5 Δεκεμβρίου 2021

«Ρεκτιφιέ».. μεταρρυθμιστικού εκσυγχρονιστικού μηχανισμού, γράφει ο Ν. Κορακιανίτης.

Τα τελευταία 2 χρόνια είδαμε ότι αλλάζουν τα πάντα από την μία στιγμή στην άλλη… τελικά μόνο ένα δεν αλλάζει οι παρατάσεις…

Όσα και να συμβαίνουν γύρω μας, όσα και να αλλάζουν εμείς κυρίως στον κλάδο μας έχουμε τις παρατάσεις και τις καθυστερήσεις μάλλον σε έναν άλλο κόσμο που έχει δημιουργήσει το ΥΠΕΝ για εμάς «φανταστικό», γιατί στην πραγματικότητα μόνο καλό δεν τον λες.

Τρία είναι τα θέματα σήμερα που θα αγγίξω… Περιβαλλοντικός Νόμος – Κτηματολόγιο – Εξοικονομώ.

Ξεκινάω με το Εξοικονομώ να σημειώσω μόνο αυτό… ότι επιβεβαιωθήκαμε όσον αφορά τις καθυστερήσεις αφού και επίσημα δια στόματος Υπουργού η έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το νέο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» θα ξεκινήσει στις αρχές Δεκεμβρίου.

Στα όσα ανέφερε πάντως δεν διάβασα κάτι όσον αφορά τα προβλήματα που έχουμε επισημάνει και εμείς οι μηχανικοί αλλά και επαγγελματικοί φορείς όπως τα ακριβά υλικά και τις χρονοβόρες διαδικασίες.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το «Νέο Εξοικονομώ» έχει σημαντικές διαφορές σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων. Καταργείται η χρονική ιεράρχηση των αιτήσεων και δημιουργείται λίστα επιλαχόντων, ενώ για πρώτη φορά θα υπάρχει ξεχωριστός προϋπολογισμός ύψους 100 εκατ. ευρώ για ευάλωτα νοικοκυριά.Ειδική μέριμνα θα ληφθεί για μονογονεϊκές οικογένειες, πολυτέκνους και νοικοκυριά με ΑμεΑ. Ως σημαντικότερο κριτήριο, ορίζεται η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων.

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης με 632 εκατ. ευρώ και μαζί με τη μόχλευση θα κινητοποιηθούν συνολικά πάνω από 1 δισ. ευρώ.

Πάντως μπορεί να διαβάζω ότι το «Νέο Εξοικονομώ» θα συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για τη συνολική ενεργειακή αναβάθμιση 600.000 κτιρίων έως το 2030, από την άλλη απορώ που «ζητωκραυγάζουμε» για μια διαδικασία που η Ελλάδα είναι πάρα μα πάρα πολύ πίσω σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Και με αφορμή αυτό να πω επίσης για την καθυστέρηση του περιβαλλοντικού νόμου που και γι αυτό λέμε «μεγάλες λέξεις» αφού και σε αυτό είμαστε απίστευτα πίσω.

Όπως επίσης ότι γίνεται η παρουσίαση του νέου περιβαλλοντικού νόμου με διαβούλευση που θα ξεκινήσει όμως μετά… Τώρα αν ποτέ όσα επισημαίνονται προστίθενται στο τελικό κείμενο θα σας γελάσω γιατί και στο παρελθόν έχουμε δει ότι ελάχιστα έχουν αλλάξει…

Όπως και να έχει πάντως σίγουρα με τα κατάλληλα κείμενα σε αυτό τον κλιματικό νόμο εισάγεται μία νέα αντιμετώπιση της οικονομίας και κυρίως του περιβάλλοντος, με ιδιαίτερα ποσοτικά χαρακτηριστικά. Πλέον είναι στο χέρι μας να προστατεύσουμε την βιοποικιλότητα, καθώς αφορά τη ζωή μας και το μέλλον των βιοτόπων μας.

Αναλυτικά, όλα τα μέτρα που προβλέπονται από το νέο κλιματικό νόμο

Περιλαμβάνει:

•      Εθνικούς ποσοτικούς στόχους και επιμερισμό τους στους 7 κυριότερους τομείς μέσω της σύνταξης πενταετών προϋπολογισμών άνθρακα με βάση τις προβλέψεις του ΕΣΕΚ.

•      Ενσωμάτωση των μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στις τομεακές πολιτικές.

•      Σύστημα διακυβέρνησης και δείκτες παρακολούθησης.

•      Γενικές κατευθύνσεις και συγκεκριμένα μέρα.

Ουσιαστικά πρόκειται για τον Οδικό Χάρτη που θα υιοθετήσει η χώρα προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Για τον σκοπό αυτόν, θεσπίζονται οι εξής ποσοτικοί στόχοι:

Α. Ποσοτικοί στόχοι

•      Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 55% έως το 2030 σε σχέση με το 1990.

•      Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 80% έως το 2040 σε σχέση με το 1990.

•      Κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 (αυτό σημαίνει ότι οι ρύποι που εκλύονται από τις ρυπογόνες παραγωγικές δραστηριότητες πρέπει να απορροφώνται πλήρως).

Οι στόχοι και η πορεία επίτευξής τους θα επανεξετάζονται κάθε πέντε χρόνια, αρχής γενομένης από το τέλος του 2024.

Η πορεία επίτευξης και ο επιμερισμός των βαρών στους επιμέρους τομείς γίνεται μέσω της κατάρτισης τομεακών προϋπολογισμών άνθρακα πενταετούς διάρκειας για:

1.     Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας,

2.     μεταφορές,

3.     βιομηχανία,

4.     κτίρια,

5.     γεωργία και κτηνοτροφία,

6.     απόβλητα και

7.     χρήσεις γης, αλλαγές χρήσεων γης και δασοπονία.

Για κάθε έναν από τους παραπάνω κλάδους θα εκπονούνται τομεακοί προϋπολογισμοί άνθρακα, αρχής γενομένης από το 2023 για την περίοδο 2026-2030. Η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται κάθε πέντε έτη για την επόμενη πενταετή περίοδο.

Η διαδικασία που προβλέπει το σχέδιο νόμου είναι η εξής: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συντάσσει,  σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας Παρακολούθησης ΕΣΕΚ, τους τομεακούς προϋπολογισμούς άνθρακα και τους διαβιβάζει στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) για τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης και στην Επιστημονική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή για γνωμοδότηση. Οι τομεακοί προϋπολογισμοί, μετά την επεξεργασία των σχολίων της διαβούλευσης και τη γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή, υποβάλλονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς έγκριση στην Κυβερνητική Επιτροπή για την Πορεία προς την Κλιματική Ουδετερότητα και στη συνέχεια κυρώνονται με νόμο.

Κτηματολόγιο….

Και ας κλείσουμε με το κτηματολόγιο που όπως ανακοινώθηκε έχουν έναν χρόνο περιθώριο στη διάθεσή τους οι ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία τους και να αποφύγουν το πρόστιμο.

Αν και τα προβλήματα συνεχίζονται καθώς και εμείς έχουμε δεχτεί παράπονα ότι όσοι δεν έχουν δηλώσει την περιουσία τους δεν μπορούν να προβούν σε αγοραπωλησία, μεταβίβαση, γονική παροχή και έκδοση οικοδομικής άδειας. Κι αυτό επειδή, με το νέο καθεστώς που έχει διαμορφωθεί, τόσο σε κάθε συμβόλαιο όσο και στην άδεια οικοδομής, θα πρέπει να μνημονεύεται και να επισυνάπτεται στο συμβόλαιο το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης στο Κτηματολόγιο.

Να αναφέρουμε πάντως ότι τα πρόστιμα θα παραμείνουν παγωμένα έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2022 και πως με τα έως τώρα δεδομένα, μετά τη λήξη του παγώματος, θα πρέπει να καταβληθούν.

Ενημερωτικά να αναφέρω ότι ο κύκλος της κτηματογράφησης δεν έχει κλείσει ακόμη, αφού Κέρκυρα και Θεσπρωτία έχουν μείνει πίσω εξαιτίας δικαστικών προσφυγών. Εδώ, η συλλογή δηλώσεων αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2022.

Είναι γνωστό ότι υπάρχει χαμηλή συμμετοχή για τις δράσεις του Κτηματολογίου. Μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος ακόμα δεν το έχει αγκαλιάσει. Η θωράκιση και διασφάλιση της περιουσίας των πολιτών μοιάζει με  «εισπρακτικό ρουφιάνο » στα μάτια κάποιων πολιτών. Αυτό είναι γνωστό. Άρα θεωρώ ότι η «ψηφιακή επικοινωνιακή επίθεση» που προωθεί η Κυβέρνηση είναι περιττή… ή ίσως καλύτερα άργησε και ήρθε χωρίς τα προδιασφαλισμένα.

Κάθε Κυβερνητική μεταρρυθμιστική ενέργεια εκσυγχρονισμού θα πρέπει να είναι καλοδεχούμενη αρκεί να πείσει τους πολίτες ότι είναι προς διασφάλιση του κοινού και συλλογικού συμφέροντος και αυτό δεν επιτυγχάνεται διαφορετικά πάρα με την διαφάνεια, την διαύγεια και την αλληλεγγύη προς όλους τους πολίτες.

Νικόλαος Κορακιανίτης: Πολιτικός Μηχανικός Laisergo.gr

Επισκέψεις: 727

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει