε, ο μόνος τρόπος αυτοπροστασίας μας είναι η κατάθεση αιτήσεων διαγραφής οφειλών και διαγραφής μας από «αυτοαπασχολούμενοι», όπως την περιγράψαμε στο από 24/6/2021 έγγραφό μας:

https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/24.6.2021_diagrafi_ofeilon_efka_8530.pdf

Δηλαδή υποβάλλουμε την επισυναπτόμενη αίτηση μαζί με την Υ.Δ. και βεβαίωση διακοπής εργασιών από τη ΔΟΥ (εκτύπωση από το taxis/Στοιχεία μητρώου/Επιχείρησης που αναγράφει την ημερομηνία διακοπής). Αν κάποιος δεν έχει κάνει έναρξη απλά στην ΥΔ αναγράφει ότι ουδέποτε έκανε έναρξη εργασιών.

https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/24.6.2021_aitisi_diagrafis_efka.pdf

Για οφειλές στο ΕΤΕΑΠ στο tm.esodon.eepasf@efka.gov.gr.

https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/29.6.2021_lanthasmenes_ofeiles_eteaep_8533.pdf

Επισκέψεις: 26

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει