28 Μαΐου 2024

Οι πρώτοι διαγωνισμοί του 2022 για έργα τεχνολογίας μέσω ΣΔΙΤ.

Στους πρώτους μήνες του 2022 αναμένεται να προχωρήσουν τα πρώτα από τα έργα τεχνολογίας που προωθούνται με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), κυρίως από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ), όπως το σύστημα των ηλεκτρονικών εισιτηρίων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, η αναβάθμιση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και η ανάπτυξη δικτύου κινητής τηλεφωνίας πέμπτης γενιάς (5G) στο εθνικό οδικό δίκτυο.

Για το πρώτο έργο, το ηλεκτρονικό εισιτήριο σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, με το οποίο θα ομογενοποιηθούν και θα επεκταθούν τα συστήματα που έχουν εγκατασταθεί σε κάποιους από τους χώρους, αρκετά από τα οποία υπολειτουργούν σήμερα, η διαδικασία έχει παγώσει λόγω των διοικητικών αλλαγών στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ). Εκκρεμεί η τοποθέτηση νέου προέδρου στον οργανισμό ο οποίος εισπράττει τα έσοδα από αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς χώρους, μνημεία και αρχαιολογικά μουσεία στην Ελλάδα.

Για το έργο αναβάθμισης των ΚΕΠ, έχει κατατεθεί από τον προηγούμενο μήνα το σχετικό αίτημα στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ προκειμένου να προχωρήσει στην έγκρισή του. Σύμφωνα με τον φάκελο η διάρκεια της σύμπραξης θα είναι οκτώ χρόνια. Στα πρώτα δύο χρόνια ο ανάδοχος θα ολοκληρώσει τις εργασίες ανακαίνισης και συνολικής αναβάθμισης όλων των ΚΕΠ. Οι εργασίες ανακαίνισης θα εκτελεστούν σε κύματα και, συγκεκριμένα, σε 4 διαδοχικά κύματα τα οποία θα περιλαμβάνουν, κατά το δυνατόν, ισάριθμα καταστήματα ΚΕΠ, καθώς και ΚΕΠ όλων των κατηγοριών («Μεγάλα», «Μεσαία», «Μικρά»). Οι εργασίες κάθε κύματος θα διαρκούν έξι  μήνες.

Στη συνέχεια, ο ίδιος ανάδοχος θα αναλάβει να λειτουργήσει τουλάχιστον για έξι χρόνια όλα τα αναβαθμισμένα ΚΕΠ. Συγκεκριμένα θα αναλάβει τις υπηρεσίες συντήρησης, φύλαξης και καθαρισμού του καθ’ όλη την περίοδο λειτουργίας τους μέχρι και τη λήξη της σύμβασης ΣΔΙΤ. Στο αντικείμενο της σύμπραξης δεν συμπεριλαμβάνεται η λειτουργία των αναβαθμισμένων ΚΕΠ ούτε η μερική, έστω, διάθεση προσωπικού από την πλευρά του αναδόχου. Οι εργαζόμενοι των ΚΕΠ θα συνεχίσουν να εντάσσονται στο προσωπικό των αρμόδιων Ο.Τ.Α. ή άλλου Δημόσιου φορέα.

Για το τρίτο έργο ΣΔΙΤ, την ανάπτυξη δικτύου 5G κατά μήκος των μεγάλων ελληνικών αυτοκινητοδρόμων (1.918 χιλιόμετρα) που αποτελούν μέρος των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες για συνδεδεμένη και αυτόνομη κινητικότητα, αναμένεται η επιλογή συμβούλου. Ο σύμβουλος θα αναλάβει στη συνέχεια να συζητήσει με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για το σχεδιασμό του διαγωνισμού. Με βάση τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η σύμβαση για το έργο «Διάδρομοι 5G» πρέπει να έχει ανατεθεί μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2023.

Πρόκειται για σχέδιο που συνδέεται με την κοινοτική πρωτοβουλία των διασυνοριακών δρόμων 5G (5G cross-bordercorridors) ώστε να αναπτυχθεί δίκτυο νέας γενιάς, για την υποστήριξη της ασφαλούς και αυτοματοποιημένης οδήγησης. Μελλοντικά οι βασικοί οδικοί άξονες θα μπορούν να διαθέτουν λωρίδες διέλευσης αυτόνομων (δηλαδή χωρίς οδηγό) φορτηγών. Άλλες υπηρεσίες που πιλοτικά μπορούν να υποστηρίζονται σε αυτούς τους οδικούς άξονες θα είναι η άμεση ενημέρωση του οδηγού για θέματα ασφάλειας στο οδικό δίκτυο, η δημιουργία της υποδομής που θα εξυπηρετήσει την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για διασυνοριακά ταξίδια, κ.λπ. Τα δεδομένα που θα παράγονται από τους αισθητήρες θα είναι διαθέσιμα ανοιχτά σε πραγματικό χρόνο από εθνική υποδομή αποθετηρίου με σκοπό την αξιοποίησή τους από τρίτους σε εφαρμογές έξυπνης κινητικότητας.

Δύο άλλα τεχνολογικά έργα ΣΔΙΤ προωθούν ο ΟΣΕ και το υπουργείο Υποδομών. Το πρώτο αφορά τα τεχνολογικά συστήματα του ΟΣΕ με στόχο τουλάχιστον το 60% των επιβατών να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά εισιτήρια μέχρι το 2025, υποδομή για έξυπνους σταθμούς, διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων σε τρένα και σταθμούς και σύστημα τηλεματικής οχημάτων (θα ενημερώνονται οι επιβάτες με ακρίβεια για την ώρα άφιξης των συρμών). Το έργο υλοποιείται με ΣΔΙΤ και ο ανάδοχος θα λειτουργεί τα συστήματα μετά την εγκατάστασή τους.

Το δεύτερο είναι οι «έξυπνες γέφυρες». Το έργο αφορά την εγκατάσταση ειδικών συστημάτων μέτρησης φορτίου και αισθητήρων ή οπτικών ινών που μετρούν τη μετατόπιση των γεφυρών σε πραγματικό χρόνο. Οι πληροφορίες αυτές θα καταγράφονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με ειδικούς αλγόριθμους με σκοπό την αξιολόγηση της δομικής ευπάθειας των γεφυρών.

Επισκέψεις: 48

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει