13 Απριλίου 2024

ΥΠΕΝ: Ο νέος κύκλος ένταξης έργων ΑΠΕ σε καθεστώς στήριξης.

Στον καθορισμό των τεχνολογιών και κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, προχώρησε το ΥΠΕΝ, εγκαινιάζοντας ουσιαστικά έναν νέο σχετικό κύκλο.

Η απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Σκρέκα προβλέπει ότι οι σταθμοί ΑΠΕ και Σ. Η.Θ.Υ.Α που μπορούν να μπουν καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών έως τις 31.12.2022 είναι:

α) Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW.

β) Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 60 kW και μικρότερης ή ίσης των 6 MW που δεν πληρούν το κριτήριο της παρ. 3α του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), όπως ισχύει.

γ) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης του 1 MW.

δ) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500kW και μικρότερης ή ίσης του 1 MW που δεν ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 (Α΄ 9).

ε) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης των 500 kW που δεν ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 (Α΄ 9) και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εξαίρεσης από ανταγωνιστικές διαδικασίες των παρ. 3α έως 3η του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) όπως ισχύει, καθώς και Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 (Α΄ 9) και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εξαίρεσης από ανταγωνιστικές διαδικασίες των παρ. 3α έως 3η του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) όπως ισχύει

στ) Αιολικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 10 MW με ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας εγγυημένης (ωφέλιμης) χωρητικότητας αποθηκευτικού σταθμού τουλάχιστον ίσης με το 20% της μέγιστης ωριαίας παραγόμενης ενέργειας.

ζ) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 10 MW με ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας εγγυημένης (ωφέλιμης) χωρητικότητας αποθηκευτικού σταθμού τουλάχιστον ίσης με το 20% της μέγιστης ωριαίας παραγόμενης ενέργειας.

Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών από την 01.01.2023 έως τις 31.12.2025 είναι:

α) Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 60 kW και μικρότερης ή ίσης των 6 MW.

β) Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW.

γ) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW.

δ) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης του 1 MW.

ε) Αιολικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 10 MW με ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας εγγυημένης (ωφέλιμης) χωρητικότητας αποθηκευτικού σταθμού τουλάχιστον ίσης με το 20% της μέγιστης ωριαίας παραγόμενης ενέργειας.

στ) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 10 MW με ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας εγγυημένης (ωφέλιμης) χωρητικότητας αποθηκευτικού σταθμού τουλάχιστον ίσης με το 20% της μέγιστης ωριαίας παραγόμενης ενέργειας.

Κοινές διαδικασίες ανά περιοχή

Kοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά περιοχή έχουν ως επίκεντρο:

α) την κάλυψη του περιθωρίου ισχύος που προκύπτει από την ολοκλήρωση του ειδικού διασυνδετικού έργου «Σύνδεση Ν. Μάκρη – Πολυπόταμος και Δίκτυο ΥΤ Ν. Εύβοιας».

β) την κάλυψη του περιθωρίου ισχύος που προκύπτει από την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των Κυκλάδων συνολικά ή ανά επιμέρους περιθώριο ισχύος.

γ) την κάλυψη του περιθωρίου ισχύος που προκύπτει από την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Β’ φάσης Αττικής Κρήτης.

Επισκέψεις: 29

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει