18 Απριλίου 2024

Καθημερινή – Νέο «Εξοικονομώ»: Oι ανατιμήσεις στα υλικά καθυστερούν την έναρξη του.

Για τα τέλη Νοεμβρίου μεταθέτει η ανατίμηση των δομικών υλικών την έναρξη του νέου «Εξοικονομώ».

Το πώς θα επιτευχθεί ο στόχος ενεργειακής αναβάθμισης 50 χιλιάδων κατοικιών χωρίς να αυξηθεί ο προϋπολογισμός των 630 εκατ. ευρώ που έχουν διασφαλιστεί από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη χρηματοδότηση του προγράμματος, ενώ οι τιμές πρώτων υλών και υλικών συνεχίζουν να αυξάνονται, είναι η δύσκολη άσκηση που καλείται να λύσει η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ σε συνεργασία με το ΤΕΕ, που αναλαμβάνει ρόλο διαχειριστή του νέου «Εξοικονομώ».

Το υπουργείο, έχοντας αξιολογήσει την επίπτωση των ανατιμήσεων έχει αποφασίσει να αναπροσαρμόσει το ύψος της επιδότησης για τις επιλέξιμες παρεμβάσεις από το ανώτατο όριο των 180 ευρώ/τ.μ. που προβλεπόταν αρχικά στα 200 ευρώ/τ.μ., καθώς και το αρχικό ανώτατο όριο των 1.500 ευρώ στα 2.500 ευρώ.

Εκτίμηση του ΤΕΕ είναι ότι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός, μετά τις ανατιμήσεις δομικών υλικών και πρώτων υλών, δεν επαρκεί για την ενεργειακή αναβάθμιση 50 χιλιάδων κατοικιών και θα πρέπει είτε να αυξηθούν οι πόροι είτε να μειωθεί ο αριθμός των προς ανακαίνιση κατοικιών.

Σε κάθε περίπτωση, το ανοιχτό αυτό ζήτημα μεταθέτει για έναν περίπου μήνα την έκδοση του οδηγού του προγράμματος και την έναρξή του που αναμενόταν μέσα στον Οκτώβριο. Η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων από τη στιγμή που θα ανοίξει θα παραμείνει ενεργή για ένα μήνα, καθώς έχει καταργηθεί το κριτήριο της χρονικής προτεραιότητας στο οποίο στηρίχθηκε η αξιολόγηση του προηγούμενου προγράμματος. Αντίθετα, έχουν προβλεφθεί οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, βάσει των οποίων θα αξιολογείται κάθε αίτηση.

Θα υπάρξει μάλιστα και λίστα επιλαχόντων για την πλήρη απορρόφηση των κονδυλίων. Για πρώτη φορά επίσης θα υπάρχει ξεχωριστός προϋπολογισμός ύψους 100 εκατ. ευρώ για ευάλωτα νοικοκυριά, ενώ ειδική μέριμνα θα ληφθεί για μονογονεϊκές οικογένειες, πολυτέκνους και νοικοκυριά με ΑμεΑ. Ως σημαντικότερο κριτήριο ορίζεται η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος υπάρχουν δύο διακριτοί τύποι αιτήσεων, μεμονωμένου διαμερίσματος ή μονοκατοικίας και πολυκατοικίας (συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων των διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία). Δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτιρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτιρίου).

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι παρεμβάσεις, που υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα, προκύπτουν βάσει των συστάσεων του ενεργειακού επιθεωρητή και αφορούν αποκλειστικά τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων:

1. Αντικατάσταση κουφωμάτων.

2. Τοποθέτηση / αναβάθμιση θερμομόνωσης.

3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης.

4. Σύστημα ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

5. Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης (smart home, αναβάθμιση φωτισμού).

Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών και διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία, η επιχορήγηση κυμαίνεται από 40% έως 75% της δαπάνης.

Πηγή: kathimerini.gr

Επισκέψεις: 163

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει