18 Απριλίου 2024

«Αγροτική Οδοποιία»: Παράταση έως 18/3 για την υποβολή προτάσεων ανακοίνωσε το ΥΠΑΑΤ.

Παράταση έως τις 18 Μαρτίου πήρε η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων αναφορικά με τη Δράση 4.3.4 για «Αγροτική Οδοποιία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020).

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%, ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται 43 εκατ. ευρώ, ενώ δικαίωμα υποβολής των σχετικών προτάσεων είναι όλοι οι Δήμοι της Χώρας.

– Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων ορίζεται το ποσό των 150.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

– Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων ορίζεται το ποσό των 500.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

– Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να υποβληθεί πρόταση με προϋπολογισμό μέχρι το ποσό του 1 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μόνο στις περιπτώσεις που η πρόταση αφορά φυσικό αντικείμενο συνεχόμενο (μία αγροτική οδός), λειτουργικό και λόγοι οδικής ασφαλείας επιβάλλουν την ολοκλήρωσή της μέχρι το ποσό αυτό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ «με τις πιστώσεις της πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία αφορούν βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, υλοποιούνται σε εκτός σχεδίου περιοχές, προβλέπουν τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστρωση της αγροτικής οδοποιίας, κατασκευή τεχνικών, ερεισμάτων, δεν περιλαμβάνουν όμως δαπάνες που αφορούν συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης όπως χαλικόστρωση, επούλωση λάκκων κ.λ.π».

Πηγή: naftemporiki.gr

Επισκέψεις: 48

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει