5 Δεκεμβρίου 2021

Κτηματολόγιο: Διαγωνισμός 300 εκατ. για ψηφιοποίηση 600 εκατ. σελίδων.

Μέσα στον επόμενο μήνα προκηρύσσεται από την Ελληνικό Κτηματολόγιο ο διαγωνισμός των 300 εκατ. ευρώ για την ψηφιοποίηση περίπου 600.000.000 σελίδων που τηρούνταν στο Σύστημα Μεταγραφών και Υποθηκών των 390 Υποθηκοφυλακείων της χώρας και ενσωματώνονται σταδιακά στον κρατικό οργανισμό.

Πρόκειται για το πρώτο από τα εννέα έργα ψηφιοποίησης εγγράφων, συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ, που θα προκηρυχθούν τους επόμενους μήνες αφού έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί πως θα υπάρχουν ανάδοχοι και στα εννέα έργα μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2022 και πως μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2023 θα έχει ψηφιοποιηθεί το 30% των χάρτινων φακέλων.

Τέσσερα με έξι σχήματα θα διεκδικήσουν τις τέσσερις συμβάσεις

Ο διαγωνισμός προκαλεί το ενδιαφέρον ολόκληρης της αγοράς τεχνολογίας και ήδη έχουν διαμορφωθεί τέσσερα με έξι σχήματα που θα διεκδικήσουν τις τέσσερις συμβάσεις – πλαίσιο που προέβλεπε το αρχικό τεύχος προκήρυξης.

Κάποιοι θεωρούν πως υπάρχει περίπτωση να αυξηθούν οι συμβάσεις – πλαίσιο σε περισσότερες από τέσσερις καθώς το έργο είναι τιτάνιο.

Σίγουροι υποψήφιοι εμφανίζονται πάντως οι τρεις εταιρείες τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ, Vodafone Ελλάδος, Wind Hellas), πλήθος εισηγμένων εταιρειών πληροφορικής (Unisystems, Space Hellas, κ.α.) καθώς και μικρότερες επιχειρήσεις με εξειδίκευση στη σάρωση εγγράφων.

Αντικείμενο του έργου είναι η ψηφιοποίηση του συνόλου των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών, καθώς και η υλοποίηση ηλεκτρονικών Εφαρµογών και Συστήµατος ∆ιαχείρισης εγγράφων & Ψηφιακών Αρχείων, στο οποίο διαµέσου διαδικτυακής πύλης θα μπορούν να έχουν πρόσβαση οι νόµιµα ενδιαφερόµενοι (πολίτες, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, κ.ά.).

Η ψηφιοποίηση περιλαµβάνει «τόσο τη σάρωση των Τίτλων – Οµάδων Εγγράφων (Βιβλίων) όσο και την καταχώρηση των στοιχείων τους σε εξειδικευµένο σύστηµα διαχείρισης εγγράφων & ψηφιακών αρχείων, ώστε να δημιουργηθεί ένα επίσηµο ψηφιακό αντίγραφο του συστήµατος το οποίο θα μπορεί να χρησιµοποιείται εφεξής για να διενεργείται έρευνα στα στοιχεία του υποθηκοφυλακείου.

Για να προχωρήσει το έργο απαιτούνται ειδικοί σαρωτές και συγκεκριμένη διαδικασία προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των Βιβλίων που τηρούσαν επί δεκαετίες τα υποθηκοφυλακεία.

Επισημαίνουν πως «κυρίως παλαιότερα Βιβλία χρειάζονται ειδική µεταχείριση (π.χ. δεν πρέπει να πιεστούν κατά τη διαδικασία της σάρωσης), ώστε να αποφευχθεί η φθορά τους».

Ταυτόχρονα οι ανάδοχοι καλούνται να εξασφαλίσουν και υψηλές ταχύτητες σάρωσης ώστε να διασφαλιστεί η υλοποίηση του έργου εντός των τριών ετών που αναφέρονται στην αρχική προκήρυξη.

Μόνο στα τέσσερα υποθηκοφυλακεία του λεγόμενου «Κεντρικού Τομέα Αθηνών» πρέπει να ψηφιοποιηθούν 47.000.000 σελίδες, για το νομό Θεσσαλονίκης περί τα 40.000.000 σελίδες, 18.300.000 σελίδες για το νομό Σερρών, κ.ο.κ.

Τα υπόλοιπα έργα ψηφιοποίησης εγγράφων

Το έργο ψηφιοποίησης του κτηματολογίου είναι το πρώτο από τα εννέα αντίστοιχα έργα που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης με συνολικό προϋπολογισμό κοντά στο 1,2 δισ. ευρώ.

Τα υπόλοιπα οκτώ έργα είναι:

  1. Περίπου 300.000.000 φυσικές σελίδες [A3/A4, δεμένες και άδετες, συμπεριλαμβανομένης διαδικασίας οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) και ανωνυμοποίησης] του συστήματος δικαιοσύνης.
  2. Περίπου 190.000.000 εξετάσεις απεικόνισης διαφόρων μεγεθών (ακτινογραφίες, αξονικές, μαγνητικές, καρδιογραφήματα) του συστήματος δημόσιας υγείας
  3. Γύρω στις 55.000.000 φυσικές σελίδες (A4/A3, δεμένες και άδετες) των Γενικών Αρχείων του Κράτους (30.000.000 σελίδες Α3/Α4 για κεντρικούς και τοπικούς οργανισμούς και 25.000.000 σελίδες Α2/Α1/Α0 για κεντρικούς οργανισμούς)
  4. Περίπου 61.500.000 σελίδες (A4, δεμένες και άδετες) του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου
  5.  Γύρω στις 17.000.000 φυσικές σελίδες (A0, A1, A3) απαλλοτριώσεων
  6. Σχεδόν 387.200.000 αρχεία απεικόνισης και γεωκωδικοποίηση αρχείων (ψηφιοποίηση 217.200.000 φυσικών αρχείων/εγγράφων διαφόρων μεγεθών και δημιουργία μεταδεδομένων και γεωκωδικοποίηση 170.000.000 αρχείων) πολεοδομικών υπηρεσιών
  7. Γύρω στα 7.000.000 φυσικά αρχεία (A4/A3, δετές και άδετες σελίδες) ναυτιλιακών υποθέσεων (νηολόγιο, αρχεία εταιρειών, προσωπικά αρχεία ναυτικών, άλλα ναυτιλιακά αρχεία) και 8). πιλοτική εφαρμογή της πρότυπης τήρησης αρχείων για την ασφαλή αποθήκευση περίπου 65.000.000 αρχείων (Α5/Α4/Α3/Α2/Α1/Α0) που βρίσκονται σε άλλες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.

Επισκέψεις: 42

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει