13 Απριλίου 2024

«Νέο Εξοικονομώ»: Στην ουρά για επιδοτήσεις πάνω από 50.000 κατοικίες.

100 εκατ. ευρώ για ευάλωτα νοικοκυριά – Πρεμιέρα για την ιστοσελίδα του «Νέου Εξοικονομώ» – Νοέμβριο οι αιτήσεις.

Διαθέσιμη για το κοινό είναι πλέον η ιστοσελίδα του πολυαναμενόμενου «Νέου Εξοικονομώ» (https://exoikonomo2021.gov.gr), όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το πρόγραμμα, που αποτελεί συνέχεια του «Νέου Εξοικονομώ» διαφέρει από τα προηγούμενα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες του υπουργείου, είναι πιο δίκαιο και πιο αποδοτικό, δεδομένου ότι καταργείται η χρονική ιεράρχηση των αιτήσεων και δημιουργείται λίστα επιλαχόντων, ενώ για πρώτη φορά θα υπάρχει ξεχωριστός προϋπολογισμός ύψους 100 εκατ. ευρώ για ευάλωτα νοικοκυριά. Επίσης, ειδική μέριμνα θα ληφθεί για μονογονεϊκές οικογένειες, πολυτέκνους και νοικοκυριά με ΑμεΑ. Ως σημαντικότερο κριτήριο, ορίζεται η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 632 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ενώ η κατανομή του διανέμεται ανά νομό. Ας σημειωθεί ότι μέσω του προγράμματος, μαζί με τη μόχλευση, θα κινητοποιηθούν συνολικά πάνω από 1 δισ. ευρώ. Επίσης, το «Νέου Εξοικονομώ» θα συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για τη συνολική ενεργειακή αναβάθμιση 600.000 κτιρίων έως το 2030.

Μέσω του νέου κύκλου του προγράμματος προβλέπεται να αναβαθμιστούν ενεργειακά περισσότερες από 50.000 κατοικίες, 38% περισσότερες από τον προηγούμενο κύκλο.

Το πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Ενεργειακά Αποδοτικό Σπίτι». Το πρόγραμμα αφορά σε κτήρια που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης, προβλέπονται κίνητρα για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε πολυκατοικίες με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις αναβάθμισης.

Στην ιστοσελίδα του προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που έχουν σχέση με το πρόγραμμα, που αναμένεται σύντομα να αρχίσει να υποδέχεται αιτήσεις – μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.

Η σελίδα που ενεργοποιήθηκε εδώ κι ένα 24ωρο παρέχει το σύνολο των πληροφοριών του «Νέου Εξοικονομώ», μεταξύ των οποίων:

– Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα.

– Το ύψος της επιδότησης ανάλογα με τα κριτήρια που ισχύουν.

– Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τον σχεδιασμό για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

– Το ενεργειακό πλαίσιο στο οποίο πρέπει να ανήκουν τα δυνητικά επωφελούμενα κτίρια, σύμφωνα με τον “Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων”.

– Το είδος των επιλέξιμων παρεμβάσεων.

– Τα στάδια και τα κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων.

– Τις προθεσμίες που σχετίζονται με το πρόγραμμα σε όλα τα στάδια υλοποίησης του.

Επισκέψεις: 149

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει